Příjemnou noc, dnes je úterý 20.2.2024, svátek slaví Oldřich, zítra Lenka.

Glaukom, zelený zákal - moderní léčba glaukomu s otevřeným a uzavřeným úhlem v těhotenství i běžném stavu

 

glaukom-zeleny-zakal-moderni-lecba-glaukomu-s-otevrenym-a-uzavrenym-uhlem-v-tehotenstvi-i-beznem-stavu

glaukom-zeleny-zakal-moderni-lecba-glaukomu-s-otevrenym-a-uzavrenym-uhlem-v-tehotenstvi-i-beznem-stavu
Přesná příčina zeleného zákalu (glaukomu) dosud není známá, přičemž počet nemocných bohužel každoročně stoupá (celosvětově na 60 milionů lidí). Je nutné říci, že toto onemocnění se řadí mezi hlavní důvody nevratné slepoty na celém světě. Ztracený zrak již nelze navrátit, nicméně včasná diagnóza a správná léčba dokážou progresi onemocnění oddálit.

___

___

Glaukom je někdy nazýván „tichým zlodějem zraku" protože se může rozvíjet bez jakýchkoli zjevných příznaků. Dochází tak nenápadně k degeneraci zrakového nervu, jenž je důležitý pro přenos informací z oka do mozku. Poškození, které jednou vznikne na zrakovém nervu, se již nedá napravit. Nejdůležitější a jediný ovlivnitelný rizikový faktor pro vznik a rozvoj zeleného zákalu je zvýšený nitrooční tlak.

 

Glaukom "otevřený a uzavřený"

Glaukom s otevřeným úhlem (primární) po dlouhou dobu nečiní postiženému potíže, protože nejprve dochází k poškození nervových vláken a zrakového nervu a až později nastává zužování zorného pole (ztráta periferního vidění). Postižený si tedy bohužel zpravidla prvních příznaků všimne až ve chvíli, kdy již přišel přibližně o 40 procent zraku.
Glaukom s uzavřeným úhlem v mírné formě může být také bezpříznakový nebo mohou být příznaky pouze nevýrazné. Vzniká, pokud se úhel mezi duhovkou a rohovkou zúží nebo zcela uzavře, v důsledku čehož nitrooční tekutina obtížně odtéká a dochází ke zvýšení nitroočního tlaku.
Při akutní formě glaukomu s uzavřeným úhlem se viditelně zhorší zrak, postižené oko a jeho okolí je bolestivé, dále výrazně bolí stejnostranná polovina hlavy, často je pacientovi na zvracení nebo přímo zvrací. V těchto případech je nutné neprodleně navštívit nejbližší oční pracoviště, protože je nezbytné nitrooční tlak rychle snížit, zúžit zornici a provést ošetření oka laserem; jde o závažnou a zrak ohrožující akutní formu onemocnění.

 

Vyšetření oka nezbytností

Diagnóza glaukomu se stanoví zejména na základě vyšetření očního pozadí a typ glaukomu určíme podle vyšetření přední části oka a komorového úhlu. Nezbytnou součástí diagnostiky by měl být také perimetr, tedy vyšetření zorného pole. Pro dlouhodobé sledování glaukomu, zejména ve stadiu než poškodí zorné pole, je velmi vhodné provádění obrazové dokumentace očního pozadí různými moderními metodami. Zvýšený nitrooční tlak je sice nejdůležitějším rizikovým faktorem pro vznik a zhoršování glaukomu, ale glaukom se vyskytuje i při normálním nitroočním tlaku a naopak jedinci se zvýšeným nitroočním tlakem nemusejí mít glaukom. V každém případě je u osob ve věku nad 40 let vhodné každé 2 roky absolvovat podrobné oční vyšetření.

 

Možnosti moderní léčby glaukomu

Léčba glaukomu je nejúčinnější v počátečních stadiích - vzhledem k tomu, že se jedná o chronické onemocnění, bývá dlouhodobá a u většiny pacientů trvalá. Základem léčby glaukomu je pravidelné kapání kapek do očí, které snižují nitrooční tlak poklesem tvorby nitrooční tekutiny nebo zvýšením odtoku nitrooční tekutiny z oka. Na přechodnou dobu u akutních forem glaukomu kombinujeme kapky s tabletami nebo podáním infuze do žíly. Většina očních kapek se kape jednou či dvakrát denně. Pokud je třeba užívat více různých kapek, je nutné dodržet mezi nimi rozestup minimálně 5 minut, aby všechny účinné látky mohly působit. Běžně se pro jednoduchost terapie používají kapky obsahující dvě účinné látky a ve světě se již zkoušejí kapky se třemi účinnými látkami. Jestliže je léčba kapkami nedostatečná nebo je k tomu jiný důvod, pak je možné provést některý z laserových výkonů dle typu glaukomu, eventuálně přistupujeme k operaci, přičemž existuje velké množství různých typů zákroků, které můžeme provést. Každé pracoviště má své oblíbené postupy, s nimiž má nejlepší zkušenosti.

 

Zelený zákal a těhotenství

V těhotenství se snažíme maximálně omezit léčbu, abychom chránili plod. Ideální je u pacientky s glaukomem těhotenství plánovat a zajistit ji před těhotenstvím dle pokročilosti glaukomu laserovým výkonem nebo operací. Pokud se u ní jedná pouze o podezření na glaukom nebo není-li glaukom příliš agresivní, je možné po dobu těhotenství léčbu vysadit, ale pacientku je třeba nadále pečlivě sledovat. Jestliže je přesto kapání kapek nezbytné, pak volíme takové, u nichž nebylo prokázáno riziko pro plod. Počet postižených celosvětově stoupá (včetně dětí a dospívajících), což souvisí také s prodlužující se střední délkou života a zlepšující se zdravotní péčí, tedy s časnějším stanovením diagnózy. Lidé starší 60 let jsou šestkrát více ohroženi glaukomem než lidé mladší. Na druhou stranu se dítě může s glaukomem již narodit a v takovém případě ho musíme v řádu několika dnů operovat, protože jinak oslepne.