Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Podvržená závěť - jak se vyhnout sporu o platnost závěti

Máme doma závěť od mého žijícího strýce, který napsal tuto závěť, že odkazuje svou polovinu rodinného domku v Praze 4 pouze svým sourozencům Marii .... (zemřela 7.9.2004) a Vladimíru .....(žijící), kteří se o tyto nemovitosti starají, tj.zajištují údržbu atd.. Tedy zbývající dva sourozence Jiřinu a Soňu vyděduje. V Praze 23.6.1976 podpis strýce. Tuto závěť rozšiřuji o třetího dědice, a to o Miladu. Praze 22.5.2000 podpis strýce. Chtěla bych vědět, zda je takto zapsaná závěť platná? Milada
___
___

ODPOVĚĎ:

Je možné, aby existovaly dvě závěti, podle kterých se bude dědit. To pouze pokud jedna nevylučuje druhou, tedy pokud vedle sebe obstojí.
Vzhledem k formulaci se domnívám, že jde právě o tento případ. Pokud nenabude dědictví dědic ze závěti (Marie již zemřela, nemůže tedy dědit), přistupují v této části dědici ze zákona. Tedy ze závěti bude dědit Milada a Vladimír.

Ze zákona pak přichází manžel a potomci, ve druhé skupině manžel, rodiče a spolužijící osoba, ve třetí skupině sourozenci a spolužijící osoba.
V této skupině nastupují namísto zesnulých sourozenců jejich děti. Ve čtvrté skupině prarodiče zůstavitele, není-li jich, tak strýc a teta zůstavitele.

Nikde v zákoně nestojí, že závěť musí být na samostatné listině, a vzhledem k tomu, že co není zakázáno, je dovoleno, domnívám se, že může jít o novou závěť, kde obě jsou platné, neboť se nevylučují.

Nevadí, že je napsáno jen jméno "Milada" bez další specifikace
Samo o sobě by to bylo zcela nedostačující, ale pokud osoba píšící závěť specifikuje sestra Milada, nebo strýc Adam apod., neboli informace, které lze získat z matriky, tak je tato informace zcela dostačující.

Podpis u běžné závěti, psané vlastní rukou nemusí být ověřen. Ovšem vzhledem k minimální ceně ověření podpisu ho doporučuji, neboť se může předejít případným sporům nespokojených dědiců o podvržené závěti apod.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.