Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Neurologické vyšetření - anamnéza, průběh, vlastní klinické vyšetření

neurologicke_vysetreni.jpgNeurologické vyšetření je soubor úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění Vašeho konkrétního neurologického onemocnění nebo podezření na něj. Aby lékař mohl Vaši diagnózu správně určit a dále Vás i optimálně léčit, musí se nejprve seznámit s Vaším osobním, rodinným a sociálním zázemím. Především zjišťuje příčinu Vaší návštěvy u něj a Vaše bezprostřední obtíže, které Vás do ordinace přivádějí. Ze zjištěných údajů sestaví tzv. anamnézu a následuje vlastní neurologické vyšetření.

K čemu slouží anamnéza a neurologické vyšetření?

Lékař, který Vás bude vyšetřovat, většinou dodrží určitý postup. Nejdříve sestaví anamnézu. Připravte se zhruba na tyto otázky. "Co Vás ke mně přivádí?", "S čím jste se v minulosti léčil?", "Jaké berete léky?", "Jaká další onemocnění máte rodině a na co zemřeli rodiče?", "Jaké je Vaše zaměstnání?" Možná se Vám bude zdát, že některé dotazy jsou moc osobní nebo nesouvisí s Vaším onemocněním. Není to ale pravda, lékař potřebuje znát podrobně všechny souvislosti a neptá se Vás nahodile, ale podle určitého schématu. Říká se, že dobrá anamnéza je půl diagnózy. Z toho vyplývá, že Vaše dobrá spolupráce s lékařem urychluje stanovení Vašeho onemocnění a potažmo jeho léčbu. Při vyšetření lékař sleduje odchylky od normálu a pomocí jednoduchých testů, neurologického kladívka, štětičky a zraku zhodnotí Vaše nerovové funkce. Na základě získaných informací volí další podrobná vyšetření tak, aby se co nejdříve stanovila Vaše diagnóza.


Kdy lékař provádí neurologické vyšetření?

Neurologické vyšetření se provádí při příchodu nového pacienta na neurologické oddělení a dále ve zkrácené formě denně během pobytu v nemocnici formou vizit. Můžete se s ním setkat i v neurologických ambulancích. Vyšetření tedy většinou probíhají při nějaké akutní změně Vašeho zdravotního stavu nebo na doporučení lékařů jiných odborností.


Mám se neurologického vyšetření obávat?

Neurologického vyšetření se obávat nemusíte. Je nebolestivé, můžete se zájmem sledovat pohyby Vašich končetin, který vyvolá cílený ale jemný úder neurologického kladívka.


Mám se na vyšetření nějak připravit?

Před neurologickým vyšetřením není nutná nějaká speciální příprava. Někdy Vás může lékař předem požádat, abyste před vyšetřením vysadili své obvyklé léky. Vyšetření trvá zhruba 15-25 min.


Jak vypadá vlastní vyšetření?

Po sepsání anamnézy si odložíte. Lékař začne s posouzením stavu Vašeho vědomí, psychiky, ladění. Následuje vyšetření hlavových nervů, krku (především předklon hlavy), končetin (reflexy, svalová síla, ad.), břicha (břišní reflexy, tvz. hranice čití, ad.) a na závěr chůze a stoje. Stav vědomí posuzuje lékař již během předchozího rozhovoru s Vámi, tento krok tedy ani nezaznamenáte. Vyšetření hlavových nervů již jistě ano. Hlavové nervy jsou nervy, které odstupují z prodloužené míchy. Je jich celkově dvanáct a každý z nich musí neurolog pomocí jednoduchých testů vyšetřit. Při vyšetření hlavových nervů budete vyzváni, aby jste sledovali pohybující se prst vyšetřujícího. Dále Vám lékař posvítí střídavě do jednoho a druhého oka malou baterkou. Je možné, že štětičkou vyzkouší, zda stejně cítíte jednotlivé oblasti na obličeji. Vyzve Vás, aby jste si polkli a po otevření úst se štětičkou dotkne konce měkkého patra (dávivý reflex). Podívá se na souměrnost koutků (a případně zaznamená pokles jednoho z koutků). Při otevřených ústech vypláznete jazyk (posouzení plazení jazyka). Lékař Vás bude během dalších vyšetření instruovat, co přesně máte udělat. Může vám poslednout fonendoskopem krční cévy (ke zjištění event. šelestu). Na končetinách lékař vyšetřuje svalovou sílu pomocí jednoduchých tesů. Vyšetření reflexů provádí pomocí neurologického kladívka poklepy. Bude klepat na určitá místa končetin a sledovat reakci svalů v podobě mimovolních pohybů. Citlivost na končetinách opět vyšetří štětičkou nebo dotekem. Určitě nepřijdete o tzv. zkoušku taxe. Při ní se budete trefovat ukazováčkem na nos rukama a dále na nohách budete vyzváni, abyste se dotkli patou na koleno druhé nohy a sjeli ke kotníku). Stojící Vás nejprve lékař zhodnotí vklidu, dále se zavřenýma očima, pak Vás požádá o chůzi. Je však mnoho dalších vyšetření, která mají zjistit různé nervové poruchy. Pro stručnost textu však není nutné zde tato uvádět.


Kdy bude výsledek?

Lékař Vám výsledek klinického vyšetření sdělí obratem. Bude Vás informovat i o tom, co bude následovat (hospitalizace, zahájení léčby léky, injekcemi nebo infuzemi, ad.).


Lze neurologické vyšetření nějak nahradit?

Klinické neurologické vyšetření nahradit nelze. Není to ani nutné.