Dobré odpoledne, dnes je pondělí 4.3.2024, svátek slaví Stela, zítra Kazimír.

TNM klasifikace, FIGO klasifikace - staging nádorů

TNM-klasifikace-FIGO-klasifikace-staging-grading

TNM-klasifikace-FIGO-klasifikace-staging-grading
TNM klasifikace je způsob hodnocení zhoubných nádorů hodnotící: rozsah primárního nádoru = T, postižení mízních uzlin = N a přítomnost vzdálených metastáz = M. Ke každému z písmen se přidává číslo odpovídající konkrétnímu nálezu. Např. T1 N0 M0 značí malý nádor bez postižení mízních uzlin a bez vzdálených metastáz. Pro nádory jednotlivých orgánů existují konkrétní pravidla pro určení rozsahu nádoru T či pro postižení blízkých či vzdálených uzlin N.

___

___

TNM klasifikace

Systém TNM klasifikace je založen na popisu 3 složek anatomického rozsahu onemocnění:
T (tumor) – rozsah primárního nádoru (TX, Tis, T1 – T4), často doplněný o podrobnější vyjádření  zařazením do podskupiny (např. T1a),
N (nodus) – přítomnost nebo nepřítomnost a rozsah metastáz v regionálních lymfatických uzlinách (NX, N0 – N2),
M (metastáza) – přítomnost nebo nepřítomnost vzdálených metastáz (MX, M0 – M1), přítomnost vzdálené metastázy (kategorie M1) může být dále specifikována označením:

 • PUL - plicní metastáza,
 • OSS - kostní metastáza,
 • PLE - pleurální metastáza,
 • HEP - jaterní metastáza,
 • PER - peritoneální metastáza,
 • MAR - kostní dřeně metastáza,
 • BRA - mozkové metastáza,
 • LYM - uzlinové neregionální metastáza,
 • SKI - kožní metastáza,
 • ADR - nadledvinková metastáza nebo
 • OTH - jiná výše nespecifikovaná metastáza.

Pro každé onemocnění existují 2 TNM klasifikace začleňující nádorové onemocnění do konkrétního  stádia:
a) Klinická (předléčebná) TNM (resp. cTNM), založená na klinickém vyšetření a zobrazovacích metodách. Klinická TNM je rozhodující pro rozvahu o typu primární léčby a hodnocení jejího účinku.
b) Patologická (pooperační histopatologická) pTNM vyžaduje:

 • pro optimální stanovení pT je třeba odstranění tumoru v rozsahu kompletní stagingové operace tak, aby bylo dosaženo nejvyšší kategorie pT
 • pro optimální stanovení pN je třeba odstranění lymfatických uzlin (LN) z regionálních spádových lokalit v potřebném rozsahu s dosažením minimálního definovaného počtu tak, aby postačoval k ověření nepřítomnosti metastáz resp. k hodnocení nejvyšší pN kategorie
 • pro průkaz pM je potřeba mikroskopické ověření vzdálené metastázy

pTNM klasifikace modifikuje klinickou klasifikaci informacemi z chirurgického výkonu. Je nejpřesnější pro odhad prognózy onemocnění. Jednotlivé kategorie systému cTNM a pTNM jsou soustředěny do stádií. Přípona X označuje stav, kdy není možné stanovit příslušnou TNM kategorii.

Karcinom in situ (carcinoma in situ) je klasifikován jako stádium 0, metastatické onemocnění je řazeno do stádia IV. Zpřesnění klasifikačního systému umožňují kromě uvedených podskupin i další rozšiřující informace a přídatná označení.

 

Kategorie pN může být rozšířena o další informace:

 • pN0 (sn) – pN2 (sn) pro sentinelové LN (SLN),
 • pN1 (mi) – pN2 (mi) pro mikrometastázy, tj. metastázy, jejichž velikost není větší než 0,2 cm,
 • pN0 (i+) - pro izolované nádorové buňky (isolated tumor cells – ITC), případně jejich shluky maximálně 0,2 cm velké prokázané obvykle imunohistochemicky nebo molekulárními metodami, např. přítomnost izolovaných nádorových buněk v SLN  je třeba klasifikovat jako: pN0 (i+)(sn).
Přídatná označení klasifikace cTNM a pTNM
 příponová
 označení
 (m) – víčetné primární nádory jedné lokalizace
 předponová
 označení
 y – označení pro klasifikaci po neadjuvantní léčbě (např. ypTNM)
 r – označení pro recidivující nádor (např. rT2)
 a – označení pro klasifikaci stanovenou poprvé až při pitvě
 samostatné
 znaky
 L – označení pro lymfangioinvazi  LX – lymfangioinvazi nelze
 posoudit
 L0 - bez lymfangioinvaze
 L1 - s lymfangioinvazí
 V – označení pro angioinvazi  V0 - bez angioinvaze
 V1 - mikroskopická
 angioinvaze
 V2 - makroskopická
 angioinvaze
 R – označení pro reziduální nádor po léčbě1  RX - reziduum nelze
 posoudit
 R0 - bez rezidua
 R1 - mikroskopické
 reziduum
 R2 - makroskopické
 reziduum

1R je znak odrážející výsledky léčby, ovlivňující další léčebné plány a predikující prognózu onemocnění.

 

FIGO klasifikace

Klasifikace FIGO je založena na klinických vyšetřeních, ačkoliv je v poslední revizi zřejmý posun ke klasifikaci na základě histopatologického vyšetření preparátů získaných chirurgickým stagingem.


FIGO klasifikace

člení onemocnění do 4 stádií:

 • Stádium I – časné onemocnění omezené na primární orgán
 • Stádium II – onemocnění s lokální progresí mimo primární orgán postihující přilehlé tkáně
 • Stádium III – onemocnění s extenzivnějším, avšak lokálním šířením
 • Stádium IV – metastatické onemocnění