Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Překladová, propouštěcí zpráva z nemocnice - náležitosti, co musí obsahovat

propousteci_prekladova_zprava_nalezitosti_co_musi_obsahovat.jpgV České republice se v nemocnicích denně vytisknou tisíce propouštěcích nebo překladových zpráv. Některé nemocnice jsou akreditované a mají přesně předepsáno jak má taková zpráva vypadat. Náležitosti zmiňuje tato stránka.

 

___

___

Náležitosti překladové nebo propouštěcí zprávy pacienta nemocnice:

 • datum a čas přijetí a propuštění,
 • souhrn důvodů vedoucích k přijetí a anamnézu,
 • důležité nálezy,
 • všechny diagnózy,
 • všechny provedené výkony (datum, název výkonu, výsledek),
 • u operovaných - operační diagnózu, název a datum operace,
 • všechny podávané léky a léčebné postupy,
 • doporučené zdravotnické prostředky po propuštění,
 • popis stavu pacienta při propuštění,
 • medikaci při propuštění, vybavení pacienta LP, potravinami pro zvláštní lékařské účely,  včetně množství, včetně vydaných receptů,
 • doporučení dalšího postupu pacientovi (edukace ve vztahu k jeho zdravotnímu stavu) pro dalšího poskytovatele péče (včetně ošetřovatelské péče),
 • doporučení dalšího postupu pacientovi; mimo jiné obsahuje informace o tom, jaké léky má brát pacient doma, kam se pacient obrátí pro poskytnutí další péče (zdravotnické zařízení, ve kterém bude poskytnuta další péče a kam se má pacient obrátit v případě urgentního stavu), je-li pacient propouštěn s bolestí nebo je-li tato u pacienta předpokládána, pak informace o bolesti a možnosti jejího ovlivnění, event. informace poskytnuté rodině pacienta,
 • údaje o přepravě sanitním vozem - pokud je nezbytná,
 • podpis a jmenovku lékaře, který propouštěcí zprávu zpracoval,
 • jméno a podpis vedoucího lékaře oddělení nebo pracoviště,
 • telefonický kontakt,
 • razítko pracoviště Nemocnice.