Dobré odpoledne, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Hrubé porušení pracovní kázně - promlčení, promlčecí doba, lhůta

Napadl jsem fyzicky z osobních důvodů zaměstnavatele, zpočátku mi vyhrožoval okamžitou výpovědí pro hrubé porušení pracovní kázně, později (po mé omluvě) ale od tohoto záměru ustoupil. Rád bych se zeptal, jak je dlouhá promlčecí lhůta tohoto provinění. Honza

___
___

ODPOVĚĎ:
Pro porušení povinností vyplývajích z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr jen do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl (objektivní lhůta).

Stane-li se jednání zaměstnance v průběhu výše uvedených 2 měsíců předmětem vyšetřování, je možné okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel o výsledku vyšetřování dozvěděl.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online