Dobrý podvečer, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Rakovina prsu a její prevence - mamografie a samovyšetření prsu

mamografie_a_rakovina_prsu.jpgPočet žen, které trpí rakovinou prsu, se v poslední době zvyšuje. Kdyby ale ženy chodily na preventivní prohlídky, pak by následky této diagnózy nemusely být tak hrozivé. Čím menší nádor se odhalí, tím jsou lepší vyhlídky na uzdravení. Menší je i riziko dalších komplikací.

 

 

___

___

Rakovina prsu

Mamografie a včasná diagnostika

Spásou pro toto onemocnění je mamograf, který umí nalézt i nepatrné zhoubné útvary. Zanedbatelný není ani fakt, že toto vyšetření většinu žen nic nestojí. Ve věku 45 až 69 let ho mají podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví zdarma. Jediné, co musí investovat, je vlastní čas.


Preventivní vyšetření prsu zajišťuje radiodiagnostická metoda, tzv. mamografie. Každé ženě udělají ve screeningovém centru čtyři snímky, které nejdříve zhodnotí laborantka. Posléze se k nim vyjádří lékař - radiolog, který se specializuje na zobrazování prsu. Pro zvýšení přesnosti záchytu i drobných změn zhodnotí nález ještě druhý lékař. Jestliže všichni shledají, že je vše v pořádku, pak je vyšetření skončeno a pacientka by měla přijít za dva roky k další kontrole.

Jiná je ovšem situace, když se lékaři něco nezdá. Pak je třeba doplnit další yšetřovací metody. Někdy se musí udělat další mamografický snímek cíleně na podezřelé místo, nebo se použije ultrazvuk. Může dojít i na další metody, např. magnetickou rezonanci.

Pokud ani tyto metody nepřinesou konkrétní výsledky a nález není jednoznačný, provede lékař tak zvanou punkční biopsii. Pod kontrolou ultrazvuku se jehlou odebere vzorek tkáně z prsu k histologickému vyšetření.

Je zbytečné mít obavy z bolesti, místo vpichu jehly na kůži se samozřejmě znecitliví. Ve většině případů se zjistí jen nezhoubné změny, v případě pozitivního výsledku je však výsledek vyšetření velmi důležitý pro volbu správného způsobu léčení.


Klientky také velmi oceňují, že je mamografické vyšetření rychlé. První výsledky jim mohou odborníci sdělit do dvaceti minut, nejdéle do hodiny. Lékaři se nad snímky sejdou ještě jednou a v klidu je znovu zhodnotí.


Screeningová pracoviště by měla vyhotovit definitivní nález v nekomplikovaných případech maximálně do tří dnů. Jestliže se při druhém hodnocení vyskytnou nějaké nejasnosti, a to se opravdu nestává často, pak sestra pozve pacientku na další vyšetření. Obvykle se pak vše vyřídí v průběhu jednoho dne. Mamografické vyšetření nebolí. Malý okamžik může být sice nepříjemné, ale je to opravdu jen chvilka. To vše jim určitě vynahradí pocit, když se dozví, že je vše v naprostém pořádku.

Čas věnovaný prevenci se tedy rozhodně vyplatí.

Samovyšetření prsu (prsou)

Video samovyšetření prsu zde

  • Není samovyšetření již přežitkem?

Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí osobní hygieny každé ženy. Opakovaným vyšetřením se naučíte dokonale poznat svoje prsa a můžete tak velmi brzy zjistit jakoukoliv chorobnou odchylku od předchozího stavu. Je však důležité vědět, že samovyšetření nenahrazuje pravidelné vyšetření prsu lékařem v rámci preventivních onkologických prohlídek.

  • Jak často vyšetřovat prsa?

Měla byste se vyšetřovat pravidelně jedenkrát měsíčně, a to v období po skončení menstruace, tedy v první polovině cyklu. Samovyšetření prsu je samozřejmě vhodné i u žen, které z nějakého důvodu menstruaci nemají.

Důležité je si najít klidné místo a čas, kdy nebudete několik minut rušena. Ideální je koupelna a ložnice, protože potřebujete zrcadlo a lůžko.

  • Je obtížné se to naučit?

Samovyšetření vyžaduje určitý cvik, není však složité se ho naučit. Využijte instruktážních letáčků a požádejte svého lékaře, aby vám vyšetřovací postup podrobně ukázal.

  • Jaký je postup?

První částí je vyšetření pohledem. Svlékněte se do půl těla a sedněte si, popřípadě si stoupněte, před zrcadlo. Paže nechte volně podél těla. Pátrejte pečlivě po změnách ve velikosti či tvaru prsů. Sledujte pozorně, zda se na kůži prsů neukazují vtažená místa či naopak vyklenutí, případně barevné změny, zarudnutí či zvýšená žilní kresba. Rovněž si všímejte obrysů prsů.

Dále dejte obě ruce nad hlavu a prohlížejte si prsa z různých úhlů. Zjistěte, jestli se neukázaly některé změny od posledního vyšetření. Prohlédněte si také dvorec a bradavku a všimněte si, neobjevuje-li se výtok, krvácení či vpáčení bradavky.

  • Vyšetření pohmatem

Po vyšetření pohledem následuje vyšetření pohmatem. V této fázi nadále sedíte či stojíte. Pravou rukou si budete vyšetřovat levý prs. Představte si, jako by byl prs rozdělen na čtyři části. Vyšetření začněte v horní vnitřní části. Prsty pravé ruky položte naplocho na kůži levého prsu a pomalými krouživými pohyby s mírným tlakem prohmatejte tuto část prsu.

Vyšetřete okolí dvorce, dvorec a bradavku. Po stisknutí dvorce pečlivě pozorujte, neobjeví-li se výtok či krvácení z bradavky.

Stejným způsobem vyšetřete dolní vnitřní část prsu.

Potom věnujte pozornost dolní zevní části a horní zevní části prsu.

Na závěr vyšetření levého prsu vsedě či vestoje lehce zvedněte levou ruku tak, aby se uvolnilo podpaží. To pak pečlivě celé prohmatejte.

  • Je rozdíl mezi hmatáním pravého a levéh prsu?

Ano, obdobným způsobem vyšetřete levou rukou prs pravý a samozřejmě i pravou podpažní jamku.

  • Je tím to to ukončeno?

Prsy se musí vyšetřovat vsedě nebo vestoje a vleže. Následuje proto vyšetření pohmatem vleže. V této fázi již budete potřebovat lůžko. Lehněte si a hlavu si položte na polštář.

Levé rameno si podložte složeným ručníkem a levou ruku si dejte pod hlavu. Pravou rukou začněte vyšetřovat levý prs stejně jako vestoje od horní vnitřní části až po horní zevní. Při vyšetření zevních částí prsu položte levou paži podél těla. Také vleže vyšetřete podpažní jamku.

Než začnete s vyšetřením pravého prsu, přendejte si složený ručník pod pravé rameno a pravou ruku si dejte pod hlavu. Levou rukou vyšetřujte pravý prs postupně část po části jako u prsu levého.

  • Jak rozeznám normální prsní žlázu od chorobné změny?

Při vyšetření je nutné si všímat jakékoliv bulky v prsu, neobvyklých útvarů a tvaru prsů.

Prsy každé ženy jsou jiné, pohmatový vjem závisí na struktuře mléčné žlázy a podílu tukové tkáně. Prsní žláza může být hrbolatá, v zevních částech je často objemnější. Platí, že ve stejných částech prsů na obou stranách je žláza na pohmat přibližně stejná. V podpaží by za normálních okolností neměl být hmatný žádný útvar.

  • Co dělat v případě že si něco nahmatám?

Pokud si v prsu najdete nový neznámý útvar nebo jinou změnu, navštivte ihned svého lékaře nebo přímo specializovanou poradnu pro onemocnění mléčné žlázy. V žádném případě nepodléhejte panice, v naprosté většině případů se jedná o onemocnění nezhoubné. Je však úkolem odborníka, aby vyloučil závažnější změnu v prsu.


Zdroj: doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., místopředseda Asociace mamodiagnostiků
České republiky a Komise pro screening nádorů prsu Ministerstva zdravotnictví ČR
 

Související odkaz: