Příjemnou noc, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Energetičtí upíři a negativní lidé - jak je rozpoznat a včas utéci?

energeticti-upiri-a-negativni-lide-jak-je-rozpoznat-a-vcas-uteci

energeticti-upiri-a-negativni-lide-jak-je-rozpoznat-a-vcas-uteci
Energetičtí „upíři“, to není nic nového pod sluncem, to je bohužel realita. Ale vytvořením ochranného pole se můžeme účinně bránit lidem, kteří nám životní energii, ať už vědomě nebo nevědomě, vysávají. Jde o částečnou ochranu, ke které musíme přidat pozitivní myšlení, nereagovat rozčileně a nikoho zbrkle neobviňovat, tím bychom jen přilévali oleje do ohně.

__

__

Pokud nám někdo odebírá energii vědomě, dělá tak proto, že se potom sám cítí lépe a silněji. Posiluje vlastní ego.

 

Energetičtí upíři – většinou konají nevědomě

Někdy začnou být tito lidé na energii druhých doslova závislí, ne vždy si to však uvědomují. Často v druhých úmyslně vyvolávají hněv, provokují, kritizují, ponižují, intrikují, otravují své okolí, potom čerpají životní energii z projevů sebeobrany napadeného. Čím silnější emoce vyvolají (pláč, křik, stud, strach, zuřivost…), tím lépe. V tomto okamžiku se energie napadeného prudce uvolní. Tito požírači emoční energie nemají slitování, nutně potřebují svou každodenní dávku. Tak dlouho provokují, dokud z nás nevymačkají všechnu životní šťávu. Někteří upíři potřebují k životu energii strachu nebo zoufalství, kterou vysávají ze svého okolí, někdy se snaží vyprovokovat násilí.

 

DOTYKOVÝ UPÍR

Některým požíračům energie stačí využít každé příležitosti dotýkat se druhých lidí. Soustřeďují se především na doteky, jejich potřeba je tak silná, že nepřipouštějí společenskou nevhodnost takového chování. Tento člověk vás při každé příležitosti poplácá po rameni, obejme vás okolo ramen, okolo pasu, bez ohledu na to, zda je nebo není vám to příjemné. Bude-li vedle vás sedět, bude se s oblibou dotýkat vašich ramen nebo stehen, nebo vás bude plácat po ruce. Činí tak jakoby v rámci rozhovoru, díky jakoby přehnané gestikulaci rukou. Tito lidé to ale většinou dělají podvědomě, neúmyslně.
Někteří požírači energie se chovají mnohem méně nápadně, v podstatě jim stačí být v blízkosti někoho, kdo je smutný nebo se jakkoliv jinak necítí dobře. To jsou okamžiky, které je uspokojují. Ve své oběti pravidelně vyvolávají pocity strachu nebo studu, pocity odpovědnosti za jejich život, vinu a úzkost. A nedají pokoj, dokud ve vás nevyvolají špatnou náladu, dokud vás nerozbolí hlava, neudělá se vám špatně od žaludku, nebo vás alespoň nepřivedou do rozpaků. V přítomnosti této osoby vám začne být podivně, cítíte se víc a víc vyčerpáni a netušíte proč. Je velmi smutné, že takto se často chovají rodiče vůči dětem. Buď je od sebe odstrkují a čerpají tak energii z dětského projevu touhy po lásce, která se může projevovat jakkoliv – smutkem, nemocí, revoltou, hyperaktivitou atd. Nebo čerpají energii svých vlastních dětí způsobem, kdy je uvádějí do rozpaků a pěstují v nich pocity méněcennosti. Například neustálým opakováním: ,,Z tebe v životě nic nebude! Nic nedokážeš! Jsi nešika…!“

 

energeticti-upiri-a-negativni-lide-jak-je-rozpoznat-a-vcas-uteci-2
energeticti-upiri-a-negativni-lide-jak-je-rozpoznat-a-vcas-uteci-2
UPÍR CHUDINKA

Jindy nám vysává energii člověk, který neustále naříká a lituje se. Běduje nad životem a soustředí se jen na sebe. Mluví sice k nám, ale nemluví s námi, na nás mu nezáleží.
Mezi tyto lidi patří ti, kdo si neustále na něco stěžují, nezavřou pusu a nepustí druhého ke slovu, dramatizují a přehánějí, staví se do pozice oběti, které není pomoci, celý svět se proti nim spikl, nikdo je nemá rád atd.

Také si všímejte, o čem lidé hovoří. Hledají na všem neustále nějaké chyby? Stěžují si, aniž by pro zlepšení stavu něco udělali?
Tak odčerpává energii ze svého okolí. Na chvíli se stáhne do ústraní, ale jen na tak dlouho, dokud nebude potřebovat další dávku. Existují odborníci, manipulátoři, kterým stačí k odsátí energie cílený, upřený zlý pohled. Odborně se takový jedinec nazývá ,,arivista“, jednoduše duševní upír, člověk, který vysává životní energii druhým lidem, a posiluje tak své ego. Žije z energie druhých, z jejich radosti a elánu, nebo smutku či bolesti:

 • hrají roli oběti
 • nepřijímají odpovědnost za vlastní jednání
 • chtějí dosáhnout svého vyvoláváním pocitu viny nebo manipulací
 • stavičně stěžují, aby budili soucit;
 • šíří pomluvy nebo vytvářejí situace budící pozornost

V dřívějších dobách se pro ochranu používalo stříbro nebo křišťál. Dokonce i vlčí mák, bylina s čarodějnou mocí proti upírům, zlým čarodějnicím a vlkodlakům.

 

NEGATIVNÍ LIDÉ A ENERGETIČTÍ UPÍŘI

Někteří lidé se zdají být milí a příjemní, avšak ve skutečnosti to jsou jacísi „energetičtí upíři“.

 

Jak je poznáte?

- máte najednou pocit, jako byste byli vystaveni nějakému neviditelnému nebezpečí

- cítíte se nejistí, nervózní, nebo ve střehu

- pociťujete mrazení, naskakuje vám husí kůže, i když je teplo, těšíte se, až se rozloučíte

- udělá se vám nevolno, tepavá bolest hlavy

- v průběhu nebo po skončení kontaktu cítíte nevolnost, nebo bolesti břicha

- náhlá ostrá bolest v zádech, na prsou, v oblasti šíje nebo ramen

- v průběhu nebo po skončení kontaktu cítíte nevolnost, nebo bolesti břicha

- zastřené vědomí, doslova jako by vás zastínil mrak

- noční můry v podobě upíra

- neklid, stres, pocity viny

- tlak na prsou, nedostatek vzduchu

- intuitivně se vedle dotyčného necítíte dobře.

 

Všichni jsme bytosti potřebující ke své existenci energii. Proto když její hladina poklesne na nejnižší úroveň a není včas doplněna, slábneme. Během času se člověk s nízkou energetickou úrovní mění v energetického upíra.

Jakmile zjistíte, kdo z vás vysává energii, můžete učinit opatření, jak se před nimi bránit.
Dopad negativního vlivu může být mentální, emoční, fyzický (odebrání energie až do silné únavy, onemocnění).

 

CHCETE-LI SI ZACHOVAT V SOBĚ KLID A ZDRAVÝ ROZUM, NIKDY NEPŘISTUPUJTE NA JEJICH HRU.

 • Držte si odstup, nepřipouštějte si je k tělu.
 • Vyvarujte se přímému očnímu kontaktu, pokud je to alespoň trochu možné!
 • Pokud už musíte jednat, reagujte opačně, než dotyčný očekává.
 • Jednoduše se nenechte v žádném případě rozhodit.
 • Tvařte se uvolněně a neutrálně.
 • Nenapodobujte řeč těla útočníka.
 • Vztyčte před sebou myšlenou hranici.

Ihned si vzpomeňte na kruh síly, který jste si kolem sebe vytvořili, a mentálně jej naplňte vibrací světla. Udělejte to hned, útočníka nechte v klidu vypovídat nebo vykřičet.

 

HLAVNĚ SE NESNAŽTE TAKOVÉ LIDI MĚNIT, JE TO ZBYTEČNÉ, NEZABÍRÁ TO! NIKDO SE NIKDY NEZMĚNÍ, POKUD SÁM NECHCE.

 

DESET STRATEGIÍ, JAK ZACHÁZET S NEGATIVNÍMI LIDMI:

1) Odkud jejich negativita pochází?

Rozumíte tomu, proč je dotyčná osoba tak negativní? Protože nemá ráda svoji práci, je frustrovaná, cítí se chycena do pasti, chybí jí sebevědomí, takže jediným způsobem, jak ho získat, je druhé zraňovat a urážet? Objevíte-li příčinu jejich negativity, snáze jejich přístup pochopíte. Někdo se domnívá, že jediným způsobem, jak něčeho dosáhnout, je pomocí manipulace. Myslí si, že když nebudou naříkat a stěžovat si, nikdo je neuslyší a nebude jim věnovat pozornost.
Nezapomínejte, že jejich negativní chování je odrazem jich samých a vyzrazuje to, s čím se potýkají; odraz toho, čím jste vy, to není!

 

2) Usmívejte se a nenechte se do jejich hry vtáhnout

Jakmile začnou své bolestínské projevy, jenom se usmívejte a nijak to nekomentujte. Nenechte se do jejich problému zatáhnout. Pokud můžete, odejděte z místnosti. Negativní lidé se vás pokoušejí vytočit, aby si z vás mohli cucnout energie. Nechyťte se do jejich nastražené sítě negativity, protože jak to dopustíte, začnou z vás vysávat energii. Vydržte v pozici pozorovatele. Jako pomůcku si můžete říkat, že vás mrzí, jak je ona osoba nešťastná. Pošlete jí světlo., Pokud ho přijme, je to dobře, pokud ne, není to váš problém.

 

3) Navrhněte, abyste se začali bavit o něčem hezkém

Jakmile se dostanete ke slovu, zeptejte se např., co hezkého dneska (25.06.2018) prožili. Někdo si vůbec neuvědomuje, že se chová negativně. Prostě v takovém prostředí vyrůstali a žijí, takže se to pro ně stalo druhou přirozeností a životním stylem. Když jim to nenápadně připomenete, je naděje, že si uvědomí, jací jsou, a začnou smýšlet pozitivněji. Pro chronické stěžovatele a permanentní oběti tak navíc přestanete být přitažliví.

 

4) Představte si, jak vás obklopuje bílé světlo (nebo že jste zahaleni do ochranných křídel andělů) -

Ochranné vajíčko: 20 cm nad hlavou si představte bílé světlo, které necháte, aby obklopilo celé Vaše tělo. Prodýchávejte srdeční čakru a touto energií vyplňte ochranný obal.

Může se to zdát jako drobnost, ale schválně to vyzkoušejte a uvidíte, že to funguje. Zjistíte, že se vás jejich energie nemůže dotknout, protože jste pod ochranou ochranného štítu bílého světla.
Tato technika je účinná i v případě, že negativní osobou je někdo, s kým se nemůžete přestat stýkat. Také se mi osvědčilo opakovat si „Jen když to dovolíš“ - čímž mám na mysli, že někdo nás může zranit jenom tehdy, když mu to dovolíme.

 

5) Je to znamení?

Jste-li na duchovní cestě, zvažte rovněž, zda to není znamení k odchodu a posunu dál. Tito lidé nám vlastně prokazují službu, protože nám poskytují „nakopnutí“, abychom se konečně rozhoupali.

 

6) Co to vypovídá o vás?

Negativní lidé se z vás snaží vydolovat nějakou reakci. A jediným způsobem, jako toho mohou docílit, je najít vaši Achillovu šlachu, vaše zranitelné místo. Často to bývají pocity viny nebo výčitky, litování něčeho, co jste (ne)udělali, připomínání vašich minulých chyb, abyste cítili provinění či lítost, nebo abyste získali dojem, že vás nikdo nemá rád či že nejste dost dobří. Takže na místě je položit si otázku: „Proč se mě to tak dotýká?“ Někdy se můžete o sobě dozvědět díky rozboru pocitů, které ve vás negativní člověk vzbudil, opravdu hodně. Navíc tím, že si to uvědomíte a začnete na tom pracovat, připravujete ony osoby o svůj „energetický spouštěč“.

 

7) Potřeba pocitu potřebnosti

Zvažte, zda to, že trpělivě nasloucháte stížnostem druhého není maskovaným pocitem, že chcete být užiteční. Máte pocit, že vás ten druhý potřebuje? Pokud ano, pak se SNAŽTE SAMI SEBE VÍCE OCEŇOVAT a zjistíte, že se vám to už tak často nestává. Vybírejte si, komu pomůžete. Když budete jenom dutou vrbou, které druzí svěřují své neustávající stížnosti, pak tím nikomu nepomůžete. Dobrým testem je zkoumání pocitu, jak se cítíte po té, co jste někomu „pomohli“. Pokud jste utahaní, otrávení, znechucení nebo smutní, pak jste jim dali kus své energie. A to ani jednomu z vás neprospívá.

 

8) Opakujte stále dokola „Já vím, hm, ale prosím tě“ apod.

To vám pomůže vystavět si ochranný val, jakousi stěnu, a druhého by to mělo teoreticky přestat bavit. Je to jenom teorie, ale pokud vám ostatní techniky selžou, pak stojí za vyzkoušení.

 

9) Vaše chyba to není

Možná máte dojem, že byste problémy toho druhého měli vyřešit, nebo jim v tom aspoň pomoci. Ovšem vy nejste za negativitu druhých, ani za jejich život zodpovědní.
Nemusíte se cítit vinni, když oni jsou nešťastní. Zbavte se potřeby jim pomáhat nebo za ně řešit jejich záležitosti.
Oni stejně žádné řešení nehledají; chtějí jenom vaši energii, takže musíte být silní a nedat jim ji. Můžete jim zkusit říci, že máte nějakou práci, a tak jim nemůžete dlouho naslouchat. Pokud toho nedbají, rázně hovor ukončete. Možná se vám to na první pohled jeví jako bezohledné a nelaskavé, ale proč byste se jimi měli nechat stáhnout? Když se oba ocitnete na dně, kdo vám pomůže zpátky nahoru?

 

10) Udržujte si elán a soustřeďte se na svoji vlastní energii

Tím, že se budete snažit zůstat vitální a budete si představovat, že jste pod ochranou, pomůže vám to udržet se ve svém středu a nepustit si druhé příliš blízko k tělu.
Také platí, že čím méně pozornosti negativním lidem věnujete, tím méně je k sobě budete přitahovat.

„Energetičtí upíři“ se z času na čas objeví v životě každého. Je potřeba se naučit s nimi efektivně jednat, a to nejlépe dřív, než se v takovéto situaci ocitnete. Pokud se na to nepřipravíte, připraví vás oni o vaši cennou energii, ať si toho budete či nebudete plně vědomi. Také mají silný vliv na to, zda se nám podaří naplnit svoje sny a přání.
Když si budete sami sebou jistí, nikdo z vás - pokud to nedovolíte - vaši energii nevysaje.

 

 


 

PŘÍKLAD Z PRAXE: