Dobré poledne, dnes je pátek 1.12.2023, svátek slaví Iva, zítra Blanka.

Česko-latinský lékařský slovník, abecední - 1400 pojmů

slovnik.jpgTato stránka nabízí k nahlédnutí 1400 pojmů. Je určena pro mediky, kteří se učí v prvním roce Latinu. Latina vypadá složitě, ale není to tak. Osobně se domnívám, že ten, kdo má vztah k medicíně se velmi rychle naučí i latinská slovíčka. Tak do toho :)

___ 

___ 

 

 

A
Akutní acutus, a, um
Alergický allergicus, a, um
Alergie allergia, ae, f
Ampulka ampulla, ae, f.
Amputace amputatio, onis, f.
Anafylaxie anaphylaxis, is, f.
Anamnéza anamnesis, is, f.
Angína angina, ae, f.
Antibiotikum antibioticum, i, n. (remedium)
Aponeuroza aponeurosis, is, f.
Aromatický aromaticus, a, um
Astma asthma, tis, n.
Ateroskleróza atherosclerosis, is, f.
Atrézie (vrozené nevyvinutí přirozených tělních otvorů) atresia, ae, f.
Autonomní autonomicus, a, um


 


B
Balení léku expeditio, onis, f.
Baňka ampulla, ae, f.
Bederní iliacus, a, um
Bederní lumbalis, e
Bederní kost os ilium
Bedra ilia, ium, n.
Bělokrevnost leucaemia, ae, f.
Bérec crus, ris, n.
Bez sine
Bezvědomí coma, tis, n.
Bezvědomí narcosis, is, f.
Běžný vulgaris, e
Bílá skvrna na kůži leucoderma, tis, n.
Bílý albus, a, um
Blána membrana, ae, f.
Blanitý membranicus, a, um
Bludný vagus, a, um
Boční lateralis, e
Boční lateralis, e
Bolest labor, oris, m.
Bolest dolor, oris, m.
Bolest hlavy cephalalgia, ae, f.
Bolest jazyka glossodynia, ae, f.
Bolest poloviny hlavy hemicrania, ae, f.
Bolest svalu myodynia, ae, f.
Bolest v oblasti nervu neuralgia, ae, f.
Bolestivý dolorosus, a, um
Boltec auris, is, f.
Bradavka papilla, ae, f.
Bradový mentalis, e.
Brána porta, ae, f.
Brána porta, ae, f.
Bránice diaphragma, tis, n.
Brzlík thymus, i, m.
Břicho abdomen, inis, n
Břicho alvus, i, f.
Břicho venter, tris, m.
Břišní abdominalis, e
Břišní ventralis, e
Břišní vodnatelnost ascites, ae, m.
Bubínek tympanum, i, n. (med. Přesněji membrana tympanii)
Bubínkový tympanicus, a, um
Buněčný cellularis, e
Buňka cellula, ae, f.


 


C
Centrální centralis, e
Céva vas, vasis, n.
Cévka vasculum, i, n.
Cévnatý vasculosus, a, um
Cévní vascularis, e
Cévní onemocnění angiopathia, ae, f.
Cizí alienus, a, um
Co nejrychleji citissime
Cukrovka diabetes mellitus
Cysta cystis, is, f.


 


Č
Čára linea, ae, f.
Čas tempus, oris, n.
Část pars, tis, f.
Částečně partim
Částečné ochrnutí paresis, is, f.
Částečný partialis, e
Často frequenter
Často saepe
Čelní frontalis, e
Čelní frontalis, e
Čelo frons, tis, f.
Čepovec axis, is, m.
Černé skvrny na kůži melanodermia, ae, f.
Černý niger, gra, grum
Černý kašel pertussis, is, f.
Červená krvinka erythrocytus, i, m.
Červený ruber, bra, brum
Česlo cardia, ae, f.
Čéška patella, ae, f.
Čich olfactus, us, m.
Čichový olfactorius, a, um
Činnost functio, onis, f.
Článek prstu phalanx, gis, f.
Čočka lens, tis, f.
Čtvrtý quartus, a, um
Čtyřhlavý quadriceps, ipitis,


 


D
Dávivý kašel pertussis, is, f.
Dávka dosis, is, f.
Délka longitudo, inis, f.
Délka longitudo, inis, f
Děloha hystera, ae, f.
Děloha uterus, i, m.
Děloha=metra=hystera=utera
Děložní sliznice endometrium, ii, n.
Deltovitý deltoideus, a, um
Den dies, ei, m.
Desinfekce desinfectio, onis, f.
Destilovaný destillatus, a, um
Diagnoza diagnosis, is, f.
Diastola diastole, es, f.
Dieta dieta, ae, f.
Dítě infans, tis, n.
Dlaň palma, ae, f.
Dlouho longe
Dlouho piu
Dlouhý longus, a, um
Dno fundus, i, m.
Do ad
Do intra
Dobře bene
Dolní inferior, ius
Dolní čelist mandibula, ae, f.
Dolní inferior, ius
Dospělý adultus, a, um
Dost satis
Dovnitř intra (s ak.)
Drobný parvus, a, um
Drsnatina tuberositas, atis, f.
Druhotný secundarius, a, um
Druhý secundus, a, um
Dřeň pulpa, ae, f.
Dřeň medulla, ae, f.
Duhovka iris, idis, f.
Duše psyche, es, f.
Duševní mentalis, e
Duševní choroba psychosis, is, f.
Duševní choroba schizophrenia, ae, f.
Duševního původu psychogenes, es
Dušnost dyspnoe, es, f.
Dušnost dyspnoe, es, f.
Dutina cavitas, atis, f.
Dutina cavum, i, n.
Dutina naplněná hnisem abcessus, us, m.
Dutina, dutinka caverna, ae, f.
Dutý cavus, a, um
Důvod causa, ae, f.
Dvanáctník duodenum, i, n.
Dvojitý, dvojnásobný dupex, icis
Dvojnásobný duplex
Dvouhlavý biceps, ipitis
Dýchací respiratorius, a, um
Dýchání respiratio, onis, f.


 


E
EEG electrocardiographia, ae, f.
EKG electrocardiogramma, tis, n.
Ekzém eczema, tis, n.
Embolie embolia, ae, f.
Epidemický epidemicus, a, um
Epidemie epidemia, ae, f.
Epikard epicardium, ii, n.
Epilepsie epilepsia, ae, f.
Epitel epithelium.ii, n.
Epitelový epithelialis, e
Esovitý sigmoideus, a, um


 


G
Gangréna gangrena, ae, f.
Glykogenového původu glycogenes, es
Gram gramma, tis, n.
Gramů grammata


 


H
Hemeroidy haemerrhoides, um, f.
Hladina cukru glycaemia, ae, f.
Hlasivka glottis, idis, f.
Hlava caput, itis, n.
Hlavice condylus, i, m.
Hlavička capitulum, i, n.
Hlavový capitalis, e
Hlenovitý mucosus, a, um
Hltan pharynx, gis, m.
Hmat tactus, us, m.
Hmota massa, ae, f.
Hned statim
Hnis pus, ris, n.
Hnis a krev v hrudní dutině pyohaemothoray, cis, m.
Hnisavého původu pyogenes, es
Hnisavý purulentus, a, um
Hojení sanatio, onis, f.
Hojení rány podruhé, s komplikacemi sanatio per secundam (intentionem)
Hojení rány poprvé, bez komplikací sanatio per primam (intentionem)
Hojení sanatio, onis, f.
Holenní kost tibia, ae, f.
Horečka febris, is, f.
Horní superior
Horní čelist maxilla, ae, f.
Horní superior
Hořký amarus, a, um
Houbovitý spongiosus, a, um
Hrana crista, ae, f.
Hranice finis, is, m.
Hrbol tuber, eris, n.
Hrbolek nadkloubní epicondylus, i, m.
Hrdlo fauces, ium, f.
Hromadění látek v tkáních infiltratio, onis, f.
Hrot apex, icis, m.
Hrtan larynx, gis, m.
Hrtanová část hltanu hypopharynx, ngis, m.
Hrtanová příklopka epiglottis, idis, f.
Hrtanový laryngeus, a, um
Hruď pectus, oris, n.
Hrudní pectoralis, e
Hrudní kost sternum, i, n.
Hrudník thorax, cis, m.
Hrudníkový thoracicus, a, um
Hřbetní dorsalis, e
Hřeben crista, ae, f.
Husí anserinus, a, um
Hyperplazie (zvětšení zvýšením počtu buněk) hyperplasia, ae, f.
Hypofýza hypophysis, is, f.
Hysterický hystericus, a, um
Hysterie hysteria, ae, f.
Hýžďový glutaeus, a, m.


 


CH
Chir. Odnětí dělohy hysterectomia, ae, f.
Chir. Odstranění žlučníku cholecystektomia, ae, f.
Chir. Otevření žaludku gastrotomia, ae, f.
Chir. Spojení dvou úseků jednoho střeva enteroanastomosis, is, f.
Chir. Spojení žlučovodu a tenkého střeva choledoenteroanastomosis, is, f.
Chlopeň valva, ae, f.
Chlopénka valvula, ae, f.
Chodba meatus, us, m.
Chocholík trochanter, i, um
Choroba morbus, i, m.
Chorobný strach z rakoviny cancerophobia, ae, f.
Chronický chronicus, a, um
Chrupavka cartilago, inis, f.
Chrupavka chondros, i, m.
Chrupavkový cartilagineus, a, um
Chudokrevnost anaemia, ae, f.
Chudokrevnost se zelenkavým zabarvením kůže chlorosis, is, f.
Chyba vitium, ii, n.
Chybění víčka ablepharia, ae, f.
Chybné uložení vnitřního orgánu na povrhu těla ectopia, ae, f.
Chystající se rodit parturiens, entis


 


I
Infarkt infarctus, us, m.
Infekce infectio, onis, f.
Injekce injectio, onis, m.


 


J
Jádro caryon, i, n.
Jádro nucleus, i, m.
Jáma fossa, ae, f.
Jamka fovea, ae, f.
Játra hepar, atis, n.
Játra iecur, coris, n.
Jazýček lingula, ae, f.
Jazýčkový lingularis, e
Jazyk lingua, ae, f.
Jazylka os hyoideum
Jed venenum, i, n.
Jednoduchý simplex, icis
Jednoduše simpliciter
Jednoložiskový unifocalis, e
Jednostranný unilateralis, e
Jednotlivý singulus, a, um
Jehla acus, us, f.
Jícen oesophagus, i, m.
Jícen oesophagus, i, m.
Jizva cicatrix, tricis, f.
Jméno nomen, inis, n.


 


K
K ad (s ak.)
Kámen calculus, i, m.
Kanál canalis, is, m.
Kanálek canalicus, i, m.
Kanálek ductus, us, m.
Kapavka gonorrhoea, ae, f.
Kašel tussis, is, f.
Kaz caries, ei, f.
Kde ubi
Klíční kost clavicula, ae, f.
Kloub articulatio, onis, f.
Kloubní articularis, e
Kloubní hrbol condylus, i, m.
Kmen truncus, i, m.
Koleno genus, us, n.
Kolik quantum
Komplikace complicatio, onis, f.
Komplikovaný complicatus, a, um
Koncový mozek encephalon, i, n.
Končetina extremitas, atis, f.
Končetina membrum, i, n.
Konec extremitas, atis, f.
Konec finis, is, m.
Konečník intestinum rectum
Konečníkový rectalis, e
Kořen radix, icis, f.
Kořenový radicularis, e
Kořínek radicula, ae, f.
Kost os, ossis, n. slovo os znamená také ústa
Kost osteon, i, n.
Kostěnný osseus, a, um
Kostička ossiculum, i, n.
Kostnatějící ossificans, antis
Kostnatění ossificatio, onis, f.
Kostra sceleton.i, n.
Kostrč coccyx, gis, f.
Kostrčový coccygeus, a, um
Kotník maleolus, oli, m.
Koule bulbus, i, m.
Kožní cutaneus, a, um
Kožní lékařství dermatologia, ae, f.
Krabička scatula, ae, f.
Krajina regio, onis, f.
Krátký brevis, e
Krček, krk cervix, icis, f.
Krční cervicalis, e
Krev sanguis, inis, m.
Krev v moči haematuria, ae, fl.
Krevní sanguineus, a, um
Krevní onemocnění haematopathia, ae,f.
Krevní výron haematoma, tis, n.
Krk cervix, icis, f.
Krk collum, i, n.
Krkavice carotis, idis, f.
Kromě extra
Kromě praeter (s ak.)
Kruh circulus, i, m.
Krvácení haemorrhagia, ae, f.
Krvácení mezi menstruacemi metrorhagia, ae, f
Krvácení z dělohy metrorrhagia, ae, f.
Krvácení z nosu apostaxis, is, f. (též epistáze)
Krvácení ze střev enterorrhagia, ae, .
Krvácivý, krvavý haemorrhagicus, a, um
Křeč spasmus, i, m.
Křeč průdušek bronchospasmus, i, m.
Křeč žaludku gastrospasmus, i, m.
Křečová žíla varix, icis, f.
Křehkost fragilitas, atis, f.
Křehký fragilis, e
Křídlo ala, ae, f.
Křídlový alaris, e
Křídlový pterygoideus, a, um
Křísení resuscitatio, onis, f.
Křivice rachitis, itidis, f.
Křížový sacralis, e
Kůra cortex, icis, m.
Kůže cutis, is, f.
Kůže derma, tis, n.
Kůžička cuticula, ae, f.
Květ flos, oris, m.
Kyčel coxa, ae, f.
Kyčelní kost os illium (ii, n.)
Kýla hernia, ae, f.
Kyselina acidum, i, n.
Kyselina borová a. Boricum
Kyselost aciditas, atis, f.


 


L
Láhev lagoena, ae, f.
Lalok lobus, i, m.
Lalůček lobulus, i, m.
Lebeční cranialis, e
Lebka cranium, ii, n.
Lebka protáhnutá předozadním průměrem dolichocephalia, ae, f.
Lebka s velmi krátkým předozadním průměrem brachycephalia, ae, f.
Léčení léčivy pharmacotherapia, ae, f.
Léčení zářením actinotherapia, ae, f.
Ledvina nephros, i, m.
Ledvina ren, is, m.
Lék medicamentum, i, n.
Lék remedium, ii, n.
Lék proti alergii antiallergicum, i, n.
Lék proti cukrovce antidiabeticum, i, n.
Lék proti horečce antifebrile, is,n.
Lék proti horečce antipyreticum, i, n.
Lék proti krvácení antihaemorrhagicum, i, n.
Lék proti nervové bolesti antineuralgicum, i, n.
Lék proti sepsi antisepticum, i, n.
Lék proti zvracení antiemeticum, i, n.
Lék remedium, ii, n.
Lék, který se třeba uchovávat odděleně separandum, i, n.
Lékárna taberna medicamentaria
Lékař medicus, i, m.
Levý sinister, tra, trum
Lidský humanus, a, um
Líh spiritus, us, m.
List folium, ii, n.
Loket cubitum, i, n. (i cubitus)
Loket cubitus, i, m. (i cubitum)
Loketní ulnaris, e
Loketní kost ulna, ae, f.
Loketní výběžek olecranon, i, n.
Lopatka scapula, ae, f.
Lupénka psoriasis, is, f.
Lýtková kost fibula, ae, f.


 


M
Male špatně
Malíček digitus minimus
Málo paulum
Malý parvus, a, um
Mandle amygdala, ae, f.
Mandle tonsilla, ae, f.
Mast unguentum, i, n.
Máta mentha, ae, f.
Máta peprná mentha piperita
Matka mater, tris, f.
Mečovitý xiphoideus, a, um
Měchýř vesica, ae, f.
Měkký, jemný mollis, e
Méně minus
Menší minor, minus
Metastáza metastasis, is, f.
Mezikomorový interventricularis, e
Mezikostní interosseus, a, um
Mezimozek diencephalon, i, n.
Meziobratlový intervertebralis, e
Mezisvalový intermuscularis, e
Mezižeberní intercostalis, e
Mimo extra
Mimo praeter (s ak.)
Mimobuněčný extracellularis, e
Mimoděložní extrauterinus, a, um
Mírně mite
Místo locus, i, m.
Mladistvý juvenilis, e
Mléčný zub dens deciduus
Mléko lac, lactis, n.
Mlékovod ductus lactifer
Mnoho multum
Mnohobuněčný multicellularis, e
Mnohočetný multiplex, icis
Mnoholožiskový multifocalis, e
Mnohonásobné tukové nádory lipomatosis, is, f.
Mnohonásobný multipex, icis
Mnohonásobný výskyt nádorů cév angiomatosis, is, f.
Mnohotvárný multiformis, e
Moč v krvi uraemia, ae, f
Močová trubice urethra, ae, f.
Močovod ureter, eris, m
Močový urinarius, a, um.
Mokovod aquaeductus, us, m.
Most pons, pontis, f.
Mozeček cerebellum, i, n.
Mozek cerebrum, i, n.
Mozek encephalon, i, n.
Mozkocévní cerebrovascularis, e
Mozkomíšní cerebrospinalis, e
Mozková buňka lymphocystus, i, m.
Mozková plena menix, gis, f.
Mozkový lymphaticus, a, um
Mrtvice apoplexia, ae, f.
Mrtvola cadaver,i , n.
Mužský masculinus, a, um
Myofibróza, nahrazení svalových vláken vazivem myofibrosis, is, f.


 


N
Nabodnutí punctio, onis, f.
Nad supra
Nadhlavice epicondylus, i, m.
Nadledvinový suprarenalis, e
Nadměrná ústa macrostomia, ae, f.
Nadměrné používání látek obsahující kofein coffeinismus, i, m.
Nadměrný jazyk macroglossia, ae, f.
Nadměrný růst gigantismus,i, m.
Nadměrný vzrůst macrosomia, ae, f.
Nádoba (i céva) vas, vasis, pl. Vasa, f.
Nádor tumor, oris, m.
Nádor (novotvar) neoplasma, tis
Nádor cév angioma, tis, n.
Nádor kosti osteoma, tis, n.
Nádor se zelenkavým zabarvením chloroma, tis, n.
Nádor svalu myoma, tis, n.
Nádor z chrupavky chondroma, tis, n.
Nádor z krevních cév haemangioma, tis, n.
Nádor z vaziva desmoid, is, m.
Nádor žlázy adenoma, atis, a
Nádorový neoplasticus, a, um
Náhle subito
Náhlý subitus, a, um
Nacházející se okolo análního otvoru perianalis, e
Nacházející se za mandlí retrotonsillaris, e
Nacházející se za pobřišnicí retroperitonealis, e
Napínač tensor, oris, m.
Napínač tensor, oris, m.
Narkóza narcosis, is, f.
Nárt tarsus, i, m.
Naříznutí incisio, onis, f.
Nástěnný parietalis, e
Nástroj instrumentum,i , n.
Natahovač extensor, oris, m.
Nebezpečí periculum, i, n.
Nebezpečný periculosus, a, um
Nebo sive
Nedávno recenter
Nedávný recens, entis
Nedokrvenost ischaemia, ae, f.
Nedonošený immaturus, a, um
Nedoslýchavost hypacusis
Nedostatečnost insufficientia, ae, f.
Nedostatek defectus, us, m.
Nedostatek bílých krvinek leucopenia, ae, f.
Nedostatek krevních destiček thrombocytopenia, ae, f.
Nehet unguis, is, m.
Nejhorší pessimus, a, um
Nejistý anceps, tis
Nejistý dubius
Nejlepší optimus, a, um
Nejméně minime
Nejmenší minimus, a, um
Nejspodnější imus, a, um
Největší maximus, a, um
Nejvíc maximae
Nejzadnější extremus, a, um
Nekróza, místní odumírání tkáně necrosis, is, f.
Nemoc morbus, i, m.
Nemočení anuria, ae, f.
Neoperovatelný inoperabilis, e
Nepárový azygos, on
Nepárový impar, is
Nepodobný dissimilis, e
Neporušený integer, gra, grum
Nepravá neprůchodnost střev pseudoileus, i, m.
Nepravá tuberkulóza pseudotuberculosis, is, f.
Nepravá žloutentka pseudoicterus, i, m.
Nepravidelnost anomalia, ae, f.
Nerv nervus, i, m.
Nervová bolest neuralgia, ae, f.
Nervového původu neurogenes, es
Nervový nervosus, a, um
Nervový uzel ganglion, ii, n.
Neschopnost udržet moč incontinentia, ae, f.
Nesprávná poloha orgánu dystopia, ae, f.
Netypický atypicus, a, im
Neúplný incompletus, a, um
Neuron neuron, i, n.
Nevyvinutí se aplasia, ae, f.
Nezhoubný benignus, a, um
Neznámý ignotus, a, um
Nezralý immaturus, a, um
Nic nihil
Nitka filum, i, n.
Nitroblána srdeční endocardium, ii, n.
Nitrožilní intravenosus, a, um
Noha pes, pedis, m.
Normální dýchání eupnoe, es, f.
Normální výživa eutrophia, ae, f.
Nos nasus, i, m.
Nosní nasalis, e
Nosoretní nasolabialis, e
Novorozenec neonatus, i, m.


 


O
Obal nervových vláken endoneurium, ii, n.
Obal svalových vláken endomysium, ii, n.
Obal vnitřní zárodečný amnion, ii, n.
Oběhový circulatorius, a, um
Objevení se mužských pohlavních znaků u ženy masculinisatio, onis, f.
Objevení se ženských pohlavních znaků u muže feminisatio, onis, f.
Oblast regio, onis, f.
Obličejový facialis, e
Oblouk arcus, us, m.
Obloukovitý arcuatus, a, um
Oblý teres, etis
Obou duorum
Oboustranná obrna paraplegia, ae, f.
Oboustranné ochrnutí diplegia, ae, f.
Oboustranný bilateralis, e
Oboustranný hypacusis, a, um
Obratel vertebra, ae, f.
Obratlový vertebralis, e
Obřízka circumcisio, onis, f.
Obzvláště praecipue
Očnice orbita, ae, f.
Odchod exitus, us, m.
Odchylka anomalia, ae, f.
Odnětí ablatio, onis, f.
Odpor resistentia, ae, f.
Odštěpek fragmentum, i
Odtahovač abductor, oris, m
Odtahující abducens, entis
Odumření tkáně necrosis, is, f.
Odvodný efferens, entis
Ohanbí pubes, is, f
Ohnutí dopředu anteflexio, onis, f.
Ohnutý reflexus, a, um
Ohraničený circumscriptus, a, um
Ohyb flexura, ae, f.
Ohybač flexor, oris, m.
Ohýbání flexio, onis, f.
Ochablý laxus, a, um
Ochrnutí paralysis, is, f.
Oko oculus, i, m.
Oko ophthalmos, i, m.
Okostice periosteum, ii, n.
Okostice dřeňové dutiny endosteum, ii, n.
Okraj margo, inis, m.
Okrajový acralis, e
Okruh, obvod peripheria, ae, f.
Olej oleum, i, n.
Omrznutí pernio, onis, f.
Onemocnění cév (degenerativní) angiosis, is, f.
Onemocnění kloubů (degenerativní) arthrosis, is, f.
Onemocnění kolenního kloubu (degenerativní) gonarthrosis, is, f.
Onemocnění ledvin (degenerativní) nephrosis, is, f.
Onemocnění meziobratlových kloubů (degenerativní) spondylarthrosis, is, f.
Onemocnění obratlů (degenerativní) spondylosis, is, f.
Onemocnění plic pneum/on/opathia, ae, f.
Onemocnění podobné černému kašli parapertussis, is, f.
Onemocnění podobné tyfu paratyphus, i, m.
Onemocnění vlásečnic microangiopathia, ae, f.
Onemocnění žlučníku cholecystopathia, ae, f.
Opačný inversus, a, um
Operace operatio, onis, f.
Operační operativus, a, um
Orgán organum, i, n.
Osa axis, is m.
Osrdečník pericardium, ii, n.
Ostrov insula, ae, f.
Ostruha calcar, aris, n.
Otevření břišní dutiny coeliotomia, ae, f.
Otevřený apertus, a, um
Otok oedema, tis, n.
Otrava toxicosis, is, f.
Otrava intoxicatio, ionis, f.
Otrava veneficium, ii, n.
Otvor apertura, ae, f.
Otvor foramen, inis, n.
Ouško auricula, ae, f.
Ozubice periodontium, ii, n.


 


P
Palec u nohy hallux, ucis, m.
Palec u ruky pollex, icis, m.
Pálení ardor
Pánev pelvis, is, f.
Parasympatický parasympathicus, a, um
Pasivní překrvení tkání nebo část orgánu nejníže uložené hypostasis, is, f.
Pata calx, cis, f.
Páteř columna vertebralis, columna vertebrarum
Patní calcaneus, a, um
Patní kost calcaneus, i, m.
Patro palatum, i, n.
Pátý quintus, a, um
Paže brachium
Pažní brachialis, e
Pažní brachialis, e
Pažní kost humerus, i, m.
Peroxid vodíku hydrogenium peroxydatum
Pevný fixus, a, um
Pilulka pilula, ae, f.
Píštěl fistula, ae, f.
Pitevna aula anatomica
Pitevna theatrum anatomicum
Plena mater, tris, f.
Pleteň plexus, us, m.
Plíce pulmo, onis, m.
Plicní pulmonalis, e
Plicní sklípek alveolus, i, m.
Plod fetus, us, m.
Plocha facies, ei, f.
Plochý planus, a , um
Pneumotorax pneumothorax, cis, m.
Po post (s ak..)
Po kouscích minutim
Po narození postnatalis, e
Po narození postnatalis, e
Po post
Pobřišnice peritoneum, i, n.
Pod infra (s ak.)
Pod sub (s ak. A abl.)
Podezření suspitio, onis, f.
Podjazykový hypoglossus, a, um
Podjazykový sublingualis, e
Podkožní subcutaneus, a, um
Podle secundum (s ak.)
Podlitina suffusio, ionis, f.
Podlopatkový infrascapularis, e
Podlopatkový subscapularis, e
Podobající se cystě cystoides, es
Podobloukový subarcuatus, a, um
Podobný kosti osteoides, es
Podobný revmatismu rheumatoides, es
Podobný tyfu typhoides, es
Podočnicový infraorbitalis, e
Podsliznicový submucosus, a, um
Podspánkový infratemporalis, e
Pohlavní venerus, a, um
Pohrudnice pleura, ae, f.
Pohyblivý mobilis, e
Pochva vagina, ae, f.
Poinfekční postinfectiosus, a, um
Pokles descensus, us, m.
Pokles dělohy hysteroptosis, is, f.
Pokožka epidermis, idis, f.
Poloha uložení situs, us, m.
Poloviční amputace hemiamputatio, onis, f.
Pomáhající iuvans, antis
Pomalý lentus, a, um
Pomalý tardus, a, um
Pomatenost dementia, ae, f.
Poranění, úraz trauma, tis, n.
Porod partus, us, m.
Porod partus, us, m.
Porucha defectus, us, m.
Porucha činnosti disfunctio, onis, f.
Porucha defectus, us, m.
Porucha srdeční činnosti způsobená častými extrasystolami extrasystolia, ae, f.
Porucha výživy, metabolismu dystrophia, ae, f.
Poslední ultimus, a, um
Poslech auscultatio, onis, f.
Postranní lateralis, e
Poševní vaginalis, e
Poškození laesio, onis, f.
Poškozený laesus, a, um
Potíže při močení dysuria, ae, f.
Potrat abortus, us, m
Potrhaný lacer, era, erum
Poúrazový posttraumaticus, a, um
Pouzdro capsula, ae, f.
Použití usus, us, m.
Povázka fascia, ae, f.
Povrchový superficialis, e
Pozdě sero
Prasklý perforatus, a, um
Prasknutí ruptura, ae, f.
Prášek pulvis, eris, m.
Pravděpodobně verisimiliter
Pravý dexter, tra, trum
Pravý (skutečný) verus, a, um
Pro, kvůli propter ( s ak.)
Proděravělý perforatus, a, um
Proděravění perforatio, onis, f.
Prodloužená mícha medulla oblongata
Prodloužení tlustého střeva dolichocolon, i, n.
Prodloužený oblongatus, a, um
Prognóza prognosis, is, f.
Prohnutí dozadu retroflexio, onis, f.
Projevující se zřejmými příznaky manifestus, a, um
Proleženina decubitus, us, m.
Proleženinový decubitalis, e
Pronikající perforans, antis
Prostor spatium, ii, n.
Prostřední intermedius, a, um
Prostupující perforans, antis
Proti adversus
Proti contra
Protijed antidotum, i, n.
Prsní žláza mamma, ae, f.
Prst digitus, i, m.
Prstencovitý anularis, e
Prsteník digitus anularis
Prstový digitalis, e
Prudce acute
Prudký acer, acris, acre
Prudký acutus, a, um
Prudký peracutus, a, um
Průduška bronchus, i, m.
Průduškový bronchialis, e
Průdušnice trachea, ae, f.
Průdušnicový trachealis, e
Průchod canalis, is, m.
Průchod meatus, us, m.
Průchod porta, ae, f.
Průjem diarrhoe, es, f.
Průměr diameter, tri, f.
Pružný elasticus, a, um
První primus, a, um
Prvotní primarius, , um, um
Přecitlivělý allergicus, a, um
Před ante (s ak..)
Před dělohou ležící anteuterinus, a, um
Před narozením praenatalis
Předčasný praecox, cis
Předčasný praecox, cis
Předčasný srdeční stah extrasystole, es, f.
Předloktí antebrachium, ii, n.
Přední anterior, ius
Přední mozek prosencephalon, i, n.
Předsíň atrium, ii, n.
Předsíň vestibulum, i, n.
Předsíňovokomorový atrioventricularis, e
Předsíňový vestibularis, e
Předstojná žláza prostata, ae, f.
Předstojný prostaticus, a, um
Přechod climacterium, ii, n.
Přechodná ztráta vědomí colaps, us, m.
Přemístění dislocatio, onis, f.
Přepážka septum, i, n.
Přerušovaný intermittens, entis
Přeříznutí transcisio, onis, f.
Přeříznutí svalu myotomia, ae, f.
Přes per (s ak.)
Přes trans
Přesně exacte
Při ad (s ak.)
Při apud
Příčina causa, ae, f.
Příčný transversus, a, um
Přídatný accessorus, a, um
Přihrádka septulum, i, n.
Přihrádka septum, i, n.
Přímý didectus, a, um
Přímý, rovný recuts, a, um
Přitahovač adductor, oris, m.
Příušní žláza parotis, idis, f.
Přívěsek appendix, icis, f.
Přívodný afferens, entis
Psí caninus, a, um
Psychosomatický (týkající se duševní i tělesné stránky) psychosomaticus, a, um
Psychóza psychosis, is, f.
Puberta pubertas, atis, f.
Puls pulsus, us, m.
Původ origo, inis, f.
Původní originalis, e


 


R
Rakovina cancer, cri, m.
Rakovina carcinoma, tis, n.
Ramenní brachialis, e
Rameno brachium, ii, n.
Rána vulnus, eris, n.
Rána vulnus, eris, n.
Resekce (vyříznutí části tkáně nebo orgánu) resectio, onis, f.
Ret labium, ii, n.
Retný labialis, e
Revmatický rheumaticus, a, um
Revmatismus rheumatismus, i, m.
Roh cornu, us, n.
Rok annus, i, m.
Rostlina herba, ae, f.
Rovný rectus, a, um
Rozdíl differentia, ae, f.
Rozedma emphysema, atis, n.
Rozestup diastasis, is, f.
Rozptýlený diffusus, a, um
Rozpustný solubilis, e
Rozpuštěný dilutus, a, um
Rozřezání discisio, onis, f.
Rozšíření dilatatio, onis, f.
Rozšíření malých koncových cév teleangiectalis, is, f.
Rozšíření průdušky bronchiectasis, is, f.
Rozšiřující se ze středu excentricus, a, um
Roztažení distractio, onis, f.
Roztok solutio, onis, f.
Roztroušení disseminatio, onis, f.
Roztroušený multiplex, icis
Ruka manus, us, f.
Různorodý heterogenes, es
Různý varius
Růže erysipelas, atis, n.
Rýha fissura, ae, f.
Rýha incisura, ae, f.
Rýha, brázda sulcus, i, m.
Rychlý celer, eris, ere


 


Ř
Řez sectio, onis, f.
Řezák dens incisivus
Řezný scissus, a, um
Řídnutí kostí osteoporosis, is, f.
Řitní otvor anus, i, m.


 


S
S cum
S vnějším vylučování m exocrinus, a, um
S vnitřním vylučováním endocrinus, a, um
Samootrava autointoxicatio, onis, f.
Sedací gluteus, a, um
Sedací ischiadicus, a, um (čteme ischiadikus, ne išiadikus)
Semenovod ductus deferens
Sepse sepsis, is, f.
Sestupný descendens, entis
Sinalý cyanosis, is, f.
Sirup sirupus, i, m.
Síť rete, is, n.
Síťkovitý reticularis, e
Sítnice retina, ae, f.
Skalní petrosus, a, um
Skleroza sclerosis, is, f.
Skrytý latens, entis
Skrytý (jen v anatomii) saphenus, a, um
Slabomyslnost oligophrenia, ae, f.
Slepé střevo intestinum caecum
Slepý caecus, a, um
Slezina lien, enis, m.
Slezina lien, enis, m.
Slinivka pancreas, tis, n.
Sloup columna, ae, f. (pozn. Columna vertebralis = páteř, doslovně sloup obratlů, obratlový sloup)
Složený compositus, a, um
Sluch auditus, us, m.
Sluchový auditivus, a, um
Slza lacrima, ae, f.
Slzní lacrimalis, e
Smrt exitus, us, m. (exitus letalis)
Smrt mors, tis, f.
Smrtelný, smrtící letalis, e.
Smysl sensus, us, m.
Snadno facile
Snadný facilis, e
Snížená citlivost hyperasthesia, ae, f.
Snížená činnost štítné žlázy hypothyreosis, is, f.
Snížená hladina cukru v krvi hypoglycaemia, ae, f.
Snížené napětí, tlak hypotonia, ae, f.
Snížené vylučování moče oliguria, ae, f.
Soužití symbiosis, is, f.
Spála scarlatina,ae , f.
Spálenina combustio, onis, f.
Spánek tempus, oris, n.
Spánkový temporalis, e
Splývající confluens, entis
Spodina basis, is, f.
Spodinový basalis, e
Spodní inferior, ius
Spoj commissura, ae, f.
Spojení junctio, onis, f.
Spojení junctura, ae, f.
Spojení žaludku s tenkým střevem gastroenteroanastomosis.is, f.
Spojka, spojení anastomosis, is, f.
Společný communis, e
Spona symphisis, is, f.
Sražení krve v tepnách thrombosis, is, f.
Srážení teplem coagulatio, onis, f.
Srdce cor, dis, n.
Srdeční cardialis, e
Srdeční nemoc cardiopathia, ae, f.
Srdeční nitroblána endocardium, ii,n.
Srdeční svalovina myocardium, ii, n.
Srdečnice aorta, ae, f.
Srůst, spona, symphysiis, is, f.
Stádium stadium, ii, n.
Stálý, trvalý permanens, entis
Stařecké lékařství geriatria, ae, f.
Stařecký senilis, e
Stav status, us, m.
Stehenní femoralis, e
Stehenní kost femur, oris, n.
Stěhovavý migrans, antis
Stejnorodý homogenes, es
Stejný aequalis, e
Stěna paries, etis, m.
Stlačení compressio, onis, f.
Stolička dens molaris
Strach ze smrti thanatophobia, ae, f.
Strana latus, eris, n.
Strana pars, tis, f.
Střed centrum, i, n.
Střední medialis, e
Střední medius, a, um
Střední mozek mesencephalon, i, n.
Střevní intestinalis, e
Střevní neprůchodnost ileus, i, m.
Střevo enteron, i, n.
Střevo intestinum, i, n.
Stůl tabula, ae, f.
Stupeň gradus, us, m.
Stupeň ordo, inis, m.
Suchý siccus, a, um
Sval musculus, i, m.
Svalový muscularis, e
Svatý sacer, cra, crum
Svazek fasciculus, i, m.
Svěrač sphincter, eris, m.
Syfilis syphilis, idis, f.
Syfilitický syphiliticus, a, um
Sympatický sympaticus, a, um
Syndrom syndroma, tis, n.
Systém, soustava systema, tis, n.


 


Š
Šedý zákal cataracta, ae, f.
Šestinedělka peuerpera, ae, f.
Šestý sextus, a, um
Šev raphe, es, f.
Šev sutura, ae, f.
Ševní suturalis, e
Šikmý obliquus, a, um
Široký latus, a, um
Široký vastus, a, um
Šlacha tendo, inis, m.
Šlachová blána aponeurosis, is, f.
Šlachový tendineus, a, um
Špatně male
Špičák dens caninus
Štěrbina lacuna ae, f.
Štěrbina rima, ae, f.
Štíhlý gracilis, e
Štítný thyroideus, a, um


 


T
Tableta tabuletta, ae, f.
Tak sic
Takový talis, e
Tam ibi
Těhotenství graviditas, atis, f.
Těhotná žena gravida, ae, f.
Tekutina v pohrudniční dutině hydrothorax, cis, m.
Tekutina, mok, šťáva liquor, oris, m.
Tekutý fluidus, a, um
Tělesného původu somatogenes, es
Tělíčko corpusculum, i, n.
Tělo corpus, oris, n.
Tepénka arteriola, ae, f.
Tepenný arterialis, e
Tepenný arteriosus, a, um
Tepna arteria, ae, f.
Těžký gravis, e
Tkáň tela, ae, f.
Tkanivo textus, us, m.
Tloušťka adipositas, atis, f.
Tlusté střevo colon, i, n.
Tmavomodré zbarvení kůže cyanodermia, ae, f.
Tolik tantum
Transfůze transfusio, onis, f.
Transplantace transplantatio, onis, f.
Trávící digestorius, a, um
Trhlina fissura, ae, f.
Trhlina ruptura, ae, f.
Trn spina, ae, f.
Trnový spinosus, a, um
Trojhlavý triceps, ipitis
Trojice (soubor třech příznaků) trias, adis, f.
Trojitý triplex, icis
Trojklanný trigeminus, a, um
Trojúhelník trigeminus, a, um
Trojúhelník trigonum, i, n.
Trubka tuba, ae, f.
Trvalý continuus, a, um
Tržný lacer, era, erum
Třenový zub dens praemolaris
Třetí tertius, a, um
Tuberkuóza tuberculosis, is, f.
Tuhý induratus, a, um
Tuk adeps,ipis, m.
Tukový adiposus,a, um
Tupost dementia, ae, f.
Tvar forma, ae, f.
Tvář facies, ei, f.
Tvářový facialis, e
Tvrdá plena dura mater
Tvrdý, tuhý durus, a, um
Týkající se sklerózy tepen arterioscleroticus, a, um
Týkající se sklerózy tepének arterioloscleroticus, a, um
Týkající se slinivky pancreaticus, a, um
Týkající se snížené hladiny cukru v krvi hypoglycaemicus, a, um
Týkající se vysokého tlaku hypertonicus, a, um
Typický typicus, a, um


 


U
U apud (s ak.)
Úhel angulus, i, m.
Ucho auris, is, f.
Ukazovák index, icis, m.
Ukazovat demonstro, are
Umírající moriens, entis
Úplavice diabetes, ae, m.
Úplavice dysenteria, ae, f.
Úplný completus, a, um
Úplný totalis, e
Úraz trauma, tis, f.
Úrazový traumaticus, a, um
Úsek segmentum, i, n.
Ústa os, oris, n., slovo os znamená také kost!
Ústí ostium, i, n.
Ústní oralis, e
Ústrojí apparatus, us, m.
Ušní auricularis, e
Ušní oticus, a, um
Utvořený factus, a, um
Uvedení do původního stavu restitutio, onis, f.
Uzavřený clausus, a, um
Uzdravený sanatus, a, um
Uzel nodus, i, m.
Uzlový nodus, a, um
Úžina isthmus, i, m.


 


V
V noci in noctu
Váček bursa, ae, f.
Vada defectus, us, m.
Vaječník ovarium, ii, n.
Varle testis, is, m.
Vaz ligamentum, i, n.
Vazivové spojení syndesmosis, is, f.
Vazivový fibrosus, a, um
Vazový ligamentosus, a, um
Vbočený valgus, a, um
Vdechnutí aspiratio, onis, f.
Ve dne die
Vedoucí mléko lactifer(us), a, um
Vejcovod tuba uterina
Velkobuněčný magnocellularis, e
Velký magnus, a, um
Velmi jemně tenuissime
Velmi krátké prsty brachydactylia, ae, f.
Velmi přesně exactissime
Velmi velký permagnus, a, um
Větev, rameno ramus, i, m.
Větší major, majus
Vchod, vstup aditus, us, m.
Víc magis
Víčko palpebra, ae, f.
Virový virosus, a, um
Vitamin vitaminum, i, n.
Vlákno fibra, ae, f.
Vlákno filum, i, n.
Vlas, chlup pilus, i, m.
Vlastní proprius, a, um
Vlhký humidus, a, um
Vnější externus, a, um
Vnější obal plodu chorion, ii, n.
Vnější zárodečný list ectoderma, tis, f.
Vnějšího původu exogenes, es
Vnitřní interior, ius
Vnitřní internus, a, um
Vnitřní zárodečný obal amnion, ii, a
Vnitřního původu endogenes, es
Vnitřnosti viscera, um, n.
Vnitřnosti viscus, eris, n.
Voda aqua, ae, f.
Vodík hydrogenium, ii, n.
Vodnatelnost anasarca, ae, f.
Vodnatelnost hydrops, is, f.
Vodní kýla hydrocele, es, f.
Vodovod aquaeductus, us, m.
Volný liber, era, erum
Vplavení krevní sraženiny thrombembolia, ae, f.
Vrchol apex, icis, m.
Vrozený congenitus, a, um
Vrstva stratum, i, n.
Vrstva tunica, ae, f.
Vřed ulcus, eris, n.
Vředový ulcerosus, a, um
Vřetenní radialis, e
Vřetenní kost radius, ii, m.
Vstup aditus, us, m.
Výběžek processus, us, m.
Vybočený deflecterus, a, um
Vyčnívající prominens, entis
Vyčnívání dolní čelisti progenia, ae, f.
Vyčnívání horní čelisti prognathia, ae, f.
Výduť aneurysma, tis, n.
Východ exitus, us, m.
Vykloubení luxatio, onis, f.
Vyléčení sanatio, onis, f.
Vyloučení exclusio, onis, f.
Vylučovací excretorius, a, um
Vylučovací secretorius, a, um
Výron krve do dutiny haematocele, es, f.
Vyříznutí excisio, onis, f.
Vyříznutí části žíly phlebectomia, ae, f.
Vyříznutí žaludku gastrectomia, ae, f.
Vyskytující se nad tvrdou plenou epiduralis, e
Vyskytující se pod tvrdou plenou subduralis, e
Vyskytujícíc se při zápalu plic parapneumonicus, a, um
Vysoký tlak hypertensio, onis, f.
Výstupek eminentia, ae, f.
Vyšetření dutých orgánů zrakem endoscopia, ae, f.
Vyšetření pochvy zrakem colposcopia, ae, f.
Vyšetření tkáně biopsia, ae, f.
Výtažek extractum, i, n.
Vytažení extractio, onis, f.
Vývod ductus, us, m.
Vývodný efferens, entis
Vývoj kostí osteogenesis, is, f.
Vyvolávající rakovinu carcinogenes, es
Vyvýšenina tuberculum, i, n.
Vyzařující radiatus, a, um
Vyživující nutricius, a, um
Vzdálený distalis, e
Vzestupný ascendens, entis
Vztahující se na období okolo narození (10 dní po porodu) perinatalis, e
Vždy semper


 


Z
Z, ze e, ex (s abl.)
Z, ze ex
Za post
Za trans
Zacpávající obturans, antis
Začátek origo, inis, f.
Začínající incipiens, entis
Záda dorsum, i, n.
Zadní posterior, ius
Zadní mozek metencephalon, i, n.
Zádový dorsalis, e
Zadržení retentio,onis, f.
Záhlavní occipitalis, e
Zachraňování resuscitatio, onis, f.
Základna basis, is, f.
Základní basalis, e
Zákon lex, legis, f.
Zakřivení curvatura, ae, f.
Záliv, záhyb recessus, us, m.
Zánět inflammatio, onis, f.
Zánět bránice phrenitis, itidis, f.
Zánět celého mozku panencephalitis, itidis, f.
Zánět hrtanu laryngitis, itidis, f.
Zánět chrupavky chondritis, itidis, f.
Zánět jater hepatitis, itidis, f.
Zánět kloubů arthritis, itidis, f.
Zánět kosti ostitis, itidis, f,
Zánět kosti a chrupavky osteochondritis, itidis, f.
Zánět kosti a kloubu osteoarthritis, itidis, f.
Zánět kosti a okostice osteoperiostitis, itidis, f.
Zánět kosti a žil osteophlebitis, itidis, f.
Zánět kostní dřeně osteomyelitis, itidis, f.
Zánět ledvin nephritis, itidis, f.
Zánět ledvinové pánvičky pyelitis, itidis, f.
Zánět ledvinové pánvičky a leviny pyelonephritis, itidis, f.
Zánět mandlí tonsillitis, itidis, f.
Zánět močového měchýře urocystitis, itidis, f.
Zánět močového měchýře a ledvinové pánvičky cystopyelitis, itidis, f.
Zánět mozkových blan meningitism itidis, f.
Zánět mozkových uzlin lymphadenitis, itidis, f.
Zánět mozku encephalitis, itidis, f.
Zánět nervu neuritis, itidis, f.
Zánět nitroblány srdeční endocarditis, itidis, f.
Zánět oka ophtalmia, ae, f.
Zánět okostice periostitis, itidis, f.
Zánět osrdečníku pericarditis, itidis, f.
Zánět plic pneumonia, ae, f.
Zánět plic pneumonia, ae, f.
Zánět pobřišnice periitonitis, itidis, f.
Zánět pohrudnice pleuritis, itidis, f.
Zánět pohrudnice pleuritis, itidis, f.
Zánět pochvy colpitis, itidis, f.
Zánět potních žláz hidradenitis, itidis, f.
Zánět průdušek bronchitis, itidis, f.
Zánět průdušnice a průdušky tracheobronchitis, itidis,f.
Zánět příušní žlázy parotidis, itidis, f.
Zánět sleziny splenitis, itidis, f.
Zánět slinivka pancreatitis, itidis, f.
Zánět sliznice catarrhus, i, m.
Zánět sliznice v ústech stomatitis, itidis, f.
Zánět srdečního svalu myocarditis, itidis, f.
Zánět svalu myositis, itidis, f.
Zánět tenkého střeva enteritis, itidis, f.
Zánět tepny arteritis, itidis, f.
Zánět tlustého střeva colitis, itidis, f.
Zánět ucha otitis, itidis, f.
Zánět všech kloubů panarthritis, itidis, f.
Zánět všech vrstev žil panphlebitis, itidis, f.
Zánět žaludku gastritis, itidis, f.
Zánět žil phlebitis, itidis, f.
Zánět žil se sražením krve thrombophlebitis, itidis, f.
Zánět žlučníku cholecystitis, itidis, f.
Zápatní retrocalcaneus, a, um
Zápěstí carpus, i, m.
Záprstní metacarpeus, a, um
Záprstnočlánkový metacarpophalangeus, a, um
Zářez incisura, ae, f.
Záškrt diphtheria, ae, f.
Záškrt diphtheria, ae, f.
Záškrtový diphthericus, a, um
Zatvrdnutí cirrhosis, is, f.
Závit gyrus, i, m.
Zčervenání kůže erythrodermia, ae, f.
Zdlouhavý chronicus, a, um
Zdravý saluber, sanus
Zdravý sanus, a, um
Zdrženlivost abstinentia, ae, f.
Zdvihač, zvedač levator, oris, m.
Zelený zákal glaucoma, tis, n.
Zhmoždění contusio, onis, f.
Zhoubný malignus, a, um
Zhoubný malignus, a, um
Získaný acquisitus, a, um
Získaný acquisitus, a, um
Zkapalnění colliquatio, onis, f.
Zlomenina fractura, ae, f.
Změknutí mozku encephalomalacia, ae, f.
Zmenšení atrophia, ae, f.
Zmírňující leniens, entis
Znak signum, i, n.
Znecitlivění anaesthesia, ae, f.
Znetvoření deformatio, atis, f.
Znetvoření malformatio, onis, f.
Znetvořující deformans, antis
Zornička pupilla, ae, f.
Zornička pupilla, ae, f.
Zoubek denticulus, i, m.
Zpátečný recurrens, entis
Zpátečný recurrens, entis
Zpětný recurrens, entis
Zpětný tok (tekutiny) regurgitatio, ionis, f.
Zpomalené dýchání bradypnoe, es, f.
Zpomalení srdce bradycardia, ae, f.
Zpožděný tardus, a, um
Způsobený lékařem iatrogenes, es
Zrak visus, us, m.
Zrakový opticus, a, um
Zralý maturus, a, um
Zrnitý granulosus, a, um
Zrnko granulum, i, n.
Zrychlení srdeční činnosti tachycardia, ae, f.
Zřídka raro
Ztvrdnutí orgánu cirrhosis, is, f.
Zub dens, dentis, m
Zubatý dentatus, a, um.
Zubní dentalis, e
Zubní kaz caries dentis (ei, f.)
Zubní lůžko alveolus, i, m.
Zúžení isthmus, i, m.
Zúžení stenosis, is, f.
Zúžení strictura, ae, f.
Zúžení průdušky bronchostenosis, is, f.
Zužující stenosans, antis
Zvětšení hypertrophia, ae, f.
Zvětšení buněk cytomegalia, ae, f.
Zvětšení mužské prsní žlázy gynecomastia, ae, f.
Zvětšení okrajových částí těla (rukou, nohou, nosu aj.) A některých vnitřních orgánů způsobené poruchou činnosti hypofýzy acromegalia, ae, f.
Zvracení emesis, is, f.
Zvracení vomitus, us, m.
Zvracení krve haematemesis, is, f.
Zvracení při graviditě hyperemesis (gravidarum), is, f.
Zvukový acusticus, a, um
Zvýšená činnost štítné žlázy hyperthyreosis, is, f.
Zvýšené množství cukru hyperglycaemia, ae, f.
Zvýšené napětí hypertonia, ae, f.
Zvýšené napětí svalstva myotonia, ae, f.
Zvýšené pocení hyperhydrosis
Zvýšené vnímání bolesti hyperlagesia, ae, f.


 

Ž
Žaludeční gastricus, a, um
Žaludek gaster, gastris, f.
Žaludek ventriculus, i, m.
Žebro costa, ae, f.
Ženský femininus, a, um
Žíla vena, ae, f.
Žilka venula, ae, f.
Žilní venosus, a, um
Žízeň sitis, is, f.
Žláza glandula, ae, f.
Žloutenka icterus, i, m.
Žluč fel, is, n.
Žluč chole
Žlučník cholecystis, is, f.
Žlučník vesica fellea
Žlučníkové kameny cholecystolithiasis, is, f.
Žlučový felleus, a, um
Žlutý flavus, a, um