Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Proplatí pojišťovna opravu auta u nesmluvního autoservisu při autonehodě?

Již několik let využívám služby autoservisu, kterému plně důvěřuji. Nikomu jinému bych své auto nesvěřil. Je možné se na něj obrátit i v případě, že bych měl autonehodu a nárokoval náhradu škody na pojišťovně, nebo doporučujete využít smluvní servis určený pojišťovnou? Děkuji, Ivan

___
___


ODPOVĚĎ:

Využití smluvního servisu pojišťovny má řadu výhod. Je to především vaše pohodlí, ověřená kvalita práce a jasně stanovené ceny. Pro vás je tato nepříjemná situace snadnější - přivezete poškozený vůz do opravny a pak si jej bez jakýchkoli formalit kvalitně opravený zase odvezete. Vše, co se děje v mezičase, je jen mezi servisem a pojišťovnou. Ta ještě před zahájením oprav vyšle do servisu svého mobilního technika, aby zdokumentoval škody a odhadl jejich výši. Na základě toho pojišťovna vystaví servisu krycí dopis, na jehož základě následně proplatí fakturu přímo smluvnímu servisu. Vy tedy vyjma spoluúčasti nemusíte nic hradit v hotovosti. Jako jistou nevýhodu v tomto případě lze vnímat to, že pojišťovna vám stanoví, kde máte vůz nechat opravit.

V případě vámi vybrané nesmluvní autoopravny je třeba počítat s tím, že vám vystaví fakturu, kterou budete muset uhradit z vlastních prostředků a teprve následně ji předložíte pojišťovně k proplacení. Po dobu likvidace pojistné události tak budete mít tímto způsobem vázanou část finančních prostředků. V souvislosti s novým principem povinného ručení, který vybrané pojišťovny zavedly od letošního září, by do vašeho rozhodování mělo přibýt ještě jedno hledisko. Volbou vlastního autoservisu se totiž připravíte o možnost čerpat služby, které poskytují v rámci povinného ručení všem klientům, bez ohledu na to, zda jsou při nehodě v roli viníků, nebo poškozených. Pokud se přes všechny výše uvedené důvody rozhodnete pro využití nesmluvního servisu, je důležité, aby aktivně komunikoval s vyřizujícím likvidátorem, a tím předešel případným nesrovnalostem.


Odpověděl: Radim Nekov (ČP)