Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Žádost o rozvod - vzor zdarma (SPORNÝ)

rozvod_sporny.jpgV této stránce je zdarma vzor Žádosti o rozvod (Návrh na rozvod manželství) - sporný typ rozvodu. Současně tato listina řeší styk s nezletilými dětmi, důvody rozvodu, citové vztahy, ad.

_____

_____

_____

Žádost o rozvod - formulář zdarma (DOHODOU)

rozvod_dohodou.jpgV této stránce je zdarma vzor Žádosti o rozvod (Návrhu na rozvod manželství) a to dohodou. Současně tato listina řeší vypořádání společného jmění manželství (SJM), zrušení trvalého bydlení, řeší vyživovací povinnost, zrušení dluhu spoludlužníka u splácení nemovitosti, ad.

_____

Výše výživného (alimentů) - faktory, průměrná hodnota

alimenty_vyse.jpgVýživné, lidově řečeno alimenty, bývá háklivá věc. Háklivá pro oba manžele, kteří se rozvedli a kteří mají jedno či více dětí. Ženy, které mají dítě v trvalé péči (těch je v zemi drtivá většina) by chtěly dostávat od otců dětí více peněz, než kolik berou.
___
___

Žádost o zvýšení alimentů (výživného) - vzor zdarma

alimenty_pravnik.jpg Výživné nezletilého dítěte je určeno podle jeho odůvodněných potřeb a podle schopností, možností a majetkových poměrů toho, kdo je toto výživné povinen platit. Pokud se potřeby oprávněného změní, je důvod i pro změnu výše výživného. Stránka obsahuje i vzor - Žádost o zvýšení výživného na nezletilé dítě (formulář zdarma).
___

Dohoda rodičů o styku s dítětem po rozvodu, výživné na dítě

rozvod_setkani_s_ditetem.jpgVzor smlouvy dohody o styku s dítětem na dobu po rozvodu manželství, současně upravuje vyživovací povinnost rodiče a dobu setkávání dítěte s rodičem, kterému není dítě svěřeno do péče.

___

___

Vymáhání výživného exekučně (exekučním řízením)

neplatic_vyzivneho.jpgUdělat si dítě a nezaopatřit ho je jednoduché. Ale pro otce. Pro matku, která se musí o dítě starat a i zvládat ekonomickou situaci to už tak jednoduché. O to je to pak složitější, že otec to co soud stanovil neplní. A tatínků neplatičů je mnoho. Jenže pokud nemají trvalé bydliště a oficiálně nepracují, těžko si na ně "došlápnout."
___
___

Návrh na vydání předběžného rozhodnutí při neplacení výživného

navrh_na_vydani_predbezneho_rozhodnuti_vzor.jpg Může se vyskytnout situace, kdy trvá manželství, ale manžel (vzácněji manželka) si sebere své věci a odejde neznámo kam s tím, že ponechá manželku bez prostředků i s dítětem. Co dál? Podat si návrh o vydání předběžného rozhodnutí, vzor najdete na této stránce.

Vzor předběžného opatření pro neplacení výživného (alimentů) - vzor, tiskopis, formulář zdarma ke stažení

Manželství a rozvod - vzory zdarma ke stažení

zaloby_ke_stazeni_tykajici_se_rodinneho_prava.jpgPři svém brouzdání na internetu jsem našel velmi šikovnou stránku se vzory žalob a dohod ke stažení, týkajících se neplatnosti nebo neexistence manželství, upravujících vztahy mezi manžely, úmrtí manžele/manželky a tím zániku manželství, rozvodu, vztahů mezi rodiči a dětmi, dále otázky určení rodičovství, vyživovací povinnosti, příspěvků nákladů na výživu a úhradu nákladů neprovdané matce a dakší. Ať vám stránka dobře slouží.
___
___

Vzor návrhu na střídavou péči o dítě rozvedených (střídavá výchova)

zadost_o_stridavou_peci_o_dite.jpgJsou rodiče, a není jich málo, kteří mají zájem o střídavou péči o své dítě. Pokud mezi nimi nevládnou pokojné vztahy a nedokáží se domluvit bez soudního rozhodnutí, potom musí podat níže uvedený vzor o změnu výchovy nezletilého dítěte.

Střídavá péče o dítě rozvedených manželů - vzor

___

Žaloba o snížení výživného - vzor zdarma ke stažení

chudy_otec.jpgJste rodič dítěte a máte pocit, že výše výživného je nepřiměřená? Máte jako každý jiný zažádat na soudě, aby vám vzhledem k nynějším poměrům snížil výši výživného na nezaopatřené dítě. Jak na to? Zde je vzor žaloby a krátké pojednání o zákonu týkajícího se této záležitosti.

Žádost o snížení alimentů výživného, dohoda o snížení alimentů výživného, smlouva o snížení výživného alimentů