Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Majitelka bytu brání v doživotním užívání nemovitosti na základě věcného břemene

Před dvěma lety babička s dědou prodali byt v hodnotě cca. 500-600 tisíc Kč za cenu 87 tisíc Kč dceři ze strany dědy. V kupní smlouvě je stanoveno břemeno doživotního užívání nemovitostí babičkou a dědou a že tito budou nadále platit služby bytu. Loni děda umřel. Hned na to začala tato dcera zasílat babičce dopisy, že již nejsou příbuzné, a požadují po babičce služby + nájemné ve výši 3000,-. S tím, že pokud nesouhlasí s nájemným tak ať si podá žalobu.

___
___

Babička po dobu třech měsíců dále hradila jen služby. Dostala na toto několik dalších dopisů, kdy v posledních tuto vyzívají k vyklizení bytu do určitého data, s tím že ukončují s touto nájemné, protože prý nehradí stanovené nájemné. Je možné zpětně prvotní smlouvu napadnout a zrušit samotnou kupní smlouvu, kdy tato je pro babičku nevýhodná, protože nový majitel se jí snaží z bytu vystěhovat a nemá v plánu dostát podmínek věcného břemene a nechat tuto v bytě dožít. Má právo dcera dědy na nějaké nájemné? Musí babička tuto vpustit na požádání do bytu a podílet se na nesmyslných opravách které si dcera vyžádá. Nechceme, aby dcera babičku dotovala ale jen nechala dožít dle smlouvy o věcném břemeni. Děkuji, Michal

 

ODPOVĚĎ:

Zánik věcného břemene nastává pouze rozhodnutím příslušného orgánu (soudu) či ze zákona, nikoli na základě rozhodnutí povinného z věcného břemene toto věcně břemeno nedodržovat. Není ani oprávněn věcné břemeno jednostranně měnit. Vaše babička má zákonný nárok na to, aby v příslušném bytě dožila a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě – tedy aby platila pouze služby spojené s užíváním nemovitosti (bydlením).

Jelikož babička užívá cizí věc, tak je ze zákona povinna maximálně se podílet na přiměřených nákladech na její zachování a opravách (což uvádím pouze pro Vaši informaci, sdělovat to nikomu nemusíte), nikoliv odvádět dávky nájemného nestanovených ve smlouvě o zřízení věcného břemene.

Na požádání musí umožnit vstup majitelky bytu. 

Na okraj je nutno podotknout, že žádný nájemní vztah nevznikl, nelze tedy dát výpověď z nájmu ani vyvozovat důsledky spojené s užíváním pronajaté věci (např. vyklizení bytu).


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.