Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Meziobratlová ploténka, disk - anatomie a příčiny jejich poruch

protruze_prolaps_herniace_extruze_meziobratlove_plotenky_disku_plotny.jpgČlánek pojednává o anatomické struktuře naší páteře (zad) a tou je meziobratlový disk. Popisuje jeho základní změny (diskopatie), mezi něž patří protruze a hernie (prolaps). 

___

___

___

meziobratlovy_disk.jpgAnatomie meziobratlové ploténky

Meziobratlové ploténky jsou tvořeny zevně fibroelastickou hmotou (anulus fibrosus), která chrání gelovité jádro (nucelus pulposus). V průběhu života ploténka dehydratuje (snižuje se podíl vody v ní) a díky tomu je méně pružná a odolná.

 

 

 

 


hernie_protruze_disku.gif
hernie_protruze_disku.gif - hernie_protruze_disku.gif
Protruze, hernie (prolaps) meziobratlové ploténky (disku) - typy a následky

Při přetěžování ploténky (ať už chronickém nebo náhlém) nezřídka dochází k diskopatiím. Nejčastěji zevnímu vyklenování (protruze disku) nebo se poruší kontinuita anulus fibrosus a nucleus pulposus vyhřezne vně (to odborně nazýváme herniace, synonymně extruze nebo prolaps).

 

diskopatie.gif

diskopatie.gif - diskopatie.gif
Vyhřeznutí se může vytvořit v různých směrech a dle toho komprimovat páteřní kanál (mediální a paramediální) nebo příslušné míšní kořeny (při laterální protruzi nebo extruzi).

 

Při dráždění míšního kořene dochází ke klasickým kořenovým syndromům, které pacient pociťuje v dané projekční oblasti jako bolest,  sníženou citlivost,  naopak přecitlivělost, zvýšenou bolestivost či změnu citlivosti.

 

Z postižení motorické porce kořene pak snížení síly, svalové záškuby, snížení až vymizení šlachosvalových reflexů a při dlouhodobějším trvání pak zmenšení (atrofie) svalstva. Při postižení vegetativní složky dojde ke ztrátě pocení, chladu končetiny a u krční páteře může dojít k Hornerovu syndromu v podobě Hornerovy triády (pokles víčka, zúžení zornice, "vpadnutí" oční koule). Související odkaz: