Dobré ráno, dnes je čtvrtek 28.9.2023, svátek slaví Václav, zítra Michal.

Jak postupovat když pronajímatel netopí v bytě nájemníka

Bydlíme v bytovém domě, který patří rok novému majiteli. Nemohl se rozhodnout, jaké zvolí nové vytápění bytů a tudíž tu dodnes mrzneme. Nevíme, kdy bude hotová přípojka horkovodu a výměník. Topíme kamny na propanbutan, což se prodraží - 1 PB bomba vydrží 3-4 dny, když temperujeme na 17°C max. Máme nárok na úhradu náhradního vytápění i prací spojených s rekonstrukcí a výměnu bojleru, které jsme provedli na vlastní náklady? Anna

___
___

ODPOVĚĎ:
Dle Občanského zákoníku je pronajímatel  povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

Pokud jste potřeby oprav majiteli včas oznámili a pak je provedli sami, protože byl liknavý, máte nárok na náhradu nákladů. Co se týče neposkytování služeb (předpokládám, že se ve smlouvě zavázal k zajišťování přívodu tepla), můžete požadovat snížení nájmu


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.