Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Otázky k atestaci z neurologie - seznam otázek, odborné požadavky

neurologie_atestace_zkouska.jpgTato stránka obsahuje kompletní seznam otázek k atestaci z neurologie a současně je zde uložen odkaz na soubor s odbornými požadavky k atestaci.

 

 

Vypracované otázky k atestaci z neurologie ke stažení online zdarma zde.


Seznam otázek k atestaci z neurologie:

 

l.         Propriocepce – receptory, aferentní vlákna a zapojení v míšních reflexech

2.         Funkce mozečku

3.         Patogenese roztroušené sklerosy

4.         Wallerova degenerace, segmentální demyelinisace, regenerace periferních nervů

5.         Organizace  exteroceptivního systému  (somatické čití)

6.         Klidový a akční potenciál membrány excitabilní buňky

7.         Nervosvalový přenos a jeho poruchy

8.         Motorická jednotka, charakteristika a její poruchy

9.         Extrapyramidový systém

10.      Mediátory a jejich receptory

11.      Likvor – fysiologie a patologické nálezy

12.      Indikace, možnosti a omezení EEG, EEG u epilepsií

13.      Indikace, možnosti a omezení EMG a EP

14.      Indikace, možnosti a omezení sonografie a SPECT. Indikace, možnosti a omezení CT a MRI

15.      Koma

16.      Afasie a dysartrie

17.      Apraxie a agnosie

18.      Sy nedominantní hemisféry

19.      Poruchy paměti

20.      Čití a bolest

21.      Zrak a optický nerv

22.      Anatomie a fysiologie svalu

23.      Okohybné nervy a jejich poruchy

24.      Autonomní nervový systém. Diencefalický syndrom

25.      Mozkový kmen

26.      Míšní dráhy

27.      Periferní nervový systém

 

Otázky k atestaci – speciální

  

l.         Neurologické projevy kardiálních onemocnění

2.         Myastenie, klinický obraz a léčba

3.         Ischemické příhody mozkové, patogeneze, diagnostika a léčba

4.         Klinické obrazy úrazů hlavy, komplikace a léčba

5.         Klinický obraz úrazu míchy v akutním a chronickém stavu, léčba

6.         Neurologické komplikace diabetu

7.         Roztroušená sklerosa

8.         Borrelioza

9.         Trombosa sínu

10.      Neurologické aspekty renálního selhání. Hepatální  encefalopatie a ostatní neurologické poruchy spojené s gastrointestinálními chorobami.

11.      Komatosní stavy – příčiny, klinický obraz, poruchy vitálních funkcí

12.      Polyneuropatie a polyneuritidy

13.      Paraneoplastické syndromy postihující nervový systém

14.      Demence a její příčiny

15.      Bolesti hlavy a obličeje

16.      Mozková hemoragie

17.      SAK, aneurysma, malformace

18.      Vaskulitidy. Nemoci pojivové tkáně a nervový systém

19.      Bakteriální infekce CNS

20.      Virové infekce nervového systému

21.      Prionová onemocnění

22.      Mozkové metastázy

23.      Spánek a jeho poruchy

24.      Meningiomy. Neurinom akustiku

25.      Hydrocefalus

26.      Degenerativní onemocnění CNS

27.      Onemocnění předních rohů míšních. Syringomyelie

28.      Parkinsonova choroba a parkinsonismus

29.      Expy onemocnění, kromě parkinsonismu

30.      Myopatie

31.      Endokrinopatie (kromě DM) a nervový systém

32.      Patofyziologie epilepsií a epileptických syndromů. Experimentální modely. Genetika u epilepsií

33.      Věkově vázané epileptické syndromy

34.      Fokální epilepsie (frontálního, temporálního, parietálního a okcipitálního laloku)

35.      Akutní epileptické záchvaty, febrilní křeče, reflexní epilepsie

36.      Status epilepticus - ´diagnóza a  terapie

37.      Diferenciální diagnostika neepileptických záchvatů, somatických i psychogenních. Neuropsychologická a psychiatrická problematika u epilepsií

38.      Mechanismus účinků  antiepileptik. Farmakokinetické vlastnosti antiepileptik. Taktika chronické antiepileptické léčby. Neurochirurgická léčba epilepsií a vagová stimulace


Odborné požadavky k atestaci z neurologie