Dobré dopoledne, dnes je pátek 1.12.2023, svátek slaví Iva, zítra Blanka.

Ručení - je rozumné ručit kamarádovi nebo členovi rodiny?

Můj kamarád se rozhodl vzít si poměrně vysokou půjčku a požádal mě, abych mu dělal ručitele. Rád bych mu vyhověl, ale zároveň mám strach, co kdyby nebyl schopný půjčku splácet. Jaká rizika na mě vlastně čekají, pokud mu přece jen budu ručit? Děkuji, Ivan
___
___


ODPOVĚĎ:

Ručení je specifický právní vztah, který upravuje občanský i obchodní zákoník, přičemž se ze zákona vyžaduje jeho písemná forma.

Smyslem ručitelství je poskytnout věřiteli (nejčastěji bance) jistotu, že o peníze, které půjčuje, nepřijde. Ručitel totiž na sebe bere povinnost věřiteli vše vrátit, pokud to za předem dojednaných podmínek neudělá dlužník.

V případě, že dlužník neplatí, banka ho písemně vyzve ke splnění dluhu (řídí-Ii se vztah obchodním zákoníkem, pak není písemná výzva nutná).

Nezaplatí-Ii, přesouvá se povinnost splácet na ručitele. Ten musí uhradit bance všechny dluhy, které na základě ručitelského titulu vznikly, teprve poté může chtít peníze po dlužníkovi zpět (jde o regres).

Jestliže tato situace nastane, doporučuji dlužníkovi poslat výzvu k úhradě dluhu, ve které se stanoví přiměřený konkrétní termín, do kdy má peníze vrátit. Pakliže dlužník nezaplatí, lze využít soudní cestu k tomu, aby se ručitel domohl svých práv. Následuje podání žaloby, a pokud ani tehdy dlužník nezaplatí, nastupuje exekuce.

Ručitele z jeho závazku nevysvobodí dokonce ani smrt dlužníka. Jestliže by k ní došlo, přechází dluh na jeho dědice. Ti však odpovídají za dluh zemřelého pouze do výše nabytého dědictví. Jinak je povinností ručitele uhradit celý dluh nebožtíka.

V této věci dříve nepanovala úplná shoda mezi soudy, ale Nejvyšší soud debaty ukončil a vyslovil tento názor, který je závazný pro všechny obdobné případy. Pamatujte, že být ručitelem není nějaké formální podepsání několika papírů. Pokud si totiž ručitel potřebuje sám pro sebe půjčit v bance nebo vzít hypotéku, je již posuzován jako žadatel s možnou povinností platit dluh jinde. Jeho postavení je pak zhoršeno právě o ručitelský závazek a snadno se stane, že na hypotéku nebo úvěr kvůli ručitelství nedosáhne. A protože je vyvázání z ručitelství složitá a problematická záležitost, velmi dobře si předem rozmyslete, zda a komu ručit.