Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Musí být podpis na závěti ověřený?

Máme doma závěť od mého žijícího strýce, který napsal tuto závěť, že odkazuje svou polovinu rodinného domku v Praze 4 pouze svým sourozencům Marii .... (zemřela 7.9.2004) a Vladimíru .....(žijící), kteří se o tyto nemovitosti starají, tj.zajištují údržbu atd..
___
___


Tedy zbývající dva sourozence Jiřinu a Soňu vyděduje. V Praze 23.6.1976 podpis strýce
Tuto závěť rozšiřuji o třetího dědice, a to o Miladu. Praze 22.5.2000 podpis strýce. Chtěla bych vědět, zda je takto zapsaná závěť platná? Milada


ODPOVĚĎ:

Je možné, aby existovaly dvě závěti, podle kterých se bude dědit. To pouze pokud jedna nevylučuje druhou, tedy pokud vedle sebe obstojí.
Vzhledem k formulaci se domnívám, že jde právě o tento případ. Pokud nenabude dědictví dědic ze závěti (Marie již zemřela, nemůže tedy dědit), přistupují v této části dědici ze zákona. Tedy ze závěti bude dědit Milada a Vladimír.

Ze zákona pak přichází manžel a potomci, ve druhé skupině manžel, rodiče a spolužijící osoba, ve třetí skupině sourozenci a spolužijící osoba.
V této skupině nastupují namísto zesnulých sourozenců jejich děti. Ve čtvrté skupině prarodiče zůstavitele, není-li jich, tak strýc a teta zůstavitele.

Nikde v zákoně nestojí, že závěť musí být na samostatné listině, a vzhledem k tomu, že co není zakázáno, je dovoleno, domnívám se, že může jít o novou závěť, kde obě jsou platné, neboť se nevylučují.

Nevadí, že je napsáno jen jméno "Milada" bez další specifikace
Samo o sobě by to bylo zcela nedostačující, ale pokud osoba píšící závěť specifikuje sestra Milada, nebo strýc Adam apod., neboli informace, které lze získat z matriky, tak je tato informace zcela dostačující.

Podpis u běžné závěti, psané vlastní rukou nemusí být ověřen. Ovšem vzhledem k minimální ceně ověření podpisu ho doporučuji, neboť se může předejít případným sporům nespokojených dědiců o podvržené závěti apod.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.