Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Novinky v medicíně 2012 - vyšetřovací metody a operační výkony

novinky-v-medicine-2012-vysetreni-operacni-zakroky
novinky-v-medicine-2012-vysetreni-operacni-zakroky
Rozvoj medicíny za uplynulá desetiletí nabral vysoké obrátky. Byly vyvinuty metody k lepší diagnostice i terapii. My vám dnes v krátkosti přiblížíme některé z nich. Všechny uvedené metody nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Některé mohou být (i dočasně) financovány např. samotnými výrobci, z grantů apod. Je vždy třeba zjistit podmínky úhrady přímo ve zdravotnickém zařízení.
___
___


Nejmodernější vyšetřovací (diagnostické) metody

Oblast kardiovaskulární a neurologie

PLAC Test

Dokáže odhalit predispozice kardiologických i neurologických onemocnění. Je sledována hladina enzymu Lp-PLA, která se výrazně zvyšuje při hrozícím nebezpečí infarktu myokardu nebo mrtvice. PLAC Test je unikátní. Identifikuje výhradně zánět v cévách.

GenScan, genetické vyšetření Alzheimerovy choroby

Vyšetření na genové bázi dokáže odhalit predispozici k tomuto onemocnění.

Oblast urologie a gynekologie

Prostate health index

Tato novinka je schopna z jednoho vyšetření odhalit případný karcinom prostaty. Pomůže v otázce, zda má pacient podstoupit biopsii prostaty při vyšších hodnotách onkomarkru PSA.

LBC (liquid based cytology)

nová metoda zpracování stěru z děložního čípku. Výhodou jsou kvalitněji připravené preparáty. Při klasické metodě může být nanesení buněk na sklo nerovnoměrné, buňky se překrývají a poškozují, což může ztížit mikroskopické hodnocení. LBC umožňuje i vyšetření na přítomnost HPV (lidský papilomavirus), případně i další imunohistochemická či genetická vyšetření.


Oční lékařství (oftalmologie)

Retcam 3

V současnosti nejmodernější digitální zobrazovací systém v ČR. Slouží k prostorovému, barevnému digitálnímu zobrazení především očního pozadí (retiny), ale i přední části oka (rohovka, víčka, atd.) dětí i dospělých. Využívá se mimo jiné k diagnostice retinopatie nedonošených dětí (ROP = retinopathy of prematurity), tedy závažného onemocnění sítnice, postihujícího pouze nezralé, předčasně narozené děti, které může končit slepotou.

Fundus kamera

Přístroj určený k vyšetření a záznamu očního pozadí, kdy ve většině případů není nutné „rozkapání oka“. Tím se zvyšuje komfort a namáhání oka očními kapkami.

Stomatologie

Metoda získávání růstových faktorů z plasmy konkrétního pacienta – tyto faktory lze využít v oblasti stomatologické chirurgie, v parodontologii a u zubních implantátů. Zvyšují hojivost, regeneraci a náhradu měkkých i kostních tkání.

Gastroenterologie

Zobrazovací metoda

Virtuální kolonoskopie

Kolonoskopie, která nebolí. Nepříjemné vyšetření tlustého střeva sondou se dá nahradit pohodlnou a rychlou výpočtovou metodou. Virtuální kolonoskopie však má své riziko: je to záření.
Léčebné metody

ACP (Autologous Conditioned Plasma) – způsob léčby, využívající vlastní krev (plazmu)

s bohatým obsahem krevních destiček a růstových faktorů zejména v ortopedii. Specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen, pat, šlach, úponů svalů nebo bércových vředů.

MDM (metoda mesodiencefalické modulace)

Léčba se provádí u polyneuropatie diabetických pacientů. Jedná se o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému (CNS) terapeutickými proudovými impulsy, které pacient při aplikaci nevnímá. Impulsy působí na část CNS, a to na mezimozek.

Operační výkony

Endoskopická operace karpálního tunelu

Významně snižuje riziko komplikací oproti klasickým způsobům operativního řešení. Aliar systém (bronchiální termoplastika) – léčba těžkých forem astma bronchiale, pomocí speciálního katetru se ohřívá sliznice v průduškách.

BAHA sluchadlo - sluchadlo zavedené do kosti.

Je řešením pro těžce sluchově postižené s trvalým výtokem z uší nebo pro pacienty s velmi úzkým či zcela nevyvinutým zvukovodem.