Dobré ráno, dnes je čtvrtek 28.9.2023, svátek slaví Václav, zítra Michal.

Právo nájemníka na zaplacení nutných oprav v bytě pronajímatelem bytu, domu, nemovitosti

Jsem nájemníkem v přízemním bytě, žádal jsem opakovaně pronajímatele o opravu rozpadající se dřevěné podlahy - desky praskyly, propadaly se při chůzi nebo pod nábytkem a to ve dvou obytných místnostech.
Vlastník domu mi řekl, že je nájemné tak nízké, že tuto opravu nevykoná. Nato jsem si pozval odborníka, který v písemném posudku napsal, že byt není dobře izolován proti zemní vylhkosti a vdůsledku toho prkna plesniví a jsou napadena houbou.

___
__

Požádal jsem znovu vlastníka bytu, tentokrát písemně o odstranění závady a připojil jsem odborný posudek. V dopise jsem pronajímateli připoměl jeho zákonnou povinnost udržovat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a sděliul jsem mu, že se postarám o odstranění závad na jeho účet.
Ústně znovu pronajímatel opravu odmítl se stejným argumentem jako předtím. Já jsem tedy nato nechal u odborné firmy podlahu zaizolovat, podlahy se vybetonovaly a položila se podlaha jiného druhu, která je odolná proti vlhkosti.
Zaplatil jsem vyfakturovanou cenu, vlastník bytu odmítá uhradit mé náklady. Podle jeho názoru jsem nepostupoval správně, protože místo nezbytné opravy jsem se postaral bez dohody s ním jako vlastníkem bytu o nákladné vylepšení bytu. Co mám dělat? Zdeněk.


ODPOVĚĎ:
Obecně platí: neodstraní-li pronajímatel závady bránící řádnému užívání bytu, má nájemce právo odstranit tyto závady po předchozím upozornění pronajímatele a požadovat od něj úhradu nákladů.
Právo na úhradu nákladů zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad.
K Vašemu případu: Pronajímatel nesplnil svou povinnost, měl jste právo závady v bytě odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů.

Možná jste ale překročil nezbytnou míru a místo nutné opravy jste se postaral o vylepšení bytu.

Zaplacení Vašich nákladů se budete zřejmě muset domáhat v tomto případě soudně. Výsledek sporu nelze přesně odhadnout, je pravděpodobné, že Vám bude přiznána část vynaložených nákladů, je možné, že bude přizván soudní znalec a bude přihlédnuto k jeho vyjádření.
V soudním sporu bude předmětem dokazování, zda by bývalo postačilo věměnit jen některá prkna místo provedené výměny celých podlah a zda pořízení izolace a podlah jiného druhu je dražsí než co by stálo obnovení původních prkenných podlah.
Velmi bych doporučovala k žalobě připojit i kompletní fotodokumentaci původní podlahy a její vady, pokud fotografie  máte.

Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.