Dobrý večer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Žádost o úpravu styku s dítětem - vzor zdarma ke stažení

zadost_o_upravu_styku_s_ditetem.jpg Tento návrh o úpravě styku s dítem řeší situaci, kdy se matka snaží bránit styku otce s nezletilým dítětem. Otec tak požaduje rozsudek, kdy jsou přesně stanoveny dny, kdy musí matka dítě otci předat.

___

___

Okresnímu soudu

v Berouně

ke sp. zn. Nc 231/99

Věc: Péče o nezl. Jiřího Kosa, nar. 5. 8. 1991

Matka: Marie Kosová, bytem Beroun, Slezská 14

Otec: Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Návrh otce na úpravu styku s nezl. Jiřím Kosem, nar. 15. 8. 1991

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Berouně ze dne 20. 3. 2000 č.j. Nc 231/99-25 byl nezl. Jiří svěřen do výchovy matce a mně bylo uloženo přispívat na jeho výživu měsíčně částkou 1000 Kč.

Důkaz: shora uvedený rozsudek

 

II.

Od května 2000, kdy jsem podal návrh na rozvod našeho manželství, mi matka znemožňuje se stýkat se synem. Do té doby jsem 1 – 2× měsíčně trávil víkend se synem u svých rodičů. Matka nyní pod různými záminkami odmítá pustit syna se mnou. Snažil jsem se s ní dohodnout i o možnosti být část letošní dovolení se synem, ale marně.

Důkaz: výslech rodičů nezletilého

 

III.

Se synem si dobře rozumíme a na návštěvy u mých rodičů se vždycky těšil. Nechtěl bych, aby se náš vztah změnil, a mám zájem i nadále se podílet na jeho výchově.

 

IV.

Navrhuji proto, aby styk byl upraven soudem a aby byl vydán tento

 

rozsudek:

Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým Jiřím každou sobotu a neděli v lichém týdnu v roce od 9 hod. v sobotu do 18 hod. následné neděle a 1 týden o letních školních prázdninách od 9 hod. v sobotu do 18 hod. v neděli za týden s tím, že otec oznámí matce termín tohoto styku do 30. dubna každého roku. Otec nezletilého převezme a odevzdá v místě bydliště matky.

V Berouně 26. ledna 2001

Jan Kos