Dobré dopoledne, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Petice ke stažení - zachování fungujícího zdravotnictví (2013)

petice-ke-stazeni-zachovani-fungujiciho-zdravotnictvi-2013

petice-ke-stazeni-zachovani-fungujiciho-zdravotnictvi-2013
Politici by neměli dělat z občanů nesvéprávné hlupáky. Občané si zdravotnictví platí, mají tedy právo vyjádřit se k jeho kvalitě. Výdaje na zdravotnictví klesají již tři roky po sobě. Pokles podílu HDP plynoucího do zdravotnictví je důkazem, že krize dopadá na zdravotnictví s větší tvrdostí, než je nutné. Revize maximálních cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění měl SÚKL provádět každoročně. S požehnáním ministerstva zdravotnictví tuto svoji povinnost neplnil. Ministr Heger situaci „vyřešil“ tím, že umožnil revize provádět pouze jedenkrát za tři roky.

___

___

Tím legalizoval skutečnost, že jak pojišťovny, tak pacienti musí platit za léky více, než je nezbytně nutné. Další důkazem, jak jde ministerstvo na ruku farmaceutickým firmám, je zablokování takzvaných elektronických aukcí, které by mohly tlačit firmy ke snižování cen.

 • Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ze dne 29. 8. 2012 umožní pojišťovnám provést drastickou redukci sítě zdravotnických zařízení hluboko pod současnou úroveň. Podle této právní normy, s níž nesouhlasila ani ČLK, ani odborné společnosti, může pacient cestovat k nejbližšímu praktickému lékaři až 35 minut jízdy autem, k internistovi 45 minut a například ke kardiologovi či psychiatrovi celou hodinu, na alergologii hodinu a půl a na infekci 2 hodiny.
 • Poloprázdné ambulance nikdo „nevydržuje“, což musí úředníci ministerstva dobře vědět. Ambulantní specialisté jsou placeni za výkony, a pokud nepracují, nedostávají od pojišťoven žádné peníze. Praktičtí lékaři navíc pobírají tzv. kapitaci za registrované pacienty, přičemž platí, že každý klient zdravotní pojišťovny se může registrovat pouze u jednoho jediného praktického lékaře. Pokud tedy praktický lékař nemá pacienty, o které by se staral, také nedostává od pojišťoven žádné peníze. Ministerstvo zneužívá neinformovanosti občanů a lživým tvrzením se snaží štvát pacienty proti lékařům.
 • Platba za tzv. státní pojištěnce, tedy důchodce, děti a nezaměstnané (61 % populace), zůstává již čtvrtým rokem stejná, a to pouhých 723 Kč měsíčně. Stát, který na jedné straně neustále zvyšuje daně, tuto platbu odmítá valorizovat a dostává se tak do pozice největšího dlužníka zdravotního pojištění. Jeho platby tvoří pouhých 24 % příjmů systému veřejného pojištění.
 • Pojišťovny platí ambulantním specialistům zdravotní péči v cenách podle vyhlášky zvané Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pouze do limitu 98 % výkonů plně hrazených v roce 2011, tedy do limitu výkonů provedených v roce 2009. Úhradové mechanismy nastavované ministerstvem jsou sice velmi nepřehledné, ale nemohou zakrýt skutečnost, že za stále větší část své práce dostávají ambulantní specialisté zaplaceno z pouhých třiceti procent. Perverzní systém úhrad je nastaven tak, že čím je lékař pracovitější, čím je pečlivější a vůči svým pacientům zodpovědnější, tím tvrději je ministerskou vyhláškou trestán. Zkrácení časů některých vyšetření v novele seznamu zdravotních výkonů navíc způsobí, že lékaři se budou moci svým pacientům věnovat pouze kratší čas a například internisté zároveň dostanou za svá vyšetření o čtvrtinu méně než dosud.
 • Lékaři jsou pojišťovnami a ministerskými vyhláškami tlačeni k tomu, aby šidili své pacienty. Pokud lékař překročí limity stanované pojišťovnami, musí větší či menší část léků a potřebných vyšetření platit ze svého. Limitem jsou náklady z roku 2011 a vyhláška tak nezohledňuje rozvoj medicíny s novými, účinnějšími, ale bohužel také dražšími léky. Ministerstvo přesvědčilo pojišťovny, aby uzavřely kartelovou dohodu a společně se snažily redukovat síť nemocnic. Odpor pacientů, zaměstnanců, lékařů i regionálních politiků jim v tom zabránil. Na rok 2014 připravují pojišťovny společně s ministerstvem vypovězení smluv ambulantním zdravotnickým zařízením. Cílem je redukce sítě soukromých lékařů a jejich náhrada zdravotnickými řetězci. Pokud pacienti nyní svým lékařům nepomohou, může se jim snadno stát, že je o jejich lékaře, k němuž mají důvěru, pojišťovny připraví. Ředitel VZP Ing. Kabátek se nechal veřejně slyšet, že by se pojišťovna mimo jiné ráda zbavila lékařů, kteří jsou pro ni drazí, tedy těch, kdo odmítají škudlit na svých pacientech. Podle ČLK by o existenci a prosperitě zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů neměli rozhodovat úředníci pojišťoven, ministerstva či krajů, ale zájem pacientů o jejich služby. Zdravotnictví přece nepatří ani pojišťovnám, ani úředníkům a politikům, patří občanům, kteří si je platí prostřednictvím pojištění a daní.
 • ČLK nevyhrožuje krachem zdravotnictví. Upozorňujeme na pokles dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče způsobený chybnou politikou ministra Hegera a vlády, jejímž je členem. Pokud ministerstvo hovoří přímo o hrozícím krachu zdravotnictví, pak mimoděk prozrazuje ze svých plánů více, než co my zatím tušíme.
 • Úmyslné svolávání „jednání“, která nemají žádný obsah a smysl, na stejný čas, kdy jsou ohlášeny tiskové konference subjektů, které mají k činnosti ministerstva výhrady, je již okoukaným trikem ministerstva zdravotnictví, trikem, na který již nikdo nenaletí.

 

Víte, že se kvalitní české zdravotnictví pozvolna rozpadá?

 

 1. Víte, že výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v celé Evropě a tři roky po sobě se bez ohledu na inflaci ještě snižují?
 2. Víte, že stát, který od vás vybírá stále vyšší a vyšší daně, platí na zdravotní péči za dítě nebo důchodce pouhých 723 Kč (tedy cca 28 eur) za měsíc, přičemž bez ohledu na všeobecné zdražování tato částka zůstává již čtvrtý rok stejná?
 3. Víte, že mladí a kvalifikovaní lékaři stále odcházejí za prací do zahraničí?
 4. Víte, že kvůli ministerské vyhlášce již nemáte jistotu, že budete vždy ošetřováni lékařem s potřebnou kvalifikací?
 5. Víte, že podle rozhodnutí vlády je přípustné, abyste museli k nejbližšímu praktickému lékaři cestovat až 35 minut jízdy autem?
 6. Víte, že zdravotní pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem připravují redukci počtu soukromých ambulantních lékařů a že lékařská péče kvůli tomu bude pro vás hůře dostupná a vy budete muset na nezbytná vyšetření čekat déle?
 7. Víte, že na plánované operace budete letos čekat déle, protože zdravotní pojišťovny kvůli ministerské vyhlášce zaplatí menší počet operací než vloni?
 8. Víte, že podle nového zákona došlo k prodloužení dojezdových dob záchranné služby z maximálních 15 na 20 minut?
 9. Víte, že lékaři vás nemohou léčit v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, podle svých znalostí a v souladu s lékařskou etikou, protože musejí respektovat omezení daná zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví?
 10. Víte, že pokud lékař své pacienty pošle na více potřebných vyšetření nebo pokud jim předepíše více léků nebo léky dražší, pak to, co přesahuje limit stanovený zdravotní pojišťovnou, musí lékař pojišťovně zaplatit ze svého?
 11. Víte, že kvůli nečinnosti ministerstva zdravotnictví musíte platit zbytečně vysoké částky za předražené léky?
 12. Víte, že zdravotní pojišťovny platí jednotlivým zdravotnickým zařízením za stejné výkony různě?
 13. Víte, že z rozhodnutí ministra zdravotnictví jste rukojmím zdravotní pojišťovny, neboť ji smíte změnit pouze jedenkrát ročně, a to k 1. lednu, s tím, že změnu  musíte oznámit do konce června předcházejícího roku?
 14. Víte, že za to všechno nese zodpovědnost současná vláda a především ministr zdravotnictví Heger?

Pokud se nechcete obávat, že v případě onemocnění zůstanete bez kvalifikované lékařské péče, a pokud vám není lhostejný osud českého zdravotnictví, připojte se k naší petici.

 

 


 

PETICE KE STAŽENÍ V TOMTO PDF SOUBORU NA POSLEDNÍ STRÁNCE