Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Medicína Ostatní obory Nemocniční péče o dárce orgánů, kdo může darovat orgány

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Nemocniční péče o dárce orgánů, kdo může darovat orgány Email
Čtvrtek, 12. leden 2012 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6254x
darovani-organu-nemocnice-kdo-muze-darovat-organyPo stanovení mozkové smrti lze při splnění všech právních podmínek odebrat orgány pro transplantační účely. V období od stanovení smrti mozku do odběru orgánů hovoříme o péči o dárce orgánů (na takovou osobu je již pohlíženo jako na mrtvou), tedy již nikoli o péči o nemocného. Jedná se o intenzívní péči s cílem zachovat co nejlepší funkci orgánů pro budoucího příjemce.
___
___Monitorování

 • monitorování EKG
 • pulsní oxymetrie
 • invazívní kontinuální měření tlaku krve
 • měření centrálního žilního tlaku
 • měření tělesné teploty
 • hodinová bilance tekutin
 • pravidelné laboratorní kontroly krevních plynů, iontů, glukózy, urey, kreatininu v séru,

Zajištění hemodynamiky

Cílem těchto opatření je dosáhnout co nejlepší perfúze (prokrvení) orgánů. V popředí terapeutických snah je zajištění dostatečného preloadu. Nevede-li tato léčba k dostatečnému střednímu arteriálnírnu tlaku, nasazujeme katecholaminy (noradrenalin).

V praxi postupujeme následovně: udržujeme vyrovnanou bilanci tekutin s masívním hrazením krystaloidů a koloidů podle CVP, který udržujeme nad 8 cm H2O. V případě anémie jsou indikovány krevní náhrady, hemoglobin udržujeme na hodnotách kolem 100 g/l. Při polyurii větší než 3-4ml/kg/h aplikujeme antidiuretický hormon. Nezbytné je jeho časné nasazení, neboť po delší době trvání diabetes insipidus může být ADH méně účinný z důvodu vypláchnutí dřeňového gradientu ledvin. K dispozici je preparátdesmopresin (Adiuretin) pro i.v. aplikaci a ve formě nosních kapek. Desmopresin působí převážně na ledvinné tubuly s minimálním vazopresorickým účinkem. Dávkování: 2-4 kapky intranazálně po 8 až 12 h nebo 0,2-0,4 J..lgAdiuretinu i.v. po 8 h, nejlépe však v kontinuální infúzi 0,08 ug/h. Nevedou-Ii výše uvedené postupy k udržení přiměřeného TK, přistupujeme k podávání katecholaminů, nejčastěji dopaminu v dávkách do 5 ug/kg/ /min. V indikovaných případech, tj. při poklesu ejekční frakce levé komory, nasazujeme dobutamin a jen v extrémních případech je nutné k dosažení adekvátního arteriálního tlaku aplikovat adrenalin či noradrenalin. Arytmiím se snažíme zabránit úpravou elektrolytových dysbalancí a prevencí výrazné hypotermie. Při neúspěchu je lékem volby amiodaron.

Umělá plicní ventilace

Při nepřítomnosti plicního postižení většinou postačí objemově řízená ventilace s nižším nastavením minutového objemu a s F102 dostačujícím k udržení saturace O2 nad 95 %. K prevenci atelektáz se doporučuje PEEP 5 cm H20.

Péče o hemokoagulační rovnováhu

Podle závažnosti podáváme čerstvou zmrazenou plazmu, fibrinogen, antitrombin.

Antibiotická profylaxe

Antibiotická profylaxe je sporná. V některých pracovištích se však užívají širokospektrá antibiotika, nejčastěji cefalosporinové řady, ve snaze o prevenci nozokomiální infekce.

Specializované diagnostické postupy

Před odběrem je nutno zajistit základní sérologické vyšetření: BWR, anti HIV, HBsAg, anti HCV, anti CMV a EBY.

Udržování vnitřního prostředí

V popředí je substituce iontů, zejména kalia. V praxi je nutné podávat vysoké dávky draslíku - až 40 mmol/h. Hypernatrémie je nejlépe zvládnutelná včasným nasazením desmopresinu a infúzí 5% glukózy. Respirační alkalózu ovlivňujeme snížením minutového dechového objemu. V současné době se požaduje i kontinuální přívod parenterální výživy, aby nedošlo k vyčerpání energetických zásob orgánů.

Péče o tělesnou teplotu

Hypotermie je v péči o dárce většinou opomíjena. Snažíme se pasívně zabránit ztrátám tepla. Při poklesu teploty pod 35°C je nutné aktivní ohřívání: ohřáté infúze, zvýšení teploty vdechované směsi, termická poduška, přístroj s cirkulací teplého vzduchu.

Kdo může darovat orgány - indikační kritéria

Ideální parametry dárce s ohledem na funkce budoucího transplantátu (štěpu, graftu):

 • věk mezi 5 a 55 lety

 • negativní anamnéza (infekční, interní onemocnění, předchozí transfúze)

 • hemodynamická stabilita

 • normální funkce orgánů

 • resuscitační péče trvající méně než 3 dny


Kdo se nehodí pro dárcovství, darování orgánů

 • infekční onemocnění: AIDS, infekční hepatitida, sepse
 • maligní nádor, kromě primárních tumorů mozku a kůže
 • zjevné orgánové onemocnění, např. glomerulonefritida při odběru ledvin
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny