Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Vliv nimesulidu (Aulinu, Coxtralu) na játra při léčbě artrózy kloubů

vliv-nimesulidu-coxtralu-na-jatra-a-jaterni-funkce-pri-lecbe-artrozy-kloubu
vliv-nimesulidu-coxtralu-na-jatra-a-jaterni-funkce-pri-lecbe-artrozy-kloubu
V lednu 2010 Evropská komise požádala Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) o úplnou analýzu přínosů a rizik léčby nimesulidem. Výbor CHMP došel k závěru, že přínosy léčby nimesulidem již nepřevažují nad riziky u symptomatické léčby osteoartrózy. Evropská komise potvrdila tento závěr v lednu 2012. Osteoartróza je chronické onemocnění vyžadující dlouhodobou léčbu.
___
___


Pro omezení rizika hepatotoxicity (poškození jater) nimesulidu je třeba zajistit pouze krátkodobé podávání nepřesahující 15 dní. Z tohoto důvodu je informace o přípravku (SPC) pro celkově podávaný nimesulid doplněna následovně:

Terapeutické indikace (bod 4.1):
• léčba akutní bolesti
symptomatielá léčba bolestivé osteoartrózy
• primární dysmenorea

Nimesulid (Coxtral) se z bezpečnostních důvodů smí předepisovat pouze jako lék druhé volby, pokud nelze podat jinou látku ze skupiny nesteroidních antirevmatik. Rozhodnutí o předepsání nimesulidu by mělo vycházet z vyhodnocení celkového rizikového profilu každého pacienta.
Lékařům se doporučuje předepisovat nimesulid výhradně v souladu s terapeutickými indikacemi dle souhrnu údajů o přípravku. Riziko poškození  jater je u nimesulidu vyšší než u ostatních nesteroidních antirevmatik, a to zejména při dlouhodobém podávání. Proto má být nimesulid podáván pouze krátkodobě při léčbě akutních obtíží, .tj. v léčbě akutní bolesti a primární dysmenorey.

V České republice jsou registrovány a obchodovány tyto přípravky s obsahem nimesulidu pro celkovou léčbu:
  • Aulin (granule pro přípravu perorálního roztoku a tablety),
  • Mesulid (granule pro přípravu perorálního roztoku a tablety),
  • Nimed (tablety) a Nimesil (granule pro přípravu perorálního roztoku),
  • Coxtral (tablety) není na trhu v ČR dostupný a jeho registrace bude zrušena.

Při této příležitosti upozorňujeme na důležitost hlášení jakéhokoli podezření na nežádoucí účinek s cílem umožnit efektivní sledování bezpečnosti. Podezření na nežádoucí účinky léčby nimesulidem hlaste, prosím, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (informace o hlášení na http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek ) nebo držiteli rozhodnutí o registraci konkrétního přípravku.

Pokud potřebujete další informace, níže jsou uvedeny některé podrobnosti o kontaktních místech:
Medicom International s.r.o.
Páteřní 7
63500 Brno
tel.: 737 227 993
fax: 546 123 113
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berlin-Chemie/A.Menarini
Ceska republika s.r.o.
Komárkova 2299/16
148 00 Praha 4
tel.: 267 199 333
fax: 267 199 336
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.