Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Reforma zdravotnictví - změny od 1.12.2011

reforma-zdravotnictvi-2011-2012-nadstandart-poplatek-pobyt-nemocnici-leky-dostupnost
reforma-zdravotnictvi-2011-2012-nadstandart-poplatek-pobyt-nemocnici-leky-dostupnost
Od 1.12.2011 dochází ve zdravotnictví k celé řadě změn. Může za to aplikace reformy. Mění se výše regulačního poplatku v nemocnici, lázních a ozdravovnách, dochází ke změně financování léků, je vymezena časová a místní dostupnost zdravotní péče, dochází ke změnám úhrad zdravotnických prostředků a dochází ke stanovení co je to nadstandart.
___
___Regulační poplatek za pobyt v nemocnici, lázních i ozdravovnách

se zvyšuje z 60 na 100 Kč a den. Proč? Ze zdravotního pojištění musí být logicky hrazena především léčba a s ní spojené diagnostické i terapeutické procedury. Ze zdravotního pojištění jsou však dnes hrazeny i jiné náklady nemocnic, jako například elektřina, plyn, voda, stravování pacientů atd. Tj. položky, které jsou sice nutné pro zajištění péče o pacienty v nemocnicích, ale zároveň ze zdravotního pojištění výraznou měrou odčerpávají finanční zdroje pro léčbu dalších pacientů. Zvýšení poplatku tak přinese do zdravotnictví další finance a umožní zdravotním pojišťovnám hradit péči více pacientům.Změny u léků do 50 Kč a u léků, které jsou volně prodejné bez receptu

se budou projevovat postupně v prúběhu prvního pololetí 2012, tak jak bude Státní ústav pro kontrolu léčiv změny zákonů postupně uvádět do života a tyto léky vyřazovat z úhrad. Naše doporučení proto je sledovat informace o změnách například na www.ozp.cz. Nakonec by si ty léky na které není nutný lékařský předpis měl vždy platit pacient a mohl by tak v některých případech i odpadnout důvod návštěvy lékaře. Jedná se však o složitý systém. Takových léků jsou na trhu stovky. Jakmile budeme mít seznam změn k dispozici budeme Vás informovat.


Vymezení časové a místní dostupnosti.

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit svým klientům časově a místně dostupnou zdravotní péči, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Lidsky přeloženo – pokud budete mít jako klient pocit nedostupnosti zdravotní péče, obraťte se na zdravotní pojišťovnu. Ta vám péči v zákonném rozsahu zajistí.


Změny úhrad zdravotnických prostředků.

Nově budou hrazeny zdravotnické prostředky do výše 75 % z ceny zdravotnického prostředku v ekonomicky nejméně náročném provedení. Dosud zdravotní pojišťovna hradila 75 % z ceny jakéhokoli prostředku, který lékař předepsal.


Stanovení nadstandardu

Novela zákona nově definuje pojem zdravotní péče. Rozlišuje mezi „základní variantou“ a „ekonomicky náročnější variantou“ poskytované zdravotní péče. V praxi to pak znamená, že pokud může být zdravotní péče poskytnuta více způsoby se stejným efektem, pak se ze zdravotního pojištění hradí pouze varianta základní. Klient má možnost rozhodnout se, kterou variantu upřednostní. V případě volby ekonomicky náročnější varianty rozdíl ceny uhradí přímo zdravotnickému zařízení. Ceník všech, tj. i ekonomicky náročnějších, variant výkonů musí každé zdravotnické zařízení všem pacientům veřejně zpřístupnit. Příklad: operace žlučníku běžnou cestou, tj. laparoskopickou kontra pomocí tzv. robotické operace. Nebo normální sádra kontra odlehčená. Totéž můžeme uvést u druhu použitého
materiálu při operaci kyčelního kloubu apod. Tento systém však může začít plně fungovat a nabude platnosti až po zveřejnění novely tzv. Seznamu zdravotních „bodníku“, tj. vyhlášky se seznamem výkonů s bodovými hodnotami, v němž musí být nadstandardní varianty péče výslovně označeny. MZ ČR předpokládá vydání tohoto seznamu počátkem roku 2012.