Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Novela zákona o vzdělávání lékařů - proč s ní lékařská komora nesouhlasí?

novela-zakona-o-vzdelavani-lekaru-proc-se-od-ni-lekarska-komora-distancuje

novela-zakona-o-vzdelavani-lekaru-proc-se-od-ni-lekarska-komora-distancuje

Česká lékařská komora se distancuje od novely zákona o vzdělávání lékařů v podobě, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Prezident ČLK se na základě usnesení schváleného delegáty sjezdu komory obrátil na všechny senátory s žádostí o odmítnutí novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů.

___

___

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, obracím se na Vás jménem České lékařské komory, která jako profesní samospráva zřízená
zákonem garantuje odbornost všech lékařů, kteří na území České republiky vykonávají lékařské povolání.

Jednou z příčin současné personální devastace našeho zdravotnictví je chaotický a vůči mladým lékařům nepřátelský systém specializačního vzdělávání. Vzdělávání lékařů je v České republice v porovnání s většinou států EU zbytečně dlouhé, rozdrobené do nadměrného počtu specializačních oborů a mladí lékaři musí před složením atestace absolvovat řadu měsíců trvající stáže ve velkých nemocnicích, což poškozuje regionální zdravotnictví a vzdělávání zbytečně prodražuje. Vedle nízkých platů či mezd a soustavného porušování zákoníku práce obrovským množstvím přesčasové práce uvádí mladí lékaři rozvrat vzdělávání organizovaného lékařskými fakultami za třetí nejdůležitější příčinu, proč celá jedna pětina z nich odchází do zahraničí hned po své promoci.

Česká lékařská komora se aktivně účastnila dva roky trvající práce na přípravě novely zákona o vzdělávání. V květnu roku 2015 jsme společně s lékařskými fakultami, odbornými společnostmi a Ministerstvem zdravotnictví uzavřeli dohodu, jejímž výsledkem byl kompromisní návrh novely zákona, který následně po podrobném projednání Legislativní radou přijala vláda ČR v únoru letošního roku. Pokud by zákon vstoupil v platnost v této, vládou schválené podobě, mohl přispět k personální stabilizaci našeho zdravotnictví. K našemu údivu, který postupně střídalo zděšení a čiré zoufalství, členové Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny na přání nejrůznějších lobbistů návrh zdevastovali k nepoznání, a to bohužel i s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestou tzv. komplexního pozměňovacího návrhu se obešla podstatná část legislativního procesu a změny byly protlačeny Sněmovnou bez možnosti uplatnění našich připomínek. Ministr zdravotnictví, který se změnami souhlasil, tímto způsobem zesměšnil vládu, jejímž je členem, a vysmál se odborníkům, kteří na návrhu zákona dva roky pracovali.

V uplynulých dnech jsem osobně upozornil jak ministra zdravotnictví MUDr. Němečka, tak předsedu vlády pana Mgr. Sobotku, že novela zákona v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou nesplňuje očekávání, která do ní lékaři vkládali.

Delegáti XXXI. sjezdu ČLK, který se konal ve dnech 12.–13. 11. 2016 v Praze, v souladu s doporučením představenstva komory návrh novely zákona o vzdělávání lékařů odmítli a přijali v této věci následující usnesení: „Vzhledem k dosavadnímu vývoji a změnám návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., i přes některá pozitiva, hodnotí komora tento návrh jako celek velmi negativně, neboť v konečném důsledku přináší zásadní zhoršení postavení neatestovaných lékařů a rovněž navrhované změny nevedou ke zjednodušení vzdělávacího systému a zajištění kvalitní výchovy mladých lékařů. Sjezd ČLK požaduje odmítnutí tohotonávrhu novely a žádá MZ ČR v čele s ministrem zdravotnictví, aby zohledňovalo
budoucnost občanů této země, s níž je nerozlučně spjata i výchova dalších generací lékařů, a v tomto smyslu iniciovalo sestavení skutečné pracovní skupiny bez lobbistů a zájmových skupin a organizací hájících pouze své zájmy či odbornosti, která by zodpovědně připravila komplexní novelu zákona č. 95/2004 Sb.“

 

Hlasování: 239 pro / 12 proti / 7 zdrželo se

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, v nejbližší době budete projednávat novelu zákona, která zásadním způsobem ovlivní vzdělávání lékařů na příštích deset nebo možná patnáct let. Při dobré vůli a pečlivém hledání lze jistě i v tomto návrhu najít drobné změny k lepšímu oproti současnému stavu. Přesto si Vás tímto jménem České lékařské komory dovoluji požádat, abyste hlasoval(a) pro zamítnutí tohoto zákona. Jeho nebezpečnost totiž tkví v tom, že v případě přijetí by minimálně na několik následujících let zabránil možnosti provést skutečnou reformu specializačního vzdělávání lékařů, kterou nám vláda slibovala a kterou naše personálně zdevastované zdravotnictví ke své stabilizaci nutně potřebuje.

Děkuji za Vaši pomoc a jsem Vám spolu se svými kolegy k dispozici, pokud byste pro své rozhodování potřeboval(a) další informace.

 

S uctivým pozdravem
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK