Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Epilepsie a řidičský průkaz - řízení motorových vozidel (automobilu, motocyklu), pravidla

epilepsie_a_ridicsky_prukaz_rizeni_motorovych_vozidel_pravidla.jpgZdravotně nezpůsobilý k řízení motorového vozidla je člověk, který trpí záchvatovými stavy a zvýšenou pohotovostí k jejich vzniku. Pokud neurolog, který má pacienta v péči řekne, že pacient netrpí záchvatovými stavy ani zvýšenou pohotovostí k jejich vzniku je možné z epileptologického hlediska povolit řízení motorového vozidla skupina oprávnění A,B,M,T (T bez přepravy osob).

___

Určité vodítko, za jakých okolností lze považovat pacienta s epilepsií za člověka bez záchvatových příhod a zvýšené pohotovosti k jejich vzniku dává Odborné stanovisko České ligy proti epilepsii. Odborné stanovisko České Ligy proti epilepsii a České neurologické společnosti k posuzováni způsobilosti řízení motorových vozidel u pacientů s epilepsií Posuzování způsobilosti u pacientů s epilepsií či po ojedinělém epileptickém záchvatu provádí neurolog na základě anamnestických údajů, klinického obrazu a výsledku EEG vyšetřeni.

K vyjádření si může vyžádat dalši nezbytná pomocná vyšetřeni (psychologické, psychiatrické, videoEEG monitorování, aj.). Ve sporných případech si může vyžádat stanovisko jiného neurologa zabývajiciho se problematikou epilepsií.

Pro posuzování je zásadním kriteriem doba, která uplynula od posledniho záchvatu. Nutná doba bezzáchvatového období pro povoleni řídit motorová vozidla je stanovena na základě předpokladaného rizika recidivy záchvatu. Délku bezzáchvatového obdobi potvrzuje pacient podpisem čestného prohlášeni. Součástí tohoto prohlášeni je i bod o povinnosti pacienta hlásit změnu zdravotního stavu ošetřujicimu neurologovi nebo praktickému lekaři.

Obecně lze povolit řízení motorových vozidel jako řidič amatér pro skupiny A, B, M a T (bez přepravy osob) u pacientů s plně kompenzovanou nebo kompenzovanou epilepsií, a to i u pacientů užívajících antiepileptickou léčbu.

Doba zákazu řízení motorových vozidel je pak stanovena takto:

  • U pacientů po prvním epileptickém záchvatu a u pacientů se sporadickými záchvaty (dé1ka bezzáchvatového období nejméně 2 roky ), pokud není nasazena antiepileptická léčba, po dobu 6 měsíců od tohoto záchvatu.
  • U pacientů s epilepsií nebo po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 1 roku od posledního záchvatu.
  • Výjimkou jsou pacienti s výhradně nočními záchvaty během posledního roku, u kterých se vydá časově omezené povolení na dobu 1 roku.
  • Při zásadní změně léčby nebo při vysazování léčby je zákaz řízení po dobu této změny a 3 měsíce po jejím ukončeni.


Výše uvedená omezení se vztahují na řidiče amatéry a na skupiny řidičského oprávněni A, B, M a T ( bez přepravy osob).

Pro řidiče z povolání a pro ostatní skupiny řidičských oprávnění je omezení trvalé. Výjimku lze udělit :

  • U pacientů po ojedinělém epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, při normálním EEG a neurologickém nálezu, po 5ti letech od tohoto záchvatu.
  • U pacientů s epilepsií či po ojedinělém epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, při normálním EEG a neurologickém nálezu, po 10ti letech od vysazení léčby.


Posuzující neurolog se může v odůvodněných případech rozhodnout k prodloužení nebo zkrácení doporučeného bezzáchvatového období.

 


Zdroj:
epilepsie.cz