Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Partnerství je jako hra dvojího zisku. Co udělat, aby vám to v partnerství klapalo?

co_delat_aby_to_v_partnerstvi_klapalo.jpgV partnerství nejde o to, aby jeden partner získával a druhý tratil. Aby se nějaký vztah udržel při životě, musí vyhrávat oba partneři. Hra pokračuje jen tehdy, když jsou oba ochotni ke kompromisům nebo připraveni vykonat občas něco "tomu druhému kvůli". Co můžete učinit pro úspěšnost vašeho partnerství?

jak zachránit vztah

___

1. Převezměte zodpovědnost za své pocity.
Svou nešťastnost nedávejte za vinu svému partnerovi.

2. Převezměte odpovědnost za svá přání.

Dávejte je najevo jasně a zřetelně, ale nežádejte, aby Vám partner všechna přání splnil. Svá přání formulujte v první osobě: "Přeju si,..., protože..." Vyjádřit smíte každé přání, a druhý se může rozhodnout, co Vám chce splnit.
Pro úspěšnost vztahu je důležité, aby Váš partner věděl, co se ve Vás odehrává. Jestliže dlouho svou zlobu polykáte a pak nečekaně vybuchnete kvůli nějaké maličkostí, partner Vaší reakci neporozumí. Nakonec ani neví, že jste už týdny ba i měsíce obtěžkaní nějakou nespokojeností. Váš partner může na svém chování něco změnit jen tehdy, když bude vědět, co má změnit. Někdy se Váš partner nezmění, ač ví, co si přejete. Pak se můžete pouze rozhodnout, zda jeho chování budete akceptovat nebo zda budete dále usilovat o jeho změnu. Pokud Vaše obzvlášť důležitá přání nesplní, měli byste si stanovit určitou časovou hranici, po kterou chcete na nějakou změnu ještě čekat, tuto mez byste měli sdělit svému partneru, a odloučit se od něj v případě, že to nemůže anebo nechce splnit.

3. Respektujte svého partnera.
Partnerství bez respektu k druhému a k jeho přáním je nejlepší cestou, jak přivést nějaký vztah na mizinu. Mnoho vztahů není nic jiného než poměr mezi pánem a jeho otrokem. Nikdo ale není majetek druhého. Člověka nelze vlastnit jako nějaký kus nábytku, který se koupil. Váš partner má právo na svá přání, třebaže se Vám nelíbí.

4. Mějte na paměti: V každém člověku se ukrývá schopnost milovat. Ne každý ale dokáže tuto schopnost k lásce vyjádřit zrovna dobře a často.
Existují rozličné projevy lásky. Láskou je, když mu uvaří jeho zamilované jídlo, když jí přinese květiny. Známkou lásky může být i to, když Vás Váš partner kritizuje. Musí mu na Vás velice záležet, když na sebe bere riziko, že jej odmítnete, protože Vám říká, co se mu na Vás nelíbí.

5. Podporujte svého partnera v tom, aby dělal to co chce.
Úspěšná a dobrá partnerství jsou většinou taková, v nichž každý poskytuje tomu druhému svobodu, aby se rozvinul a dále pokračoval ve svém vývoji.
Co je předností toho žít ve dvou? Výhoda partnerství spočívá v tom, že od druhého člověka získáte pomoc a podporu pro dosažení vlastních cílů.
Smyslem partnerství nemůže být to, aby na tom byl někdo ještě hůře, než kdyby byl sám. Právě tak tomu je ale tehdy, když se vzájemně omezují zákazy a egoistickými požadavky a oklesťují svobodu toho druhého. Pokud chcete, aby Vás partner miloval, dejte mu tedy svou plnou podporu.
Možná se obáváte nechat mu mnoho volnosti, jelikož by Vás jednoho dne mohl zříci. To je možné. K tomu by však došlo i tehdy, kdybyste se na něj upnuli a nenechali mu žádnou volnost. Je úplně jedno, jak moc se k němu upínáte, stejně tím nemůžete z bránit tomu, že Vás Váš partner snad jednou přestane milovat. Ničí lásku si nemůžete vynutit. Jestliže se o to pokusíte, dosáhne většinou opak toho, co jste chtěli.

6. Rozmíšky a konflikty posuzujte jako nevyhnutelnou součást svého vztahu.

Nemít žádné konflikty je poplašným signálem. Jistě, čtete správně. Jestliže se v nějakém vztahu nevyskytují konflikty, tak je pak něco na pováženou. Je totiž naprosto nemožné, aby se dva lidé pokaždé dohodli.
Promluvte si se svým partnerem o jeho myšlenkách a postojích, i když se obáváte, že se v tom setkáte jen s malým porozuměním. ` Jen tak lze zamezit tomu, abyste se rozešli i v životech. Mít opačný názor neznamená útočit tím nejhrubším způsobem. Jak názory tak mínění můžete nechat stát stranou jakožto to, co jsou: jako pouhá mínění.
Svůj názor jasně formulujte v první osobě: "Podle mého mínění..." Jestliže hovoříte ve tvarech: "Měl bys..." nebo "Jak jen můžeš...," dojdete oba jen k mocenskému boji. Každý se pak snaží dokazovat, že má pravdu. Nejde o to, kdo má pravdu, nýbrž o to, že každý má právo smýšlet tak, jak chce. Vyslechněte oba názory a pak se zeptejte, jak by mohlo vypadat řešení.
Jestliže si netroufáte vyslovit otevřeně nějaký konflikt, můžete svému partneru napsat dopis, ve kterém popíšete své pocity a myšlenky: "Cítil jsem se tolik..., jelikož jsem si... přál, aby ses zachoval/ zachovala. . ."

7. Vytvářejte si častěji milující myšlenky a pocity, tak, že si připomenete, co se Vám na Vašem partnerovi líbí.

8. Tu a tam si uspořádejte večer něhy, při kterém se s partnerem budete navzájem střídavě hýčkat.
Vymyslete si něco, o čem víte, že to druhému udělá radost. Vyjděte si s ním třeba na procházku, ačkoli se tomu jinak schválně vyhýbáte, protože to děláte neradi. Skryté heslo zní: Udělat partnerovi něco kvůli. Napříště Vám udělá něco z lásky zase on. Cílem je, vědomě svého partnera opět něčím potěšit. Vždyť teď už víte: Jestliže dostanu to, co bych chtěl, budu svého partnera milovat ještě více.

 


Zdroj:
D. Wolfová a R. Merkle - Jak rozumět svým pocitům a jak překonávat problémy, nakladatelství Pragma