Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Latinsko-český lékařský slovník on-line 900 pojmů

latinsko-cesky_slovnik_on-line.jpgZnáte to - něco vidíte v lékařské zprávě a rádi byste věděli, copak to tam ten doktor o vás píše. Pokud nemáte medicínské znalosti, tak je vám Latina velkou neznámou a bude vám jistě k dobru, když si pojem budete moci přeložit alespoň přes internet. Takže hledejte v tomto latinsko-českém lékařském abecedním slovníku :)

 

___

A
abdomen, inis, n.  - břicho
abdominalis, e - břišní
abducens, entis - odvádějící
abductor, oris, m. - odtahovač
abortus, ús, m. - potrat
abscessus, ús, m. - absces, hlíza
accessorius, a, um - přídatný, vedlejší
acer, acris, acre - prudký, ostrý
acidum boricum - kyselina boritá
acidum sulfuricum - kyselina sírová
acidum, i, n. - kyselina
acné, es, f. - akné
acquisitus, a, um - získaný za života
actinotherapia, ae, f. - léčba zářivou energií
acutus, a, um - akutní, prudký
ad (předložka s ak.) - do, k
adductor, oris, m. - přitahovač
adenoma, atis, n. - adenom, nezhoubný nádor z žlázové tkáně
adipositas, atis, f. - otylost, tučnost
adiposus, a, um - tukový, tučný
aditus, ús, m. - vchod, vstup
adnexotomia, ae, f. - chirurgické odnětí vaječníků a vejcovodů
adspersorius, a, um - zasýpací
adultus, a, um (adultus, i, m.) - dospělý
aeger, gra, grum - nemocný
aegrotus, a, um (aegrotus, i, m.) - nemocný
aequalis, e - stejný, rovný
áér, áéris, m. - vzduch
aether, eris, m. - éter
afferens, entis - přívodný, přivádějící
ala nasi - nosní křídlo
ala, ae, f. - křídlo, oddíl, část
albumen, inis, n. - bílek, bílkovina
albus, a, um - bílý
alcoholicus, a, um - alkoholický, lihový
alienus, a, um - cizí
alimentum, i, n. - potrava, výživa
aliquot - několik
allergicus, a, um - alergický, přecitlivělý
alvus, i, f. - břicho
amputatio, onis, f. - amputace
anaemia, ae, f. - anémie, chudokrevnost
analysis, is, f. - analýza, rozklad
anamnesis, is, f. - anamnéza, předchorobí pacienta
anastomosis, is, f. - anastomóza, spojení
anatomia, ae, f. - anatomie
anatomicus, a, um - anatomický
anatomicus, a, um - anatomický
aneurysma, atis, n. - výduť
angeion - céva
angina, ae, f. - angina, zánět mandlí a patra
angulus, i, m. - úhel
animal, alis, n. - živočich
ante (předložka s ak.) - před (časově i místně)
antebrachium, i, n. - předloktí
anterior, anterius - přední
anthracosis, is, f. - zaprášení uhelným prachem a sazemi
aorta, ae, f. - aorta, srdečnice
apertura, ae, f. - otvor
apertus, a, um - otevřený
apex, icis, m. - hrot, vrchol
apparatus, ús, m. - přístroj, ústrojí, soustava
appendicitis, itidis, f. - zánět červovitého přívěsku slepého střeva
apud (předložka s ak.) - u, při
aqua destillata - destilovaná voda
aqua pura - čistá voda
aqua sterilisata - sterilizovaná voda
aqua, ae, f. - voda
arcus, ús, m. - oblouk, obloukovité ohnutí
areola,ae, f. - dvorec, dvoreček
aromaticus, a, um - aromatický, vonný
arteria nutricia - tepna vyživující
arteria profunda linguae - hluboká tepna jazyková
arteria, ae, f. - tepna
arteriola, ae, f. - tepénka
arteriosus, a, um - tepenný
arteriovenosus, a, um - arteriovenózní,  týkající se tepny a žíly
arthritis, itidis, f. - zánět kloubu
arthron - kloub
arthrosis, is, f. - nezánětlivé onemocnění kloubu
articulatio, onis, f. - kloub, skloubení
ascendens, entis - vzestupný
ascites, ae, m. - vodnatelnost břišní
aspiratorius, a, um - aspirační, související s vdechováním
atrium, i, n. - předsíň, síň
atrophicus, a, um - atrofický, zmenšený
auditivus, a, um - sluchový
auditus, ús, m. - sluch
auricula, ae, f. - ouško, boltec
auris, is, f. - ucho
axis, is, m. - osa, čepovec

B
bacillus, i, m. - tyčinka, tyčinkový mikrob, bacil
basis, is, f. - spodina, základna
belladonna, ae, f. - rulík
benignus, a, um - benigní, nezhoubný
biceps, cipitis, m. (musculus) - sval dvojhlavý
bicuspidatus, a, um - dvouhrotý, dvojcípý
bifidus, a, um - dvojklanný, rozštěpený
bis - dvakrát
biventer, tris, tre - dvojbříškový
bonus, a, um - dobrý
bradypnoé, es, f. - zpomalené dýchání
brachium, i, n. - paže, rameno
bronchitis, itidis, f. - zánět průdušek
bronchopneumonia, ae, f. - bronchopneumonie, ložiskový zánět plic
bronchus, i, m. - průduška
bulbus oculi - oční koule
bulbus, i, m. - cibule, koule, kulovitý útvar

C
caecus, a, um - slepý
cachexia, ae, f. - výrazné zhubnutí a vysílení, celková sešlost
calcaneus, i, m. - kost patní
calcium, i, n. - vápník
calidus, a, um - teplý
canalis, is, m. - kanál, trubice, průchod
cancer, cri, m. - rakovina
canities, ei, f. - šedivění vlasů
capitulum, i, n. - hlavička
capsula, ae, f. - pouzdro, tobolka
caput, itis, n. - hlava
carcinoma, atis, n. - rakovina
carcinomatosus, a, um - rakovinný
caries, ei, f. - (zubní) kaz, kostižer (vleklý zánět kosti)
caroticus, a, um - týkající se krkavice
carotis, idis, f. (arteria) - krkavice
carpus, i, m. - zápěstí
cartilago, inis, f. - chrupavka
catarrhalis, e - katarální, vyznačující se překrvením tkáně a zvýšeným vyměšováním
catheter, eris, m. - katétr, cévka
caverna, ae, f. - dutina
cavernosus, a, um - dutinami prostoupený, bohatý na dutiny
cavitas, atis, f. - dutina
cavum, i, n. - dutina
cavus, a, um - dutý
cavus, a, um - dutý
celer, is, e - rychlý
cellula, ae, f. - buňka
cerebrum, i, n. - mozek
certus, a, um - jistý
cervicalis, e - krční, šíjový
cervix, icis, f. - krček, hrdlo, šíje
cicatrix, icis, f. - jizva
circulatorius, a, um - cirkulační, oběhový
cirrhosis, is, f. - cirhóza, zatvrdnutí orgánu
clavicula, ae, f. - klíční kost
clinicus, i, m. - lékař pracující na klinice
coccygeus, a, um - kostrční
cochlear, aris, n. - lžíce
collapsus, ús, m. - kolaps, zhroucení
colloides, es - koloidní, označení pro nahromadění různých pseudomucinů (látek podobných hlenu)
collum, i, n. - krk, krček
colon, i, n. - tračník, úsek tlustého střeva
columna vertebrarum - páteř (dosl. sloup obratlů)
columna, ae, f. - sloup, pilíř
coma, atis, n. - kóma, bezvědomí
commisura, ae, f. - spoj, spojení
communicans, antis - spojující
compactus, a, um - pevný, hutný, celistvý
complicatus, a, um - komplikovaný, složitý
compositus, a, um - složený
compressio, onis, f. - stlačení, stisknutí
condylus, i, m. - kondyl, hrbol, kloubní výběžek
confluens, entis - splývající
congenitus, a, um - vrozený
coniunctiva, ae, f. (= tunica coniunctiva) - spojivka
contagiosus, a, um - nakažlivý
contra (předložka s ak.) - proti
cor, cordis, n. - srdce
cornu, ús, n. - roh
corona, ae, f. - věnec, koruna, korunka
coronarius, a, um - koronární, věnčitý
corpus, oris, n. - tělo
cortex, icis, m. - kůra
corticalis, e - korový
costa, ae, f. - žebro
coxa vara - vybočený kyčel
coxa, ae, f. - kyčel
cranium, i, n. - lebka
cranium, i, n. - lebka
crassus, a, um - tlustý
crisis gastrica - křečové bolesti žaludeční
crisis, is, f. - krize, náhlá změna v průběhu choroby
crus, cruris, n. - bérec, holeň
cubitus, i, m. - loket
cum (předložka s abl.) - s
cum (předložka s abl.) - s, se
cuneatus, a, um - klínovitý
curvatura, ae, f. - zakřivení
cutis, is, f. - kůže
cysticus, a, um - měchýřovitý
cystis, is, f. - cysta, měchýř, váček

D
daktylos - prst
decubitus, ús, m. - proleženina
decursus, ús, m. - průběh
deferens, entis - odvádějící
deformans, antis - znetvořující
deformitas, atis, f. - deformita, znetvoření
delirium, i, n. - blouznění, třeštění
dens bicuspidatus - třenový zub
dens caninus - špičák
dens incisivus - řezák
dens lacteus - mléčný zub
dens molaris - stolička
dens, ntis, m. - zub
depressor, oris, m. (musculus d.) - stlačovač
descendens, entis - sestupný
descensus, ús, m. - sestup
desinfectio, onis, f. - dezinfekce
desinficiens, entis - dezinfikující, ničící choroboplodné zárodky
destillatus, a, um - destilovaný, překapávaný
deviatio, onis, f. - vychýlení, odklonění, vybočení
dexter, tra, trum - pravý
diabetes insipidus - úplavice močová, žíznivka
diabetes mellitus - úplavice cukrová, cukrovka
diabetes, ae, m. - úplavice
diagnosis, is, f. - diagnóza, rozpoznání nemoci
dialysis, is, f. - dialýza, rozklad
diameter, tri, f. - průměr
diaphragma, atis, n. - bránice
diaphysis, is, f. - diafýza, střední část dlouhé kosti
diarrhoé, es, f. - průjem
diastola, ae, f. (diastolé, es, f.) - diastola, uvolnění svaloviny srdeční komory
dies, ei, m. - den
differentiatus, a, um - diferencovaný, rozlišený
digestorius, a, um - trávicí
digitalis, e - prstový
digitus, i, m. - prst
dimensus, a, um - rozměrný
diphteria, ae, f. - difterie, záškrt
diphteria, ae, f. - záškrt
diphtericus, s, um - záškrtový
dislocatio, onis, m. - dislokace, přemístění, posunutí
dispersus, a, um - rozptýlený
disseminatus, a, um - roztroušený, rozesetý
dolor, oris, m. - bolest
dolorosus, a, um - bolestivý
dorsalis, e - zádový
dorsocranialis, e - dorzokraniální, umístěný vzadu nahoře
dorsum, i, n. - záda, hřbet
dosis, is, f. - dávka
ductulus, i, m. - kanálek
ductus deferens - chámovod
ductus lactifer - mlékovod
ductus, ús, m. - vývod, kanál
duodenum, i, n. - dvanáctník
duplex, icis - dvojitý
durus, a, um - tvrdý
dyspnoé, es, f. - dušnost, dýchavičnost

E
e, ex (předložka s abl.) - z, ze
ectoderma, atis, n. - zevní zárodečný list
emesis, is, f. - zvracení
emphysema, atis, n. - rozedma plic
emplastrum, i, n. - náplast
encephalitis, itidis, f. - zánět mozku
encephalomalacia, ae, f. - změknutí mozku, odumření mozkové tkáně
endocarditis, itidis, f. - zánět srdeční nitroblány
endoderma, atis, n. - vnitřní zárodečný list
endometritis, itidis, f. - zánět sliznice děložní
enkefalos - mozek
enteritis, itidis, f. - zánět tenkého střeva
enteron - střevo
epidemicus, a, um - epidemický
epididymis, idis, f. - nadvarle
epiglottis, idis, f. - příklopka hrtanová
epilepsia, ae, f. - epilepsie, padoucnice
epiphysis, is, f. - epifýza, konec dlouhých kostí
epistropheus, i. m. (= axis) - čepovec
erythrocytus, i, m. - erytrocyt, červená krvinka
et - a, i
excavatus, a, um - vyhloubený, vpadlý
excretorius, a, um - vyměšovací
exitus letalis - smrt
exitus, ús, m. - odchod, východ, konec
exitus, ús, m. - východ, odchod, smrt
exophthalmus, i, m. - vysunutí oka z očnice
expectorans, antis - usnadňující vykašlávání
expeditio, onis, f. - expedice, vydání léku
extensor, oris, m. (musculus e.) - natahovač
exterior, exterius - vnější
externus, a, um - vnější
extractio, onis. f. - extrakce, vytažení
extractum, i, n. - extrakt, výtažek
extractum, i, n. - výtažek, extrakt
extrauterinus, a, um - mimoděložní
extremitas, atis, f. - končetina, konec, konečná část orgánu
exulceratus, a, um - zvředovatělý

F
facialis, e - obličejový, lícní
facies, ei, f. - plocha, tvář
factus, a, um - vykonaný, provedený
fascia lata - široká povázka
fascia, ae, f. - povázka, pruh
fasciculus cuneatus - míšní provazec klínovitý
fasciculus, i, m. - svazeček, snopec (nervů)
febrilis, e - horečnatý
febris, is, f. - horečka
felleus, a, um - žlučový
femininus, a, um - ženský
femur, oris, n. - kost stehenní
fetus, ús, m. - plod
fibra, ae, f. - vlákno
fibrinosopurulentus, a, um - fibrinózněhnisavý
fibrosis, is, f. - fibróza, zmnožení kolagenního vaziva v tkáni, nejčastěji na podkladě zánětu; nahrazení původní tkáně vazivem
fibrosis, is, f. cordis - vazivová jizva v srdečním svalu, zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni
fibula, ae, f. - kost lýtková
finis, is, m. - konec
fissus, a, um - rozštěpený
fluctuans, antis - vlnící se, volný
foramen, inis, n. - otvor
fossa supraspinata scapulae - jáma nad hřebenem lopatky
fossa, ae, f. - jáma, vyhloubenina
fractura, ae, f. - zlomenina, zlomení
fragilis, e - křehký
frequens, entis - častý, četný, hojný
frigidus, a, um - studený, chladný
frons, ntis, f. - čelo
functio, onis, f. - funkce, činnost
fundus, i, m. - dno, základ

G
ganglion - uzel, uzlina
ganglion, i, n. - nervový uzel, uzlina
gangrena, ae, f. - gangréna, sněť
gaster, tris, f. - žaludek
gastricus, a, um - žaludeční
genu, ús, n. - koleno
genus, eris, n. - rod, druh
glandula thyroidea - štítná žláza
glandula, ae, f. - žláza
glandula, ae, f. - žláza
glaucoma, atis, n. - glaukóm, zelený zákal
glossa, ae, f. - jazyk
glossitis, itidis, f. - zánět jazyka
glossopharyngeus, a, um - jazykohltanový
glottis, idis, f. - nejužší část hrtanového prostoru
gluteus, a, um - hýžďový
gonarthritis, itidis, f. - zánět kolenního kloubu
gramma, atis, n. - gram
gravida, ae, f. - těhotná
graviditas, atis, f. - těhotenství
gravis, e - těžký
gustus, ús, m. - chuť
gutta, ae, f. - kapka
guttatorius, a, um - kapací

H
haematoma, atis, n. - hematom, krevní výron
haemorrhagicus, a, um - krvácivý
haemorrhoides, um, f. - hemoroidy, městky
hallux, ucis, m. - palec u nohy
hemisphaerium, i, n. - polokoule
hepar, hepatis, n. - játra
hepaticus, a, um - jaterní
hepaticus, a, um - jaterní
hernia congenita - vrozená kýla
hernia, ae, f. - kýla
hora, ae, f. - hodina
humanus, a, um - lidský
humerus, i, m. - kost pažní
humidus, a, um - vlhký
hyalinosis, is, f. - hyalinóza, hyalinová degenerace, prostoupení tkáně hyalinem
hydrargyrum, i, n. - rtuť
hypertensio, onis, f. - vysoký tlak
hypoglossus, a, um - podjazykový
hypopharynx, ngis, m. - hrtanová („dolní“) část hltanu
hypoplasia, ae, f. - nedostatečné vyvinutí orgánu nebo jeho části
hypostaticus, a, um - vzniklý z pasivního překrvení části orgánu nejníže uloženého

CH
chirurgia, ae, f. - chirurgie
chirurgicus, a, um - chirurgický
cholé - žluč
choledochus, i, m. - žlučovod
chondros - chrupavka
chronicus, a, um - chronický, vleklý

I
icterus, i, m. - žloutenka
ileus, i, m. - neprůchodnost střevní
imminens, entis - hrozící
impar, is - nestejný, lichý, nerovný
in (předložka s abl. na otázku kde?) - v, ve
in (předložka s ak. na otázku kam?) - do
incarceratus, a, um - uskřinutý, uvězněný
incipiens, entis - začínající
incisivus, a, um - řezací
incisura, ae, f. - zářez
incompletus, a, um - neúplný
incumbens, entis - uléhající, naléhající, opírající se
indirectus, a, um - nepřímý
infarctus, ús, m. - infarkt, záhať
infectio, onis, f. - infekce, nákaza
infectiosus, a, um - infekční, nakažlivý
inferior, inferius - dolní
infusio, onis, f. - infúze
inguinalis, e - tříselný
iniectio, onis, f. - injekce
inoperabilis, e - neoperovatelný
insanabilis, e - neléčitelný
insertio, onis, f. - úpon, připojení orgánu na jiný orgán
insufficientia, ae, f. - nedostatečnost, selhání
insultus (apoplecticus) cerebri - mozková mrtvice
insultus, ús, m. - záchvat, napadení, útok
integer, gra, grum - neporušený, zdravý
inter (předložka s ak.) - mezi, během
intercostalis, e - mezižeberní
interior, interius - vnitřní
internus, a, um - vnitřní
interosseus, a, um - mezikostní
interspinalis, e - mezitrnový, mezihřebenový
intestinum caecum, i, n. - slepé střevo
intestinum crassum, i, n. - tlusté střevo
intestinum, i, n. - střevo
intravenosus, a, um - intravenózní, nitrožilní
iris, idis, f. - duhovka
isthmus, i, m. - zúžení, zúžené místo

J
iunctura, ae, f. - spojení
jejunum, i, n.(ieiunum) - lačník

K
kolpos - pochva

L
labium, i, n. - ret, pysk
lac, lactis, n. - mléko
lacer, a, um - tržný
lacteus, a, um - mléčný
lacteus, a, um - mléčný
lactifer, a, um - mlékovodný
laesio, onis, f. - poškození, porucha
laesus, a, um - porušený, poškozený
lagoena guttatoria - kapací láhev
lagoena, ae, f. - láhev
latens, entis - latentní, skrytý
látus, a, um - široký
latus, eris, n. - bok, strana
leptomeninx, ngis, f. - měkká mozková plena
letalis, e - smrtelný
leucocytus, i, m. - leukocyt, bílá krvinka
levator, oris, m. (musculus l.) - zdvihač
lien, enis, m. - slezina
ligamentum, i, n. - vaz, pruh
lingua, ae, f. - jazyk
lipoma, atis, n. - nezhoubný nádor z tukové tkáně
liquor, oris, m. - tekutina
lithos - kámen
lobulus, i, m. - lalůček
lobus, i, m. - lalok
locus, i, m. - místo
longus, a, um - dlouhý
luxatio, onis, f. - luxace, vymknutí, vykloubení
lympha, ae, f. - lymfa, míza
lymphadenitis, itidis, f. - zánět mízních uzlin

M
magnus, a, um - velký
maior, maius - větší, velký
malignus, a, um - maligní, zhoubný
mamma, ae, f. - prs, prsní žláza
mandibula, ae, f. - dolní čelist
manus, ús, f. - ruka
margo, inis, m. - okraj
massa pilularum - pilulková hmota
massa, ae, f. - hmota
masseter, eris, m. (musculus) - žvýkací sval, žvýkač
mastitis, itidis, f. - zánět prsní žlázy
mastoideus, a, um - bradavkový
mastos - prs
mater dura - tvrdá plena mozková, podlebice
mater pia - měkká plena mozková
mater, tris, f. - matka
maxilla, ae, f. - horní čelist
maximus, a, um - největší, velmi velký
meatus acusticus - zvukovod
meatus, ús, m. - chodba, průchod
medianus, a, um - střední, ve středu ležící
mediastinalis, e - mezihrudní
medicinalis, e - léčivý, léčebný
medius, a, um - střední, prostřední
medulla oblongata - prodloužená mícha
medulla, ae, f. - dřeň
melanoblastoma, tis, n. - zhoubný pigmentový nádor
membrana interossea - mezikostní blána
membrana, ae, f. - blána
membrum, i, n. - končetina
mentalis, e - mentální, duševní; bradový
metacarpus, i, m. - záprstí
methodus, i, f. - metoda, způsob
microfocalis, e - drobnoložiskový
migrans, antis - stěhující se, bloudivý
minimus, a, um - nejmenší
minor, minus - menší, malý
mobilis, e - pohyblivý
modicus, a, um - mírný, přiměřený
molaris, e - mlecí
mons pubis - pahorek stydký
mons, ntis, m. - hora
mora, ae, f. - prodlení, odklad
morbilli, orum, m. - spalničky
morbus, i, m. - nemoc, choroba, onemocnění
mors, rtis, f. - smrt
motoricus, a, um - motorický, hybný, pohybový
mucometra, ae, f. - nahromadění hlenu v děloze
mucosus, a, um - hlenovitý, hlenový, slizký
mucus, i, m. - hlen, sliz
multiplex, icis - mnohočetný
musculus, i, m. - sval
myelos - dřeň
myodegeneratio, onis, f. - degenerativní změny svaloviny
myoma, atis, n. - nezhoubný nádor ze svalové tkáně
myomalacia, ae, f. cordis - myomalacie – změknutí, odumření svalových vláken srdečního svalu
myometritis, itidis, f. - zánět svaloviny děložní

N
narcosis, is, f. - narkóza
nasalis, e - nosní
nasus, i, m. - nos
naturalis, e - přirozený
necrosis, is, f. - nekróza, odumření tkáně
nefros - ledvina
neonatus, i, m. - novorozenec
nephritis, itidis, f. - zánět ledvin
nephrosis, is, f. - nezánětlivé onemocnění ledvin
nervus trigeminus - nerv trojklaný
nervus, i, m. - nerv
neuron - nerv
niger, gra, grum - černý
nodus, i, m. - uzel, uzlina
nomen, inis, n. - jméno, název
nucleus, i, m. - jádro
numerus, i, m. - počet
nutricius, a, um - vyživující, živící

O
obliquus, a, um - šikmý, kosý
obliteratio, onis, f. - uzavření, ucpání dutin, průchodů, cév vazivovou tkání
oblongatus, a, um - prodloužený
occipitalis, e - týlní
oculomotorius, a, um - okohybný
oculus, i, m. - oko
oedema, atis, n. - otok
oesophagus, i, m. - jícen
ofthalmos - oko
olecranon, i, n. - loketní výběžek, olekranon
oleum, i, n. - olej
olfactorius, a, um - čichový
olfactus, ús, m. - čich
olim - kdysi, dávno
onkos - nádor
operatio, onis, f. - operace
opponens, entis - opačný, protistojící
opticus, a, um - optický, oční, zrakový
ordo, inis, m. - řád
organum, i, n. - orgán, ústrojí
os ilium - kost kyčelní
os ischii - kost sedací
os pubis - kost stydká
os sacrum - kost křížová
ós, óris, n. - ústa
os, ossis, n. - kost
osteoma, atis, n. - nezhoubný nádor z kostní tkáně
osteomyelitis, itidis, f. - zánět kostní dřeně
osteon - kost
ostium, i, n. - ústí
otitis, itidis, f. - zánět ucha
ovarium, i, n. - vaječník
ovum, i, n. - vajíčko

P
palatinus, a, um - patrový
palatinus, a, um - patrový
palatum durum - tvrdé patro
palatum, i, n. - patro
palatum, i, n. - patro
palpebra, ae, f. - oční víčko
pancreas, atis, n. - pankreas, slinivka břišní
par, paris - rovný, stejný
paracentesis, is, f. - otevření, propíchnutí dutého orgánu nebo tělní dutiny vyplněné tekutinou
paries, etis, m. - stěna
parotis, idis, f. - příušní žláza
pars, rtis, f. - část, díl
partialis, e - částečný
partim - částečně
partus, ús, m. - porod
parvus, a, um - malý
pathologicus, a, um - patologický, chorobný
pectoralis, e - hrudní
pectus, oris, n. - hrudník, hruď
pelvis, is, f. - pánev
penetrans, antis - pronikající
per (předl. s akuz.) - skrz, přes
perforans, antis - prostupující, pronikající, prorážející
perforativus, a, um - vzniklý protržením, prasknutím
perforatus, a, um - perforovaný, proděravělý, prasklý
pericardium, i, n. - perikard, osrdečník
periculosus, a, um - nebezpečný
periculosus, a, um - nebezpečný
periculum, i, n. - nebezpečí
periodus, i, f. - perioda, období
peritoneum, i, n. - pobřišnice
permanens, ntis - trvalý, stálý
pertussis, is, f. - černý kašel, dávivý kašel
pes, pedis, m. - noha
petrosus, a, um - skalní
phalanx, ngis, f. - článek prstu
pharyngeus, a, um - hltanový
phosphorus, i, m. - fosfor
pilula, ae, f. - pilulka
pl. tempora, um, n. - (anat.) spánky, skráně
plenus, a, um - plný
plexus, ús, m. - pleteň, nervový svazek
pneumonia, ae, f. - zápal plic
pollex, icis, m. - palec u ruky
porta venarum - brána žil
porta, ae, f. - brána, průchod
post (předložka s ak.) - po, za (místně i časově)
posterior, posterius - zadní
postoperativus, a, um - pooperační
praecipue - zejména, hlavně
praecox, cocis - předčasný
praematurus, a, um - předčasný, přdčasně zralý
praeventia, ae, f. (+ante) - prevence, předcházení nemocem
primarius, a, um - primární, přední, prvotní
primus, a, um - první
princip(i)alis, e - hlavní, základní, prvotní
pro (předložka s abl.) - pro
probatorius, a, um - pokusný, zkušební
processus, ús, m. - výběžek
profundus, a, um - hluboký
prognosis, is, f. - prognóza, předpověď průběhu choroby
prolapsus, ús, m. - výhřez, vystoupení části vnitřního orgánu
prominens, entis - vyčnívající
proprius, a, um - vlastní
propter (předložka s akuz.) - kvůli
prostata, ae, f. - prostata, žláza předstojná
pubertas, atis, f. - puberta
pubes, is, f. - stydká krajina, ohanbí
pubicus, a, um - týkající se kosti stydké
pulmo, onis, m. - plíce
pulmonalis, e - plicní
pulsus, ús, m. - puls, tep
pulvis, eris, m. - prášek
punctio, onis, f. - punkce, napíchnutí
punctus, a, um - bodnutý, bodný
purus, a, um - čistý
purus, a, um - čistý
pus, puris, n. - hnis
pylorus, i, m. - vrátník

Q
quartus, a, um - čtvrtý

R
radialis, e - týkající se kosti vřetenní
radius, i, m. - kost vřetenní
radix, icis, f. - kořen
ramus, i, m. - větev
reactio, onis, f. - reakce, odezva
recens, entis - čerstvý, nedávný
rectalis, e - konečníkový
rectificatus, a, um - čištěný
rectum, i, n.(intestinum rectum) - konečník
recurrens, entis - zpětný, návratný
regio, onis, f. - oblast, krajina
remedium, i, n. - lék
ren migrans - bloudivá ledvina
ren, renis, m. - ledvina
renalis, e - ledvinový
reoperatio, onis, f. - opakovaná operace
resistentia, ae, f. - odpor
respiratorius, a, um - dýchací
restitutio ad integrum - obnovení původního stavu
restitutio, onis, f. - obnovení, upravení
retardatus, a, um - zpomalený, zpožděný
rete, is, n. - síť
retentio, onis, f. - zadržení výměšků v těle
rhaphé, es, f. - šev
rigor, oris, m. (r. mortis) - (smrtelná) ztuhlost
rima, ae, f. - štěrbina
ruber, bra, brum - červený
ruptura, ae, f. - trhlina, prasknutí
ruptus, a, um - prasklý, roztržený

S
sacer, cra, crum - svatý, křížový
sacralis, e - křížový
saliva, ae, f. - slina
saluber, bris, bre - zdravý
sanatio, onis, f. - uzdravení, vyhojení
sanguifer, a, um - krev vedoucí, krevní
sanguis, inis, m. - krev
scapula, ae, f. - lopatka
scatula, ae, f. - krabička
sceletum, i, n. - kostra
scissus, a, um - řezný, rozštěpený
sclerosis, is, f. - skleróza, ztvrdnutí tkáně zmnožením vaziva
scrotum, i, n. - šourek
sectio, onis, f. - sekce, řez, pitva
secundus, a, um - druhý
semen, inis, n. - semeno
senilis, e - stařecký
sensus, ús, m. - smysl
sepsis, is, f. - sepse, otrava
septum, i, n. - přepážka
series, ei, f. - série, řada
siccus, a, um - suchý, vyschlý, vysušený
sigmoideus, a, um - esovitý
signum, i, n. - znak, příznak, znamení, označení
simplex, icis - jednoduchý
sine (předložka s abl.) - bez
sinister, tra, trum - levý
sinus, ús, m. - dutina, záhyb
sirupus, i, m. - sirup
sirupus, i, m. - sirup
situs, ús, m. - poloha, položení
solubilis, e - rozpustný
somaticus, a, um - somatický, tělesný
spasmus, i, m. - křeč, křečový stah
spatium, i, n. - prostor, mezera
species, ei, f. - druh
species, erum, f. (pl) - čaj, čajová směs
sphincter, eris, m. (musculus) - svěrač
spina bifida - rozštěp páteře
spina, ae, f. - hřeben, trn, hrana, páteř
spirituosus, a, um - lihový
spiritus, ús, m. - dech, duch, líh
spondylitis, itidis, f. - zánět obratlů
spondylos - obratel
spondylosis, is, f. - degenerativní změny meziobratlových destiček
spongiosus, a, um - houbovitý
sputum, i, n. - slina, chrchel
statoacusticus, a, um - statoakustický, polohový a sluchový
status, ús, m. - stav, chorobopis
stenosis, is, f. - zúžení
stercus, oris, n. - stolice, střevní obsah
sterilisatus, a, um - sterilizovaný
sterilitas, atis, f. - sterilita, neplodnost
sternum, i, n. - kost hrudní
stomachicus, a, um - žaludeční
stomachos - žaludek
stomatitis, itidis, f. - zánět sliznice dutiny ústní
stratum, i, n. - vrstva
stria, ae, f. - strie, pruhovitá trhlina v kůži vznikající při rychlém zvětšení příslušné části těla
stroma, tis, n. - trámčina, podpůrná vazivová tkáň
styloideus, a, um - bodcovitý
sub (předložka s abl. na otázku kde?) - pod
sub (předložka s ak. na otázku kam?) - pod
subcutaneus, a, um - podkožní
subitus, a, um - náhlý
sublingualis, e - podjazykový
submandibularis, e - podčelistní, ležící pod dolní čelistí
substantia compacta - hmota pevná
substantia spongiosa - hmota houbovitá
substantia, ae, f. - hmota, látka
sulcus, i, m. - rýha, brázda
sulfuricus, a, um - sírový
superficies, ei, f. - povrch
superior, superius - horní
suppositorium, i, n. - čípek (forma léku)
supraspinatus, a, um - nadhřebenový
suspectus, a, um - podezřelý
suspicio, onis, f. - podezření
sutura, ae, f. - šev, steh
symptoma, atis, n. - symptom, příznak, projev nemoci
syndroma, atis, n. - syndrom, soubor příznaků nemoci
synthesis, is, f. - syntéza, skládání
syphilis, idis, f. - syfilida, příjice
systema, atis, n. - systém, soubor, soustava
systola, ae, f. (systolé, es, f.) - systola, stažení svaloviny srdeční komory

T
tactus, ús, m. - hmat
tachypnoé, es, f. - zrychlené dýchání
tardus, a, um - pozdní, pomalý
temporalis, e - spánkový
tempus, oris, n. - čas
tensor, oris, m. (= musculus tensor) - napínač, natahovač
teres, etis - oblý, hladký, okrouhlý
terminalis, e - konečný, hraniční
tertius, a, um - třetí
testis, is, m. - varle
thorax, acis, m. - hrudník
thromb(o)embolia, ae, f. - vmetnutí, uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu
thrombosis, is, f. - trombóza, srážení krve v cévách za živa
thymus, i, m. - brzlík
thyroideus, a, um - štítný
tibia, ae, f. - kost holenní
tinctura stomachica - žaludeční tinktura
tinctura, ae, f. - tinktura, lihový výtažek
tomé - řez
tonsilla palatina - mandle patrová
tonsilla, ae, f. - mandle
tonsillitis, itidis, f. - zánět mandlí
tractus, ús, m. - dráha, soustava, ústrojí
trachea, ae, f. - průdušnice
transfusio, onis, f. - transfúze, přelévání
transplantatio, onis, f. - transplantace, přenesení
transversus, a, um - příčný
trauma, atis, n. - poranění, úraz
triceps, cipitis - trojhlavý
trigeminus, a, um - trojklaný, trojitý, trojnásobný
truncus, i, m. - trup, kmen
tuba, ae, f. - trubice
tuber, eris, n. - hrbol
tuberculosis, is, f. - tuberkulóza, souchotiny
tuberculosus, a, um - tuberkulózní
tuberculosus, a, um - tuberkulózní
tuberculum, i, n. - hrbolek, vyvýšenina
tumor, oris, m. - nádor
tumorosus, a, um - nádorový
tunica mucosa, ae, f. - sliznice
tunica mucosa - sliznice
tunica, ae, f. - vrstva, povlak
tussis, is, f. - kašel
tympanum, i, n. - bubínek

U
ulcerosus, a, um - vředovitý, vředový
ulcus, eris, n. - vřed
ulna dextra - pravá loketní kost
ulna sinistra - levá loketní kost
ulna, ae, f. - kost loketní
umbilicus, i, m. - pupek
unguentum, i, n. - mast
unguis, is, m. - nehet
ureter, eris, m. - močovod
urethra, ae, f. - močová trubice
urina, ae, f. - moč
urinarius, a, um - močový
urinarius, a, um - močový
urologicus, a, um - urologický
usus, ús, m. - užívání
uterinus, a, um - děložní
uterque, utraque, utrumque - oba, obojí
uterus, i, m. - děloha
uvula, ae, f. - čípek

V
vagina, ae, f. - pochva
vagus, a, um - bloudivý, bludný
valde - velmi, silně
valgus, a, um - vbočený
varicella, ae, f. - plané neštovice
variola, ae, f. - pravé neštovice
varus, a, um - vybočený
vas, is, n. (pl. vasa, orum, n.) - céva
vena, ae, f. - žíla
venenum, i, n. - jed
venostasis, is, f. - městnání („zastavování“) krve v žilách
venosus, a, um - žilní, žílový, žilnatý
venter, tris, m. - břicho
ventriculus, i, m. - žaludek, komora
vertebra, ae, f. - obratel
vesica fellea - žlučník (dosl. žlučový měchýř)
vesica urinaria - močový měchýř
vesica, ae, f. - měchýř
virus, i, n. - vir
visus, ús, m. - zrak
vitium, i, n. - vada
vitreus, a, um - skleněný, čistý, průhledný
vitrum, i, n. - sklenička, lahvička
vivus, a, um - živý
vomitus, ús, m. - zvracení
vulnus contusum - rána zhmožděná, pohmožděnina
vulnus lacerum - rána tržná
vulnus morsum - rána způsobená kousnutím
vulnus punctum - bodná rána
vulnus scissum - řezná rána
vulnus sectum - sečná rána
vulnus, eris, n. - zranění, rána