Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Jak funguje naše imunita, čím ji podpořit, otěhotnění, chronický únavový syndrom

jak-funguje-nase-imunita-a-cim-ji-podporujeme-a-nicime

jak-funguje-nase-imunita-a-cim-ji-podporujeme-a-nicime
Naše zdraví předurčují z 20 % geny a zbylých 80 % zabírá vliv okolních faktorů, zejména životního prostředí, životního stylu a stravy. Zamysleme se spolu s klinickým imunologem, co vytváří naši odolnost či naopak sníženou obranyschopnost vůči okolnímu světu a událostem v něm a jakou roli v našich nemocech a zdraví vlastně hraje imunitní systém jako takový...

__

__

Naše obranyschopnost - strážce zdraví

Náš organismus je geniálně uspořádaným celkem, kde imunitní systém dohlíží na pořádek a správný chod (tedy zdraví) a okamžitě zasahuje, je-li něco nesprávné, tělu cizí a nepřátelské. Imunitní systém je tedy takový ochránce, bojovník za naše přežití a likvidátor všeho, co do organismu nepatří a chce nám škodit; brání „naše území“ před vpádem cizích mikroorganismů a dalších škodlivin.
Hlavním orgánem imunitního systému je brzlík (thymus). Jeho vývoj vrcholí před pubertou, posléze se zmenšuje a po 60. roce věku je defacto nečinný. Úkolem brzlíku je naučit bílé krvinky (T lymfocyty) rozpoznávat cizí vetřelce v organismu (infekce a rakovinné buňky) od buněk organismu vlastních, tyto vetřelce likvidovat a chránit nás tak před onemocněním.

Lymfocyty (bílé krvinky typu B) produkují protilátky neutralizující choroboplodné zárodky, T lymfocyty likvidují bakterie a viry, které se dostanou do organismu a škodí mu. Imunitní obranný systém rozpozná útok, provede zásah a zapíše si do paměti ponaučení pro příště...

 

Poruchy imunity

Ne vždy však imunitní systém funguje bez chyb a narušení. Celkem můžeme rozlišit tři skupiny chorob v závislosti na poruše imunity jako takové:

  • imunodeficitní stavy,
  • alergická onemocnění a
  • autoimunitní nemoci.

V případě imunodeficitních stavů jde o poškození protiinfekční obrany, často se jedná o chronické stavy, které následně mohou podnítit zhoubné nádory, alergie či autoimunitní pochody.


Co jsou to autoimunitní nemoci - o co jde???

Imunitní systém začne bojovat proti vlastním tkáním, tělo si jednoduše řečeno začne vyrábět protilátky vůči vlastním tkáním (patří sem např. diabetes 1. typu, poruchy štítné žlázy, Crohnova nemoc, lupénka...).
Alergie a alergické projevy jsou důsledkem nepřiměřené obranné reakce organismu vůči jinak běžným látkám v okolí a na cizorodý předmět. Bohužel touto reakcí dochází k poškození organismu, postiženo může být zejména dýchací či trávicí ústrojí, pokožka, oči apod. Alergií jako takových neustále přibývá, zejména u dětí je tento nárůst rapidní. Otázkou zůstává, zdaje na vině především životní prostředí se svým znečištěným vzduchem, kontaminací půdy a vody, nebo též životní styl jako takový. V tom to ohledu odolnost dnešní mladé generace vůči té starší značně pokulhává, přestože jsou k dispozici léky „nové generace", které tyto záněty a nepřiměřené reakce tlumí a pomáhají tak pacientům žít bez výrazných komplikací jak ve škole, tak později v běžném pracovním životě.

Odolné tělo má v ideálním případě REZISTENCI: biologickou (vůči nepříznivým vlivům vnitřního a vnějšího prostředí), imunologickou (přirozená či získaná schopnost organismu odolávat vlivům prostředí), psychologickou a epidemiologickou (vůči napadení určitým mikrobem).

 

Jak se projevuje oslabení imunity?

Snížená imunita nehlásí JSEM OSLABENÁ určitým specifickým a na první pohled jasným způsobem... Spíše můžeme nejprve pozorovat zvýšenou únavu, často se objevuje nachlazení, zimnice, teplota, pocení, nechutenství, změny psychiky. Nic konkrétního. Jen organismus nenápadně hlásí, že už je načase cosi změnit...

 

Žít déle ve zdraví

Obklopujeme se čím dál více látkami neznámými pro imunitu. Ve vodě i potravinách je velké množství antibiotik, hormonů, konzervačních látek, pesticidů, herbicidů... Po pravdě řečeno, náš imunitní systém se nedokáže tak rychlým způsobem přizpůsobovat, a proto narůstá počet imunitních poruch. Sice máme na jednu stranu ulehčený život bez velké tělesné námahy, spoustu lákavých potravin v supermarketech, ale na druhou stranu jsme čím dál více nemocní. Týká se to bohužel jak dospělých, tak dětí. 

Jistě si vybavíte životní styl našich babiček, dědečků a jejich rodičů. Zpravidla šlo o náročnou, tvrdou práci v přírodě, na poli, v lesích, na statcích... bez dnešního celodenního sezení za počítačem se zrakem upnutým na monitor a klávesnici. Tedy pobyt na čerstvém vzduchu, jeden z předpokladů odolnosti těla a potažmo i ducha. Dále jídelníček.

Kolikrát do týdne máte maso, knedlíky, smažené, sladké...? Jídelníček předchozích generací byl mnohem skromnější a lidé netrpěli obezitou jako dnes! Pravda, dříve to byla víceméně nutnost a dnes máme možnost volby.
Kdo se ale dobrovolně rozhodne pro skromnost, zdravé jídlo a dostatek pohybu? Moudrý člověk nebo člověk, který byl k takovému postupu zpravidla dotlačen životní okolností v podobě vážné či nepříjemné choroby. Máme sice dostatek informací, co je zdravé, správné, prospěšné, nicméně vždy zůstává posledním článkem rozhodování náš „selský" rozum. Každý z nás je individualita, nikdo jiný s námi není zcela totožný. Jak bychom pak mohli beze zbytku přejímat různá ponaučení kterak žít a být zdraví? Důležité je především naučit se vnímat svůj vnitřní pocit, svého vnitřního zdravotníka, lékaře i léčitele v jednom.

 

Střeva - centrum imunity v našem organismu

Proč existuje úsloví „smrt sídlí ve střevě?" Míněno je tlusté střevo. Obranyschopnost zde rozhoduje minimálně v 60% o našem zdraví či nemoci, proto je správná funkce střeva tak nesmírně důležitá. Na obrovské ploše střevní sliznice sídlí na 400 druhů mikroorganismů (nejvýznačnější jsou laktobacily a bifidobakterie, mají příznivý vliv na organismus mimo jiné tím, že omezují růst hnilobných bakterií).

 

Dětství - dobrý nebo špatný základ

Děti by si v každém případě měly projít obdobím, kdy se v kolektivu „seznamují" a jsou nuceny se vypořádávat s běžnými virovými a bakteriálními infekcemi, což je posiluje a snižuje se tím i riziko pozdějších alergií. Živiny, které děti přijímají do 3 let věku, jsou v mnohém určující, hrají klíčovou roli pro zdraví v dospělosti.

 

Chronický únavový syndrom a imunita - únava velká, větší, největší

Nemoc se zpravidla objevuje po dlouhodobém přetažení organismu přemírou pracovních aktivit, neustálého napětí bez odpovídajícího odpočinku, se stresem v patách. Uzdravení je během na dlouhou trať, bývá zapotřebí změnit své životní postoje, plány a osobní náležitosti. Nejde totiž „jen“ o hlubokou, dlouhotrvající únavu, ale mnohdy je třeba řešit přidružená úskalí v podobě chronického zánětu (tenké i tlusté střevo), revmatických onemocnění apod. Únava však může souviset též s duševním přepětím (respektive onemocněním: deprese, panické ataky či úzkostné poruchy nebo kupříkladu chudokrevností (u žen vcelku častá záležitost).

Chronický únavový syndrom je onemocnění multidisciplinární povahy, přičemž projevy imunopatologických procesů bývají přítomny prakticky vždy a ve všech fázích onemocnění. K nejčastějším příznakům patří ty, které jsou uvedené zde.
Po pravdě řečeno, toto onemocnění zasahuje do všech etnických, socioekonomických a věkových skupin.

Příčina však dodnes není jasně vysvětlena, převládají dvě hypotézy. První předpokládá existenci neznámého infekčního původce. Druhá pak hovoří o komplexní imunitní poruše, je zde tedy předpokládána významná spoluúčast poruchy imunity při vzniku tohoto onemocnění. Každopádně je vždy zapotřebí komplexního postupu ze strany medicíny, respektive lékařů.

Dlouhou dobu převládal názor, že imunitní systém stárne s celým organismem, nicméně se ukazuje, že má spolu s mozkem a žlázami vnitřní sekrece jakési výsadní postavení. Dohromady tvoří řídicí a regulační trojsystém zajišťující zdárný chod celého těla, přičemž pokles imunity se může projevit nebo být účasten na předčasném nástupu stárnutí. Ať tak či onak, upevňování a posilování imunity skýtá šanci na snesitelný průběh neodvratitelného stárnutí.

 

Otěhotnění, reprodukce, početí plodu a obranyschopnost těla

Imunitní mechanismy mají klíčovou roli též při řadě poruch reprodukce. Nedostatek či nadbytek reprodukčních hormonů, tedy poruchy jejich rovnováhy, jsou často odpovědné za neplodnost nebo opakované potrácení. Autoimunitní postižení lze prokázat u asi 15 procent neplodných žen. Zajímavostí jsou protilátky vůči spermiím, které jsou přítomny až u 25 procent neplodných žen (jedná se o takzvanou proti spermiovou buněčnou imunitu). 

 

Léčba poruch imunity

Nastolení určitého řádu je třeba. Zpravidelnit svůj denní i noční režim, více dbát na odpočinek, (nebo si pak nemoc sama vymíní určitý čas v klidu a bez pracovního vypětí), zamyslet se nad svým jídelníčkem dbát na dostatečný příjem tekutin - asi 2 litry neperlivé vody denně (zapomeňte na ochucené limonády a různé životabudiče!), oprášit si pohorky a vyrazit co nejčastěji do přírody.

Možná jste dosud považovali nadšence jógy, tai-či nebo čchi-kungu tak trochu za pomatence, nicméně pomalý, cílený a přesně směrovaný pohyb a správné proudění energie tělu prostě prospívají. Zkusíte-li jednu lekci je dost možné, že už další nevynecháte a zařadíte tato cvičení do režimu svého dne. Pro zdraví, pro krásu, pro dobrý pocit. Pokud jste však poněkud akčnější typ, nenuťte se do pomalosti a harmonie. Najděte si to své, ale hýbejte se!

Vhodné jsou také kurzy relaxace, kde se naučíte odpočívat a uvolňovat napjaté svaly, od věci není ani pravidelná masáž, která uklidní tělo i duši. Toto jsou prvotní předpoklady k nastartování změny ve vašem organismu. Pakliže jsou ovšem vaše zdravotní obtíže vážnějšího charakteru, bude pravděpodobně nezbytné užívat léky na podporu imunitního systému a v každém případě se řídit doporučením vašeho lékaře. Nezapomínejte však, že zásadním činitelem zlepšení zdravotního stavu je trpělivost, a především chuť se uzdravit!

Mírný či akutní stres může imunitní funkce stimulovat, stres chronický a závažný potlačuje buněčné imunitní funkce. O tom, zda stresová reakce bude, či nebude spuštěna, rozhoduje mozek! Je to zcela individuální věc, kde hrají roli osobnostní rysy, genetika, psychologická struktura osobnosti, sociální podpora, chování v zátěžové situaci, pohlaví, věk...

V případě častých infekcí horních a dolních dýchacích cest mnohdy bývá zapotřebí imunomodulační léčba, nejčastěji se používají bakteriální imunomodulátory,lyzáty (purifikované extrakty patogenních grampozitivních i gramnegativních bakterií), ale též imunomodulátory přírodního původu. Schopnost omezovat rozvoj chorobných procesů a posilování imunity je připisována řadě rostlinných látek (echinacea, ženšen, Ginkgo biloba), což úzce souvisí s existencí tzv. slizniční imunity v zažívacím traktu a dýchacích cestách. Je možné kombinovat je s antibiotiky v průběhu nemoci nebo užívat samostatně v rámci prevence (zejména na podzim a v zimě).

Enzymy - systémová enzymoterapie může být též jedním z pomocníků pro správnou funkci imunitního systému. Optimalizuje záněty a normalizuje imunitu. Důležitým poznatkem je, že enzymové preparáty usnadňují vstřebávání dalších léků (antibiotik a chemoterapeutik) a zvyšují jejich účinnost.

Vhodný je zvýšený přísun vitaminů a minerálů: C (citrusy, papriky, jablka, brambory), E (stolní oleje, slunečnicová či dýňová semínka, klíčky), beta-karoten (mrkev, meruňky, špenát), selen (luštěniny, obilniny, mořské ryby), pomáhá též karnitin, betaglukany či nukleotidy. Při imunodeficitních stavech a poruchách buněčné imunity spojené se stářím se mimo jiné využívají extrakty z thymu.

 

Co říci na závěr?

Všude kolem nás víří nepřeberné množství informací, které nám říkají, jak máme žít a zůstat zdraví do konce svých dnů... Samozřejmostí by však především mělo být chronicky omílané: zdravá strava, pohyb, eliminace stresu a také dělat pouze to, co nám přináší radost(!), nasměrovat se více na přírodní produkty a hlavně naslouchat svému tělu. Na druhé straně je třeba omezit nezdravé životní návyky nebo je zcela vyřadit ze svého života - myslí se tím kouření, nadměrné užívání alkoholu, smažených, tučných a sladkých jídel. „Je třeba si udržovat duševní pohodu, pěstovat sport a otužování, nesmírně důležitá je však také rodinná a vztahová pohoda. Mé heslo je: Co lze změnit, změňme, co nelze změnit, neřešme!

 


Další články na téma imunita, obranyschopnost zde: 

Posílení imunity - různé látky posilující imunitní systém

posílení imunity u dětí ► hlíva ústřičnáechinacea, třapatka, třapatkovkakolostrumoslabená imunita byliny bylinky ► léky ► selhání ► cetebe ► babské radyoslabená - příznaky, projevy