Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Ascendent ve váhách, váhy - muž, žena - charakter osobnosti, vlastnosti

ascendent_ve_vahach_vahy_muz_zena_charakter_a_vlastnosti_osobnosti.jpgToto je jeden z nejmimořádnějších ascendentů v celém zvěrokruhu. Abychom jej pochopili, připomeňme si, že ascendent sám o sobě představuje východ Slunce. Je nadějí lidstva pro celý nastávající den. Optimisticky očekáváme, že spolu s východem Slunce povstanou i naše sny, naše plány a naše potřeba sebevyjádření, které vycházejí z našeho nitra. Když je ascendent v jakémkoliv ze šesti prvních znamení zvěrokruhu, nižší přirozenost jedince má sklon následovat vycházející Slunce a jeho sílící působení.

___

 

 

 

Ascendent ve vahách - muž

"Snažím se vyjít s každým."
Tento temperamentní a inteligentní muž, který má vždy po ruce několik dobře volených slov, vás dokáže přesvědčit téměř a čemkoli. Je úspěšný v práci, všemi oblíbený a je znám tím, že mění názory a přítelkyně mrknutím oka. Pokud nedáváte pozor, může to být matoucí. Dovolte, abych vám to vysvětlila: Ať změní názor na cokoliv nikdy se to netýká zásadních hodnot. Každého dokáže obalamutit, ale pokud jsou zainteresovány jeho city, lpí na věcech, jako je čest. Ashley Wilkes z Jihu proti Severu je prototypem muže s ascendentem ve Váhách. Když stojí u hranice dříví a Scarlett s ním mluví o útěku, ptá se ho, co by je mohlo zastavit. Ashley odpovídá. "Nic, kromě cti." Scarlett si mohla ušetřit léta utrpení, když k ní vysílal toužebné pohledy a dával jí polovičaté přísliby rozkoše. Později dostane další vodítko, když Ashley mluví o Melanii jako o jediném snu, jenž nezemřel tváří v tvář realitě. Sny a čest, takové věci ho zavazují a poutají. Ano, miluje flirt, a ano, půjde z jednoho vztahu do druhého, protože nedokáže být sám. Znalec krásy, je známý tím, že se oženil s šeredou. Ale když najde svůj sen, je to pro něj zavazující.
Uvedu dva příklady pokřivené cti. Když se jeden muž s ascendentem ve Váhách seznámil s ženou svých snů, zjistil, že ta žena má dítě z prvního manželství. S ohledem na to, že dítě utrpělo ztrátu otce, odmítl přicházet na návštěvu, když bylo doma. Pouze když sňatkem stvrdil svou oddanost této ženě, navázal vztah s dcerou. Jeho zdůvodnění: Nechtěl, aby dítě prožilo ztrátu další otcovské postavy, a chtěl si nejdříve zajistit své postavení. Jiný muž měl několik milenek a udržoval s nimi celoživotní kontakt, dokonce i poté, co se provdaly. Proč? Jeho smysl pro čest vyžadoval, aby dohlížel nato, že se jim vede dobře, jelikož se cítil provinile, protože jim sám nikdy nenabídl sňatek. Jeho motivy se splétají a klikatí jako cesty v bludišti, ale vždy zahýbají spět k ohledům a důstojnosti. Sdílejte s ním sen o dokonalých partnerech, o životě obklopeném pohodlím a vkusem a o harmonických vztazích se všemi, a on vám zajistí útulný domov se starosvětským kouzlem, kde láska je něžná a sladká.

Ascendent ve vahách - žena

"Nebojím se vztahu."
Rozkošná a s milým úsměvem, působí poddajně a ústupně. Může být nejistá a nerozhodná. Bude spoléhat na vás, svého ,,přítele", "taťku", "miláčka", že jí pomůžete v krizi. Není to schopna sama zvládnout. Ouha! Vzpamatujte se, člověče. Neřídí snad svůj vlastní podnik? Nedělá doktorát? Je to součást jejího svádění. Je prima si takhle hrát, ale nikdy nepokládejte její bezradnost omylem za něco jiného než pečlivě vykalkulovaný plán, jak vás polapit. Tato žena je velmi silná. Ne že by nebyla vhodnou, či dokonce fantastickou partií. Ale přinutí vás skákat obruč, když to bude chtít. Je mistrem v přemlouvání a nebude mít žádné skrupule přimět vás, abyste se s ní oženil, přestěhoval se do jiného města, změnil náboženství anebo povolání. Žádná žena s jiným ascendentem se jí nevyrovná, když se jedná o ochočení muže. Pokud sníte o laskavém diktátorovi, dál už nehledejte. Na oplátku dostanete útulný domov a manželku, jež je neobyčejně atraktivní, inteligentní a prvotřídní hostitelka. Nikdy se nepřizná ke svým manipulacím a nikdo nikdy neuhodne, že ji nevedete životem vy. Před vašimi přáteli dokonce můžete hrát šéfa. Nebude o vás před přáteli mluvit špatně, pokud nebude v krizi. Samozřejmě, tou dobou už může být připravená vás opustit. Svého partnera si idealizuje, je zamilovaná do lásky a nabízí vám večeře při svíčkách. Bude s vámi tábořit, jezdit na motorce, pomůže vám připravit se ke zkouškám, učiní se nepostradatelnou. Když nabízí svou lásku, tak bez výhrad. Dělá to proto, že život bez partnera je pro ženu s ascendentem ve Váhách nesnesitelný. Docela jednouše - existuje pro lásku.

Charakterové vlastnosti detailněji

Toto je jeden z nejmimořádnějších ascendentů v celém zvěrokruhu. Abychom jej pochopili, připomeňme si, že ascendent sám o sobě představuje východ Slunce. Je nadějí lidstva pro celý nastávající den. Optimisticky očekáváme, že spolu s východem Slunce povstanou i naše sny, naše plány a naše potřeba sebevyjádření, které vycházejí z našeho nitra. Když je ascendent v jakémkoliv ze šesti prvních znamení zvěrokruhu, nižší přirozenost jedince má sklon následovat vycházející Slunce a jeho sílící působení. Naše lidské vlastnosti v menším měřítku napodobují přirozené vlastnosti vesmíru.

Jako sedmé znamení zvěrokruhu představují Váhy zapadající Slunce. Poté, co se lidstvo pokusilo vyjádřit svou osobní individualitu, přichází západ Slunce. Zde, na ascendentu ve Vahách, mizí optimistické očekávání, které nás vedlo během dne. Namísto toho pociťujeme vyčerpanost osobního snažení a vidíme marnost pokusu vnutit svou vůli druhým.

Pokud máte ascendent ve Vahách, vaše osobnost je založena na lásce, harmonii a schopnosti sdílet s druhými podstatu krásy, kterou vnímáte. Máte vznešenou, přátelskou a milou povahu a hry ega pokládáte za něco, co vás odvádí od poklidné existence, ke které jste povoláni. Je pro vás těžké být v kontaktu s egem, protože se příčí vaší přirozenosti používat ego pouze pro sebe. Toto je jediný ascendent, který má schopnost dosáhnout skutečného stavu bez Já. Protože projevy ega jsou zde mimořádně slabé, je pro vás snadné žít mimo sebe sama.

Když dovolíte, aby se vaše identita spojila se zdroji mimo váš ascendent, je váš život plný extrému. Při pokusech mít ve svém nitru harmonii a lásku (což je vaší podstatou), neustále se snažíte sladit různé typy neosobní karmy, které si přisvojujete ze svého okolí. Výsledkem je, že si často protiřečíte a snažíte se vyvážit jednu věc druhou. Ve vašem životě může být příliš málo určité kvality a zároveň přehnané množství jiné, která nemá s tou první vůbec nic společného, vám to však dává iluzi rovnováhy. Můžete se například příliš dlouho dívat na televizi, abyste vyvážili pocity odmítnutí, které jste do sebe vstřebali. Nebo se můžete přejídat, pokud vaše oblečení neodpovídá vašemu vybranému vkusu. V obou případech řešení, ke kterým se utíkáte, v konečném důsledku neodpovídají důvodům, pro které měla být určena. Během běžného rozhovoru můžete vstřebat nějakou neharmonickou představu, a pak se na míle vzdálit ze své vlastní cesty pouze proto, abyste nalezli představu protikladnou, která vám dá falešný pocit rovnováhy. Tak se z vás může stát jakýsi kaleidoskop extrému. Přitom nikdy nemáte pocit spolupatřičnosti se žádnou z těch idejí, které vámi proplouvají, přesto se však snažíte udržet si pocit rovnováhy ve světě protikladu. V rozhovorech často představujete protikladný názor ne proto, že byste s ním nevyhnutně souhlasili nebo jej zastávali, ale protože přeci musej být vidět obě strany mince.

Povaha lásky však spíš než z protikladu pochází z opravdového přijetí všeho, co existuje. Když žijete mimo sebe sama, nemůžete to takto prožívat. Namísto toho pociťujete nesoulad ega a jeho pocity zklamání, které existují v neosobní karmě. Nemůžete přesvědčivě vyjádřit nesouvislé proudy myšlenek a názorů, které vámi proudí, protože si nejste jisti sami sebou. Jste tudíž velmi nerozhodní a je možné, že vůbec nechápete povahu pravdy. Namísto toho, abyste byli originální a jedineční, máte sklon zaplést se do názorů, které k vám přišly z druhé ruky. Možná také nevíte, jak uskutečňovat své myšlenky a představy.

Na nevědomé úrovni se snoubíte s každým, kdo má takové názory, které vám dávají pocit klidného přijetí. Takto si na jemné úrovni vytváříte intimní partnerství a vztahy s mnoha lidmi. V každém nacházíte nějaké místo, kterému chybí harmonie a láska, a snažíte se tuto mezeru zaplnit. To vám pomáhá překonat možné osobní pocity odmítnutí. Protože však tyto podvědomé svazky nejsou ve skutečnosti vůbec osobní, nikdy doopravdy nezažíváte naplnění v lásce, po které prahne vaše duše.

Život se tak pro vás stává snem ve světě, který jste sami stvořili. Ale protože se váš ascendent ve Vahách ztotožňuje s neosobní karmou, tento sen není vlastně vůbec váš! Zrcadlí sny jiných lidí. Když se snažíte uvidět sebe sama, neprohlédnete mlhou, do které vás s vaším svolením zahalil svět. Jste téměř posedlí vytvářením harmonie v druhých, a tak je pro vás často těžké dbát na své vlastní skutečné potřeby. Váš smysl pro blaho se tak stává téměř naprosto závislým na silách a osobách mimo vás samotné. Druzí jsou pro vás východem Slunce a namísto toho, abyste vyzařovali ze středu vlastního uceleného zdroje bytí, stáváte se kruhem, který se točí kolem středu jiných.

Nakonec se může dostavit pocit, že vyjadřujete něco, čím vůbec nejste. To vás frustruje a přináší do­mněnku, že si nedokážete najít ve světě své vlastní místo. Nemáte žádné velké osobní žádosti, a tak nejste schopni soutěžit s mocnými egy ostatních. Cítíte se silnější spíše ve spojení s druhými, tím ale ztrácíte pocit vlastní totožnosti.

Toužíte po tichém a klidném životě. Když však hledáte sílu v druhých, rušíte svůj klid. A protože pod­vědomě víte, kolik si toho berete od druhých, vaše božská dávající povaha má sklon nutit vás k přehánění, a to pak splácet na úrovni karmy. Můžete tak pomáhat druhým zvládat jejich karmické lekce. A i když je tento přístup k životu prakticky nesobecký, stejně má sklon vytvářet uvnitř vás zmatek. Vede vás totiž spíš vaše okolí než vaše vlastní nitro. Různými způsoby vyjadřujete vnitřní povahu jiných, a přitom nejste schopní uvědomit si své vlastní mimořádné vlastnosti.

Pokud žijete za branou ascendentu, je váš život pochopitelně zcela jiný. Všechen potenciál vaší vnitřní bytosti je filtrován láskou ještě předtím, než dojde vyjádření. Stále toho děláte dost pro jiné, ale už ne proto, že potřebujete přijímat. Dáváte proto, že je to vaší přirozeností, a za to, co dáváte, si nikdy neděláte zásluhy - v tichosti víte, že dar dávání nespočívá v tom, co dává­te, ale jak dáváte. Vaším cílem je ztotožnit se s láskou, a i když pořád potřebujete druhé lidi, se kterými byste se mohli dělit, neztrácíte přitom svůj vlastní střed. Největším darem ascendentu ve Vahách je schopnost dát druhého jemu samému. Tak se vaše nitro láskyplně a bez výhrad projevuje skrze váš ascendent.

Víte, že pokud jste spojeni se svým nitrem, nic na světě vám nemůže ublížit nebo vám něco vzít, protože jste láska sama, a láska je nekonečným proudem, který sám sebe naplňuje úměrně tomu, nakolik je mu umožněno plynout. Namísto toho, abyste se dívali na svět růžovými brýlemi, vidíte ve svém okolí umění a estetiku. Když žijete uvnitř ascendentu, snadno akceptujete scenérii neosobní karmy bez toho, abyste se domnívali, že je vaší osobní povinností změnit ji. Víte, jak věcem ponechat volný průběh. Krása tohoto ascendentu zapadajícího Slunce spočívá v pochopení, že pro harmonické fungování ve světě nepotřebujete silné ego.

Vidíte, jak je ve světě používána moc a síla, ale nemáte zájem zúčastnit se toho. Tam, kde druzí bojují o přežití, vy si klidně vychutnáváte pocit spokojenosti. Druzí vás mohou pokládat za líné, ale je to spíš pocit vděčnosti, co vám umožňuje vyhnout se násilnému vnucování se světu neosobní karmy. Dobře víte, že nemůžete jít na zajíce s bubnem. Čím víc se člověk snaží převyšovat ostatní, tím víc ztrácí sám sebe.
Když bude váš vnitřní potenciál filtrován vaší schopností milovat, váš život získá vysokou kvalitu. Karma, která se řeší s láskou, jde zvládnout, ale karma, kterou nejsme schopni přijímat s láskou, se nám vrací v podobě stále nižších a primitivnějších zážitků. Vyzařuje z vás teplo a náklonnost, protože je to vaše povaha, a ne proto, že z toho chcete těžit. Když je tento ascendent správně používán, není nutné zpochybňovat vaši schopnost lásky. Jste si vědomi karmických omylů, způsobených lidským sobectvím, a vaše největší naplnění spočívá v tom, že nacházíte způsoby, jak přispět krásou a harmonií světu, který tolik milujete.

 


Související odkazy: