Příjemnou noc, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Rozvod manželství aneb když se schyluje k rozpadu manželství

rozvod_manzelstvi_na_spadnuti.jpgČlánek pojednává stručně o podmínkách pro rozvod manželství a popisuje jednotlivé strany u soudu a u rozvodu - tedy stranu žalující a žalovanou (dříve navrhovatel a odpůrce). Je zde i krátké nahlédnutí na spor psychologovýma očima.

___

___

Podmínky pro rozvod manželství

Soud manželství rozvede, je-li zjištěn tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Co je myšleno kvalifikovaným rozvratem prozrazuje zákon o rodině. Rozvrat manželství tak musí být hluboký a trvalý s tím, že již není možné obnovit manželské soužití. Jedná-li se o manželství, z něhož se narodily děti, které jsou v době uvažovaného rozvodu nezletilé, musejí být kromě kvalifikovaného rozvratu bezvýjimečně splněny zákonem stanovené podmínky, zejména rozvod manželství nesmí být v rozporu se zájmy nezletilých dětí a o jejich výchově a výživě na dobu po rozvodu musí být rozhodnuto pravomocným rozhodnutím soudu ještě před rozhodováním o rozvodu manželství.

Kdo je v rozvodovém řízení žalobce a kdo žalovaný?

rávní terminologie je jasná – ten kdo podává soudu návrh na rozvod (žalobní návrh), je žalobce (dříve označován jako navrhovatel – je to tedy ten z manželů, který soud navrhuje). Ten druhý je žalovaný (podle dřívější právní terminologie označován jako odpůrce).

Jak to vidí psycholog?

psychologii je to složitější. Oba partneři se mohou v roli „navrhovatele“ a „odpůrce“ rozvodu střídat. Složité je postihnout rozdíl mezi zjevným a potlačeným chováním respektive i cílem onoho chování. Ten, kdo navenek vystupuje jako plamenný odpůrce rozvodu, může dělat ne-li vše, pak jistě mnohé proto, aby se manželství rozešlo. A naopak. Na první (ale jen na první pohled manželství rozbíjející „viník“ rozvratu může být jen nešťastnou obětí vývoje situace, tedy člověkem, který sice nevhodně, ale přece jen volá SOS.