Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Neurologie - nemoci periferního nervového systému

neuralgie_trigeminu.jpgStránka se zabývá v přehledu nemocemi převážně periferního nervového systému - neuralgiemi, kořenovými lézemi při diskopatiích, některými lézemi periferních nervů, dětskou mozkovou obrnou, a demyelinizačním onemocněním typu roztroušená mozkomíšní skleroza.

 

Neuralgie


projev porušené citlivosti v podobě bolesti v inervační oblasti určitého periferního nervu

Klinický obraz, příznaky, projevy

 • bolest je záchvatovitá
 • bolest je prudká, lokalizovaná

 

Příčina

 • primární neuralgie - anatomické změny v celém průběhu postiženého nervu
 • sekundární neuralgie - otrava olovem, rtutí, urémie, DM, infekce, nádory, púrazové stavy

 

Neuralgie trojklanného nervu - bolesti v oblasti n. trigeminus

Klinický obraz, příznaky, projevy

 • bolest
 • kontakce mimických svalů
 • pocit úzkosti
 • hyperémie obličeje
 • slzení očí
 • sekrece z nosu

 

Léčba

 • medikamentózní - antiepileptická, vitamíny, infuze Mezokainu, MgSO4
 • fyzikální terapie - ionoforéza, ultrazvuk
 • chirurgická léčba - blokáda nervu, gamanůžVertebrogenní postižení a diskopatie

 • časté nemoci páteře, které se projevují změnami na páteři s neurologickou symptomatologií (iritace a leze kořenů míšních)
 • každá ploténka má: hlenové jádro, vazivový prstenec, chrupančitou ploténku, která těsně přilne na tělo obratlů
 • příčina poškození - spondylóza a spondylartróza, deformace páteře, zatížení páteře, chybná funkce páteře.

Jednotlivé páteřní syndromy:

 • cervikokraniální syndrom - typické jsou bolest a závratě, blokáda krční páteře, spazmus šíjového svalstva
 • cervikobrachiální syndrom - bolesti, které začínají v šíji a vystřelují do horních končetin
 • lumboischialgický syndrom - hyperestézie, svalová hypotonie svalů předkolení, prudká bolest v kříži, nemoc se nemůže pohnout, bolesi se stupňují při tlaku (na stolici, kašel, ...)

Léčba

 • akutní stadium - odstranění bolesti, svalová relaxace, repozice vyklenutého disku, úlevová poloha, trakce a manipulační manévr, aplikace tepla, akupunktura
 • chronické stadium - léčba přetrvává, rehebilitace, úprava pracovních návyků
 • chirurgická léčba je indikována pokud se těžkosti nezmírní do 6 týdnů, jsou výrazné bolesti, snížení svalové síly, atrofie svalů, porucha sfinkterů

 

 

Léze periferních nervů

 • poškození hlavových nebo periferních nervů různého stupně
 • následkem poškození dochází k periferní obrně, která je lokalizovaná na končetinách nebo v oblasti hlavy.

 

Klinický obraz

 • porucha hybnosti
 • trofické změny na svalech a kůži
 • zvýšená dráždivost
 • spasmy a kontraktury
 • vegetativní příznaky

 


Léčba:

 • medikamntózní - potní kůry, vitamíny, kortikoidy, lokální ošetření oka
 • fyzikální léčba - teplo, jodová maska na prokrvení
 • chirurgická léčba - anastomóza n. facialis, plastická operace mimických svalů

 

Může dojít k poškození téměř kteréhokoliv nervu, projevem jsou obrny a poruchy citlivosti na horních končetinách (leze plexus brachialis), porucha flexe a extenze ruky (leze n. radialis), porucha jemné motoriky (leze n. ulnaris).Polyneuritidy

 • onemocnění více míšních periferních nervů, někdy i hlavových

 

Příčina

 • infekční
 • toxická
 • exotoxická
 • cévní

 


Klinický obraz, příznaky, projevy

 • hyporeflexie
 • svalová hopotonie až atrofie
 • trofické poškození kůže
 • porucha citlivosti apd.


Léčba

 • léčíme vždy základní příčinu onemocnění
Poliomyelitis anterior acuta, dětská mozková obrna

 

 • infekční virové onemocnění nervového systému, kdy dochází k periferním obrnám, které jsou lokalizované akrálně

Klinický obraz, příznaky, projevy

 • akrální paraplegie nebo paréza dolních končetin bez poruchy citlivosti se svalovými atrofiemi a trofickými změnami kůže

Prevence

 • očkování - Sabinova vakcína


Léčba

 • vitamíny kortikoidy, vazodylatancia, rehabilitační program
Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex

Demyelinizační onemocnění charakterizované příznaky spastické obrny, mozečkovým syndromem, příznaky poškození některých mozkových nervů, někdy sfinkterů.
Statisticky se často se vyskytuje mezi 20-40 lety věku, není u žluté rasy

Patofyziologie

 • tvorba chorobných ložisek demyelinizace, které jsou rozeseté v bílé hmotě mozku, míchy a mozečku
 • jde o rozpad myelinových pochev nervových vláken

 

Příčina

 • infekce převážně virová, autoimunita

 

Klinický obraz

 • zrakové poruchy
 • nejistoty při chůzi
 • časté močení
 • parestézie
 • spastická paraparézy dolních končetin není vyloučená také kvadruparéza, někdy i
 • centrální leze obličejového nervu
 • porušená citlivost
 • ataxie
 • intenční tremor
 • porucha sfinkterů
 • sexuální poruchy
 • psychiatrické příznaky

 

Diagnostika

 

Léčba

 • nemocným škodí prochladnutí, infekce, těžká fyzická práce, gravidita
 • samotná léčba - vitamíny, kortikoidy, vazodylatační léčba, jodové preparáty,
 • imunosupresiva, myorelaxancia, rehabilitace

 

Více o roztroušené mozkomíšní skleroze najdete zde .