Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Mamografie - princip, jak funguje mamograf a jak probíhá mamografické vyšetření

jak_funguje_mamograf_jak_probiha_mamograficke_vysetreni.jpgMamografie je speciální rentgenová metoda využívající schopnost tzv. měkkého záření odlišit v prsu i jemné změny, kterými by se mohl projevit i počínající nádor. Dávky při mamografii jsou na moderních pracovištích velmi nízké, a proto je možné využívat metody nejenom k určení diagnózy u žen s příznaky onemocnění prsu, ale také při preventivním snímkování zdravých žen v pravidelných intervalech od určitého věku.
___Vyšetření se provádí u žen jako preventivní metoda na pracovišti, které je zařazeno do sítě preventivních mamografických center.

Česká republika zahájila celoplošný mamografický screening v r. 2002.

V současnosti je program provozován v 56 centrech, která prošla procesem akreditace a jejichž činnost je pravidelně monitorována za transparentních pravidel.NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY KOLEM MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU

  • Co je to mamografický screening
Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Cílem tohoto vyšetření je snaha o odhalení případného nádorového onemocnění prsu v jeho počátku, čímž se výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení ženy.

  • Jak mamografické vyšetření probíhá
Nejdříve je nutné, aby si ženy zajistily žádanku na vyšetření, kterou jim vypíše praktický lékař nebo gynekolog, a pak ještě vyplnily dotazník s anamnestickými údaji. Samotné vyšetření pak trvá asi pět až sedm minut. Laborantka ženě stlačí prsa a následně je osnímkuje. Ženy u vyšetření stojí, ale pro imobilní pacientky se vyšetření dá udělat i vsedě. Laborantky potom vyvolají snímky, které předají lékařce. Ta si zavolá pacientku do ordinace, a pokud je ještě potřeba, pacientku si prohmatá nebo doplní vyšetření ultrazvukem. Každá pacientka odchází z vyšetření se dvěma nálezy pro svého praktického lékaře a gynekologa.

  • Je mamografie bolestivá?
Každý z nás má jiný práh bolestivosti, takže nejde obecně říci, zda je vyšetření bolestivé, nebo ne. Pacientky musí počítat s tím, že určitý tlak budou pociťovat. Myslím ale, že naše laborantky jsou zkušené a citlivé a jsou schopné vyšetření provést i u žen více citlivých bez problémů. Je třeba si uvědomit, že bez správné komprese by nebyl snímek dobře hodnotitelný a vyšetření by mělo malou výtěžnost.

  • Jak dlouhou se čeká na výsledek mamografie
Pracujeme s objednávkovým systémem, ženy tedy nemusí čekat. Vlastní vyšetření provádí vyškolená laborantka. Rentgenové snímky ihned hodnotí specializovaný lékař. Klientky si na výsledky čekají. Pokud je vše v pořádku, s výslednou zprávou odchází. Stráví u nás tedy minimum svého času a výsledky znají ihned.

  • Podezření na nádor - co dál?

Provádíme další vyšetření - nejčastěji ultrazvukové, které je možné doplnit biopsií. Jedná se o odběr malého množství podezřelé tkáně pod ultrazvukovou kontrolou. Tento zákrok není bolestivý, po výkonu pacientka odchází domů. Vzorek se pak posílá na histologické vyšetření. V indikovaných případech odesíláme ženy k vyšetření magnetickou rezonancí nebo vakuovou biopsií.

  • Ultrazvuk je také pozitivní ... co následuje?

Pacientka přichází k mamologické komisi sestávající z mamodiagnostika, onkologa a mamochirurga. Za přítomnosti těchto odborníků se dozvídá fakta o svém konkrétním onemocnění a o léčbě, která je každé pacientce sestavována na míru.

  • Každá žena, a to poprvé ve 45 letech?

Poprvé může žena přijít ve 40 letech, avšak jako samoplátkyně. Ze zdravotního pojištění je preventivní mamografické vyšetření hrazeno ženám od 45 let, a to 1x za 2 roky. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař nebo gynekolog. Osobně si myslíme, že by ženy měly na preventivní vyšetření prsu přijít již ve 40 letech.

  • Mamografie před 45. rokem věku?

U žen mladších 40 let provádíme v úvodu sonografické vyšetření prsů. Klientka si vyšetření hradí. Zájem mladých žen v poslední době roste, neboť ženy si jsou vědomy nebezpečí, které jim hrozí.

  • Jiná možnost prevence vzniku rakoviny prsu?

Možnosti prevence vzniku onemocnění jsou omezené. Známým rizikem je pouze výskyt rakoviny prsu v rodině v několika generacích. Jedinou možností včasné diagnostiky a úspěšné léčby je tak preventivní mamografické vyšetření prsů.

  • Mamografie u mužů
Ano, občas vyšetřujeme na mamografii i muže. I malá prsa lze mamograficky vyšetřit. Většinou je důvodem pro vyšetření tzv. gynekomastie, ale setkáváme se i s nádory prsou u mužů.
Související odkazy: