Dobré odpoledne, dnes je neděle 24.9.2023, svátek slaví Jaromír, zítra Zlata.

Zubní krčky - otázky a odpovědi

zubni-krcky-otazky-a-odpovedi

zubni-krcky-otazky-a-odpovedi
Článek odpoví na tyto dotazy: Jak si dnešní moderní stomatologie dokáže poradit s citlivými a obnaženými zubními krčky?, Pro koho je vhodná plastická úprava obnažených částí zubu a jak je finančně náročná?, Existuje nějaká souvislost mezi problémovými krčky a „uzdičkou“?, Pokud se citlivé a odhalené krčky včas neřeší, mohou „přerůst“ v parodontózu či jiné zubní onemocnění? Na co si dát pozor?, Lze při problémech s citlivostí zubů používat bělicí pasty (volně prodejné), nebo se raději máme v případě jakýchkoli problémů s chrupem těmto pastám vyhnout?. 

___

___

CITLIVÉ OBNAŽENÉ ZUBNÍ KRČKY

Jak si dnešní moderní stomatologie dokáže poradit s citlivými a obnaženými zubními krčky?

Vždy je nutné zjistit příčinu, což nebývá snadné ani jednoduché. Někdy to trvá i poněkud delší dobu, neboť je třeba eliminovat všechny možné zjevné příčiny a teprve poté, pokud problém přetrvává, lze hovořit o hypersenzitivitě dentinu. Pokud jde o eliminaci nebo snížení subjektivních obtíží pacientů s hypersenzitivitou dentinu, v dnešní době existuje řada cest jak se s tímto problémem vypořádat. Obecně lze tyto prostředky rozdělit na přípravky pro domácí použití pacientem a pro profesionální použití zubním lékařem či dentální hygienistkou v ordinaci. V poslední době se stále častěji dostávají do popředí zájmu takzvané bio-aktivní látky, s přímým účinkem na tkáně. Zpravidla obsahují prvky či substance, které tvoří nebo jsou součástí stavebních kamenů tkání lidského organismu, v našem případě zubů, respektive tvrdých zubních tkání. Tyto látky mají rozdílné mechanismy účinků. Shodují se však v tom, že dokážou podpořit proces obnovy poškozených tkání.

 

PLASTIKA ZUBNÍHO KRČKU

Pro koho je vhodná plastická úprava obnažených částí zubu a jak je finančně náročná?

Pokud jsou obnažené krčky spojeny s funkčním a/nebo estetickým problémem, lze přistoupit k jejich chirurgickému krytí. Možností je široké spektrum, například koronárně posunutý mukoperiostální lalok, přenos epiteliálního štěpu či přenos mezenchymálního štěpu. Tyto výkony však mají své přísné indikace a nejsou vhodné pro každého. Provádějí se tedy zejména tam, kde je obnažení krčků příliš nápadné a pacienta omezuje funkčně nebo esteticky. Dále se k nim přistupuje při výrazné citlivosti zubů, která přímo souvisí s obnažením jejich krčkových částí. Krytí obnažených krčků se někdy provádí i u celkových rekonstrukcí chrupu za účelem obnovení funkční a estetické harmonie. Náklady na tyto výkony se liší podle pracoviště. Významnou roli při tom hraje i způsob provedení, rozsah, použitá technologie a materiály.

 

ZUBNÍ KRČKY A UZDIČKA

Existuje nějaká souvislost mezi problémovými krčky a „uzdičkou“?

Uzdička, respektive její vysoký úpon s takzvaným pozitivním symptomem tahu může v horní čelisti vést k obnažení krčkových části středních řezáků v důsledku opakovaného tahu. Zuby se mohou začít viklat či změnit své postavení. V takovémto případě se doporučuje tah uzdičky eliminovat. Čím dříve, tím lépe. Situaci však musí posoudit a výkon indikovat zubní lékař, nejlépe parodontolog. V dolní čelisti se může vyskytnout obdobná situace, která ovšem s ohledem na anatomické a topografické poměry bývá často složitější.

 

KRČKY A PARODONTÓZA

Pokud se citlivé a odhalené krčky včas neřeší, mohou „přerůst“ v parodontózu či jiné zubní onemocnění? Na co si dát pozor?

Parodontitida (laicky parodontóza) může mít za následek ústup dásně, a tudíž obnažení krčkových části zubů se všemi důsledky. Samotné obnažení krčků a jejich zvýšená citlivost však rozhodně k parodontitidě nevede. Obnažený dentin na druhé straně snadněji podléhá vzniku kazu se všemi možnými komplikacemi a důsledky, což souvisí s anatomickou, histologickou a chemickou skladbou této tkáně. Dentin obsahuje méně minerálů než sklovina. Je svou povahou tubulární tkání, to znamená, že obsahuje dentinové tubuly neboli kanálky. Problémy s takzvanou hypersenzitivitou dentinu a obnažováním krčků není vhodné podceňovat a zanedbávat, respektive neřešit. Mohou totiž souviset se závažnými problémy v dutině ústní.

 

A CO BĚLICÍ ZUBNÍ PASTY?

Lze při problémech s citlivostí zubů používat bělicí pasty (volně prodejné), nebo se raději máme v případě jakýchkoli problémů s chrupem těmto pastám vyhnout?

Osobně nedoporučuji používat volně prodejné „bělicí“ zubní pasty, neboť zpravidla mívají zvýšenou hodnotu RDA, což prakticky znamená, že mají „brusný“ efekt, a tudíž mohu vést k poškození skloviny. Některé navíc obsahují i četné granule, které tento brusný efekt ještě umocňují. Také je třeba si uvědomit, že žádná pasta nemůže bělit v pravém slova smyslu, neboť nemůže obsahovat bělicí složky a být přitom volně prodejná. Výhodnější jsou enzymatické pasty, které se používají jako doplněk po profesionálním bělení zubů a k udržení dosaženého účinku. Obecně se volně prodejné „bělicí“ pasty - právě s ohledem na jejich složení - u pacientů s citlivými zuby či obnaženými krčky nedoporučují.

„Zubům nejvíce škodíme tím, že o ně řádně nepečujeme správnou, pravidelnou a důkladnou ústní hygienou a pravidelnými preventivními prohlídkami u zubního lékaře a pravidelnými návštěvami dentální hygienistky, která zajišťuje profesionální ústní hygienu a zároveň poskytuje řadu preventivních opatření, která vedou ke zvýšení odolnosti tvrdých zubních tkání a zlepšení stavu našeho orálního zdraví. 

 

 

PŘECITLIVĚLOST NA STUDENÉ, TEPLÉ, KYSELÉ A SLADKÉ

Studené/teplé/kyselé/sladké... Na co ještě mohou zuby přehnaně reagovat? Dá se tato přehnaná citlivost snížit či odstranit?

Zuby reagují na různé podněty. Nejčastěji jde o podněty termické (studené/teplé), mechanické, chemické (kyselé, sladké, slané) a osmotické (tlakové). Ve většině případů se tato citlivost snížit, popřípadě zcela odstranit dá. Předpokládá to ovšem přesné určení příčiny problému. Je třeba si uvědomit, že pojem citlivý zubní krček, odborně známý jako hypersenzitivita dentinu, je přesně definován. Pod pojmem hypersenzitivita dentinu se dle definice rozumí krátká, ostrá bolest vycházející z obnaženého dentinu jako reakce na působení zpravidla termického, mechanického, osmotického nebo chemického podnětu, přičemž její původ nelze přisoudit jiném u zjevnému defektu či patologickému stavu. O citlivém zubním krčku tedy můžeme hovořit pouze tehdy, vyloučíme-li všechny možné příčiny pacientových obtíží.

 

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA NEMOCÍ KRČKŮ

Co bývá nejčastějšípříčinou problémů se zubními krčky?

Nejčastější příčinou hypersenzitivity dentinu jsou odhalené zubní krčky. Zub je tvořen korunkovou a kořenovou částí. Korunkovou část zubu pokrývá sklovina, jež v oblasti zubního krčku přechází v cement, který kryje povrch kořene. Pod sklovinou a cementem se nachází dentinové jádro tvořené, jak již samotný název napovídá, dentinem. Zmíněné dentinové jádro ohraničuje dřeňovou dutinu, z níž vybíhají do kořene kořenové kanálky. V dřeňové dutině a uvnitř kořenových kanálků se nachází nervově-cévní svazek, který zub inervuje a vyživuje. V oblasti krčku může sklovina přesahovat přes cement nebo naopak. Může se však stát, že výše zmíněné tkáně se navzájem nepřekrývají. V takovém případě zůstává obnažen různě široký pás dentinu, který - pokud není kryt dásní - je pak přímo vystaven působení zevních podnětů. Ty následně působí na nervová zakončení uvnitř dentinových kanálků, jež stimulují. Jejich prostřednictvím se podněty přenášeji do vyšších nervových center, kde vyvolávají vnímání nepříjemné citlivosti až bolestivosti.

 

JINÉ PŘÍČINY NEMOCÍ ZUBNÍHO KRČKU - JÍDLO, LÉKY, SKŘÍPÁNÍ VE SPANÍ (BRUXISMUS)

Může být na vině užívání nějakých léků, potravin, nápojů či skřípání zubů ve spánku?

U léků zatím nebyla prokázána přímá souvislost. Obecně se však problémy s hypersenzitivitou dentinu častěji vyskytují například u pacientů po chemoterapii či radioterapii. Pokud jde o konzumaci určitých potravin a nápojů, významnou roli při vzniku erozí hrají kyselé nápoje a potraviny, energetické nápoje a soft drinky. V této souvislosti by bylo vhodné vysvětlit význam pojmu eroze. Jde o progresivní ztrátu tvrdých zubních tkání způsobenou kyselinami, bez účasti bakteriální aktivity. Eroze mohou mít za následek zvýšenou citlivost zubů. Většinou se však jedná o části okluzální (žvýkací) a orální (vnitřní plochy zubů obrácené v horní čelisti k patru a v dolní k jazyku). Eroze se často vyskytují u mladých žen v důsledku bulimie či mentální anorexie (při zvracení se kyselý obsah žaludku dostává do úst a tam „škodí“)- Podobné změny se mohou vyskytovat u pacientů s těžkým gastroezofageálním refluxem. Bruxismus nebolí skřípání a zatínání zubů vede ke vzniku abrazí, což značí abnormální opotřebení zubní substance nebo struktury zubu mechanickým procesem. Jde tedy o ztrátu skloviny a obnažení dentinu, jež bývá nejčastěji patrné u frontálních (předních) zubů, to jest u řezáků a špičáků. U izolovaných abrazí si pacienti na zvýšenou citlivost zubů příliš nestěžují.

 

VLIV ŽVÝKAČEK A JAZYKA

Některé zdroje uvádějí jako viníka i abnormální aktivitu jazyka, mají vliv (ať již pozitivní či negativní) také žvýkačky...?

Abnormální aktivita jazyka je považována za jednu z hlavních příčin vzniku cervikálních neboli krčkových defektů. Poměrně složitým mechanismem dochází k jejich prasknutí a následnému vydrolení. V této fázi se může uplatnit vliv tvrdého zubního kartáčku a horizontální techniky čištění. Samy o sobě však vznik krčkových defektů, jak se běžně udává, nezpůsobují ani nevyvolávají. Žvýkačky vliv na citlivost zubů nemají. Jejich používání zvyšuje tvorbu slin, tím pádem i samoočišťování povrchů zubů, a tudíž urychlenou úpravu hodnoty pH v ústech, to jest posun z kyselé zóny do neutrální. Na druhou stranu je však zapotřebí upozornit na to, že přílišná „konzumace“ žvýkaček může mít za následek bolesti v oblasti čelistního kloubu.

 

PŘÍJEM VÁPNÍKU

Pomůžeme svým zubům doplňováním vápníku prostřednictvím potravinových doplňků či zaměřením jídelníčku tímto směrem?

Vápník je součásti hydroxyapatitu, základního stavebního kamene skloviny, podílí se na její remineralizaci, úpravě hodnoty pH v ústech a snížení citlivosti zubů. Obecně by strava měla být vyvážená, tedy včetně doporučeného denního přísunu vápníku. Doplňky stravy jsou, jak již vyplývá z jejich názvu, pouze doplňky a jako k takovým je zapotřebí k nim přistupovat. Optimální je mít zajištěn přísun všech látek, včetně minerálů, vitaminů a stopových prvků stravou.