Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

Hlavové nervy - seznam, funkce, latinské názvy

neurologie_hlavove_nervy.jpg

Velká většina periferních nervů vystupuje z míchy, ale tzv. hlavové nervy mají původ v jádrech umístěných v mozkovém kmeni (prodloužené míše, Varolově mostu a středním mozku). . Je jich dvanáct a označují se římskými číslicemi od I do XII.

Odkud nervy vyházejí:

 • Ze středního mozku vycházejí první 4 nervy
 • Z Varolova mostu vychází pátý - trojklaný nerv
 • Ostatní hlavové nervy mají začátek v prodloužené míše

 

Číselné označení, české názvy, latinské názvy a funkce:

 Číslo Latinský název  Český název  Poznámky
 I.  Neruvus olfactorius Nerv čichový
 • začíná tenkými vlákny
 • výběžky čichových buněk
 • pod sliznicí vytvářejí pleteně a z nich vznikají čichové nervy
 • prochází laminou cribrózou vstupují do nitrolebního prostoru a vedou do výběžků mozku bulbus olfaktorius a zde začíná centrální čichová dráha a ta vede do mozkové kůry
 • senzitivní nervy
 
 II. Nervus opticus Nerv zrakový
 •  obsahuje nervový vlákna a ta vedou z buněk sítnice, vystupují ze zadního pólu oka a jdou canalis optikus do nitrolebního prostoru a pokračují přes skřížení do zakových center
 • je součástí cns
 
 III.  Nervus oculomotorius Nerv okohybný
 • odstředivý, eferentní
 • motorická vlákna se dělí ke svalům - m. rectus superior, medialis a inferior, m. obliqus inferior, m. levator palpebre superioris
 • vegetativní vlákna jdou ke svalům řasnatého tělíska a duhovky
 
 IV.  Nervus trochlearis Nerv kladkový
 • tenoučký nerv
 • jádro ve středním mozku
 • inervuje horní šikmý sval u oka
 
 V.  Nervus trigeminus Nerv trojklanný
 • nejsilnější hlavový nerv
 • inervuje obličejovou část hlavy
 • ve 3. větvijsou i motorická vlákna ke žvýkacím svalům
 • všechny jsou parasympatická
 • jádra na spodině 4. komory, vystupuje z mostu a v průběhu má gangiom u hrotu pyramidy a v něm jsou senzitivní buňky
 • z ganglia vystupují 3 větve
 • 1. větev:
  • nervus oftalmikus - jde ven z nitrolební dutiny fisurou orbitalis superior a v očnici se dále větví a jedna z větví n. supraorbitalis vystupuje ve foramen supraorbitale
 • 2. větev:
  • nervus maxilaris - jde skrz foramen rotundum, dělí se na několik větví a n infraorbitalis a prochází foramen infraorbitale
 • 3. větev:
  • nervus mandibularis - vystupuje přes foramen ovale
  • motorická vlákna ke žvýkacím svalům
  • senzitivní vlákna vystupují ve foramen mentale
 
 VI.  Nervus abducens Nerv odtahující
 • jde k m. rectus lateralis v oku
 VII.  Nervus facialis Nerv lícní
 • vede motorická vlákna k mimickým svalům
 • senzitivní vlákna ze zevního sluchovodu, chuťových buněk
 • vegetativní vlákna k slzné žláze a slinné žláze a žlázkám dutiny nosní
 • jádra na spodině 4. komory
 • vstupuje do porus akustikus internus skrz pyramidu a vystupuje ve foramen stylomastoideum
 • poblíž příušní žlázy vytváří pletň a paprsčitě se rozbíhají jednotlivé nervy
 
 VIII.  Nervus vestibulocochlearis (Neruvs statoacusticus) Nerv sluchověrovnovážný
 •  má 2 části - sluchvou a rovnovážnou
 • dostředivá vlákna ze středního ucha z hlemýždě a vedou do jader v pontu a odtud vede centrální sluchová dráha
 • vestibulární vede od labirintu do jader v pontu a odtud vede centrální statická dráha, ale část vede přímo do mozečku
 
 IX.  Nervus glosopharyngeus Nerv jazykohltanový
 • = nervus glozofanrygeus
 • obsahuje smíšený nerv
 • inervuje zadní 1/3 jazyka, hltana příušní žlázu
 • umožňuje polykání
 • senzitivní vlákna z jazyka
 
 X.  Nervus vagus Nerv bludný (bloudivý)
 •  smíšený nerv
 • inervuje útroby na krku, břiše, hrudníku
 • vede na krku, vstupuje v hrdelníjamce do hrudníku a s jícnem do dutiny břišní
 • motorická vláka - svaly hrtanu a hltanu
 • vegetativní vlákna - hladká svalovina, žláza
 • senzitivní vlákna - z orgánů - orgánová bolest
 XI.  Nervus accesorius Nerv přídatný
 • motorická vlákna
 • m. trigeminus a sternokleidomastoideus inervuje
 
 XII. Nervus hypoglossus Nerv podjazykový
 • jádro v prodloužené míše
 • vystupuje v sulcus lateralis anterior vede skrz canalis nervi hypoglossi ven k jazyku
 • inervuje vlastní svaly jazyka