Příjemnou noc, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Trestní oznámení při neplacení výživného (alimentů) na dítě - vzor

trestni_oznameni_neplaceni_vyzivneho_alimentu.jpgExanžel nebo exmanželka stále slibuje, že zaplatí alimenty na děti až bude mít peníze nebo neslibuje vůbec nic a jednoduše neplatí nic? Rada zní: nečekejte a nenechte si to líbit. Podejte na policii trestní oznámení. Že nevíte jak na to? Žádný problém. Pomůže vám tato stránka.
___
___ 

Policie ČR
Místní oddělení Libeň

Světova 1
180 00 Praha 8

Praha, 20.4.2007

Oznamovatelka: Marie Vrdloužová
bytem Praha 8, Lámarova 5, PSČ: 180 00

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Oznamovatelka je matkou nezletilého Jiřího Vrdlouže, narozeného dne 30.4.2006. Lukáš žije s matkou. Otcem dítěte je JUDr. Zdeněk Vrdlouže, trvale bytem Brno, Sámerova 41, PSČ: 621 00, s nímž oznamovatelka uzavřela dne 22.12.2002 manželství. V současné době probíhá u Obvodního soudu pro Prahu 8 řízení o rozvod tohoto manželství.

Rodiče dítěte od prosince roku 2005 spolu nežijí. Oznamovatelka se opakovaně pokoušela otce kontaktovat v místě jeho trvalého bydliště, ale bezvýsledně. Na uvedené adrese bydlí pouze rodiče dr. Vrdlouže, kteří skutečné místo jeho pobytu oznamovatelce nesdělili.

Otec o dítě již od narození nejeví jakýkoliv zájem, na výživu dítěte nepřispěl, byť jen sebemenší částkou, a nikdy proto neplnil a stále neplní svou zákonnou povinnost své dítě vyživovat. Tento stav již trvá téměř 6 měsíců. Matka je stále na mateřské dovolené a sociální situace její a jejího dítěte je velmi tíživá.

Ozmanovatelka je přesvědčena, že JUDr. Zdeněk Vrdlouže tím, že dlouhodobě neplní svou zákonnou vyživovací povinnost k synovi naplňuje skutkovou podstatu trestného činu „zanedbání povinné výživy“ ve smyslu ustanovení § 213 tr. zák.

Oznamovatelka podle § 158 tr. řádu žádá, aby byla vyrozuměna o učiněných opatřeních.

_______________________

Marie Vrdloužová

Přílohy:
- Kopie oddacího listu rodičů
- Kopie rodného listu Lukáše