Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Podmínky pro rozvod dohodou aneb kdy je možné se rozvést

podminky_pro_rozvod_manzelstvi_kdy_je_mozne_se_rozvest.jpgManželství může být soudem rozvedeno, pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud proto musí dokazováním zjišťovat míru rozvrácení manželství.
Tomuto dokazování se mohou rozvádějící se manželé vyhnout, pokud splní podmínky tzv. dohodnutého rozvodu. V takovém případě se soud otázkou rozvrácenosti blíže nezabývá a manželství rozvede.

Jaké musejí být splněny podmínky pro tzv. dohodnutý rozvod:

  1. manželství musí trvat alespoň jeden rok
  2. manželé spolu již nejméně šest měsíců nežijí
  3. k návrhu na rozvod se připojí oba manželé

Všechny uvedené podmínky musejí být splněny současně, tedy nestačí splnění jen některé z nich. Kromě toho musí být k žalobě o rozvod manželství připojeny i následující listiny:

  1. písemná smlouva (viz Vzor zdarma - Smlouva o uspořádání poměrů mezi manžely na dobu po rozvodu) s úředně ověřenými podpisy, kterou je upraveno
  • vypořádání majetku manželů na dobu po rozvodu
  • práva a povinnosti společného bydlení
  • vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely (není povinná)
  1. pravomocné rozhodnutí soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova výživa nezletilých dětí na dobu po rozvodu  (to znamená, že pokud v rodině jsou ještě nezletilé děti, musí některý z jejich rodičů nejprve u soudu navrhnout úpravu jejich poměrů na dobu po rozvodu a teprve po soudním rozhodnutí o poměrech dětí lze přistoupit k rozvodu manželství)


Žaloba se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodě měli manželé poslední společné bydliště. Za žalobu o rozvod manželství se platí soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Nejlépe je poplatek zaplatit kolkem nalepeným přímo na originálu žaloby. Pokud poplatek při podání žaloby nebude zaplacen, musí soud žalobce písemně vyzývat k zaplacení poplatku, což vyřízení věci zbytečně zdržuje. Pokud poplatek nebude zaplacen ani přes výzvu soudu, bude řízení zastaveno.

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tedy obou manželů) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, v daném případě by kromě listin uvedených výše, měl být přiložen i oddací list jako doklad o existenci manželství.