Dobré odpoledne, dnes je středa 7.6.2023, svátek slaví Iveta a Slavoj, zítra Medard.

Ascendent ve lvu, lev - muž, žena - charakter osobnosti, vlastnosti

ascendent_ve_lvu_lev_muz_zena_charakteristika_vlastnosti_osobnosti.jpgAscendent ve Lvu představuje tvořivý princip života. Máte sílu i vůli, potřebné k vyjádření zářivé krásy, kterou v sobě cítíte. Víte, jak využít vzácné příležitosti tak, aby váš vnitřní potenciál prozařoval vaši osobnost. Máte mnohem více naděje a optimizmu než kterýkoliv jiný ascendent. Výsledkem je, že jste schopni úspěšně dosáhnout všeho, po čem toužíte.

___

___

 

 

 

Ascendent ve lvu - muž

 

"Je toto nejvyšší místo?"
Muži s ascendentem ve Lvu se vyskytují ve dvou základních kategoriích: ti krásní, kteří nemusejí řvát, aby je bylo slyšet - stačí jim k tomu pohození lví hřívou (anebo upřený pohled jejich oříškově hnědých očí; a ti méně nádherní, kteří soustavně dvou a křičí ve snaze obrátit na sebe zájem veřejnosti. Ti druzí nemají živočišný magnetismus a půvab těch krásných, aby jím okouzlili své publikum, ale to jim nezabrání v úsilí ohromit všechny přítomné při jakémkoli shromáždění. Tak si jich můžete všimnout. Od ostatních ascendentů je můžeme rozeznat ještě jiným způsobem - na cokoli se jich zeptat. Vždy budou mít odpověď; byli tam anebo znají zmíněnou osobu. Zní to jako odpověď brouka Pytlíka, ale je možné, že říkají pravdu. Je to, jako by se s nimi spikla sama Příroda, představila je všem prominentům a naučila je všem třpytivým konverzačním pikantnostem. Když budete chtít zůstat s mužem s ascendentem ve Lvu na výsluní celou věčnost, vaše orbitální piruety budou muset obíhat kolem něho. Jinými slovy, nestrhávejte na sebe pozornost, která právem náleží jemu. To se týká i vašeho povolání. Ačkoli obdivuje rodiny, kde mají oba svou úspěšnou kariéru, potřebuje ženu pro jednoho muže, která mu dovolí diktovat jí životní styl i styl oblékání. Ne že by to bylo všechno špatné. Určitě má lepší vkus a jemnější cit pro styl než váš nejnovější módní časopis. V jednom filmu mluví Burt Reynolds o svém soku v lásce jako o "Jeho Vyzývavosti". Ten sok je ztělesněním ascendentu ve Lvu. Houževnatost tohoto muže při honbě za dokonalostí se týká i výběru partnerky. Pokud nebude v kómatu, bude ukrývat svá zranění i před řidičem sanitky. Neustále zdokonaluje svou image. V předzápasových rozhovorech Muhammada Aliho (ascendent ve Lvu) se neustále opakovalo téma "Já jsem největší". Tak si říkám, jaký asi je v milostném vztahu? Báječný, pokud vás neurážejí zrcadla nad postelí. Božský, pokud ho upřímně učiníte středem svého vesmíru. Určitě si vás bude všímat; zapomeňte na to, že byste odložila svou manikúru. Bude oddaný. Nikdy nevyslovujte své poblouznění nad muži na stránkách kalendáře. A pro vaše vlastní dobro, nikdy nenakupujte nic pro sebe ani pro něj v obchodech se zlevněným zbožím. Je nad to všechno povznesený. Je také povznesený nad vady charakteru, jako je malichernost, neloajálnost a přízemnost. Je jasným paprskem osobního kouzla, milostné zápletky, dramatu, vášně, vzrušení a něžnosti, který ozařuje jednu jedinou osobu.


Ascendent ve lvu - žena

"Miluji šperky"
Hříva vlasů třpytících se na slunci, zářivý úsměv a hojnost cetek a šperků jsou součástí aury ženy s ascendentem ve Lvu, královny vycházejících znamení. Pokud působí rozmazleně, tak také rozmazlená je. Pozornost přitahuje přirozeně a podněcuje a vede zcela samozřejmě. Není běžnou modelkou, ale modelkou luxusní. Muži, kteří potřebují někomu dominovat anebo s někým manipulovat, by se měli raději držet zpátky. Pro takové pokusy o nadvládu má jenom ledové opovržení. Ve vztahu vyžaduje rovnoprávnost. Je schopná v mnoha oblastech, ale i k těm nejběžnějším každodenním povinnostem bude přistupovat tvůrčím, dramatickým způsobem. Je hrdá na to, že je nezávislý typ. Přes všechnu svou dramatičnost a nadšení má nádhernou schopnost radovat se ze života jako malé dítě, je samý smích, rozpustilá a hravá. Ve vztazích je šlechetná a láskyplná k těm, které přijala do svého vnitřního kruhu, ale lhostejná k ostatním. Ti, kteří byli vyloučeni z jejího dvora, mohou očekávat mrazivou lhostejnost, jež následuje po zapuzení. Je rozhodná, tvrdohlavá, je výzvou, které dokáže málo mužů odolat. Ale muže, kteří získají její respekt, čeká překvapení: lze ji ochočit. Ochočit ano, ale nikdy podrobit. Dokud věří, že její partner je obdivuhodný a skvělý, bude tou nejvěrnější a nejloajálnější přítelkyní. Může být vláčena blátem, přestojí manželské bouře, jaké by dokázalo snést málo žen. Můžete být v jejím životě krátkým tornádem, ale její partner nikdy nesmí být laciný, malicherný a bez fantazie. A muž jejích snů také nesmí vysedávat každý pátek večer v restauraci.

Charakterové vlastnosti detailněji

Ascendent ve Lvu představuje tvořivý princip života. Máte sílu i vůli, potřebné k vyjádření zářivé krásy, kterou v sobě cítíte. Víte, jak využít vzácné příležitosti tak, aby váš vnitřní potenciál prozařoval vaši osobnost. Máte mnohem více naděje a optimizmu než kterýkoliv jiný ascendent. Výsledkem je, že jste schopni úspěšně dosáhnout všeho, po čem toužíte.

Někdy je síla tohoto ascendentu přílišná. Pak se namísto toho, abyste zůstali ve svém nitru, snažíte získat víc, než ve vás je, a započnete proces identifikace s neosobní karmou. Začne vás přitahovat pozlátko, vnější odlesk a teatrální či melodramatické události, které postupně ovládnou celý váš život. Lví ego je velmi silné. A když se ztotožníte s neosobním egem vnějšího světa, má sklon zesílit natolik, že se vám zcela vymkne z rukou. Tento ascendent se tudíž snadno ztratí ve všem, co podněcuje zdůrazňování a posilování jeho Já. Bohužel v tomto případě vůbec neposilujete sebe sama, ale neosobní myšlenky, pocity a činy, které za své pouze pokládáte. Takže bez ohledu na to, jaký je například váš finanční úspěch nebo jak moc jste velkorysí, ohromující a expanzivní, pořád ve vás zůstává nepříjemný pocit, který vám říká, že tomu něco schází.

Pro vás je ještě důležitější než pro jakýkoliv jiný ascendent, abyste zůstali ve svém nitru. Slunce symbolizuje střed, a pokud má mít účinek, jeho síla musí pramenit ze středu kruhu směrem ven. Pokud se však ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí, není to možné, protože namísto toho, abyste byli ve středu kruhu, pokoušíte se stát středem kruhu druhých a být pro ně tím, čím byste měli být pro sebe sami. Scházíte ze své cesty, abyste vzbudili pozornost. Vyhledáváte obdiv a snažíte se druhým předvádět všechno, co by mohli se svými životy dělat sami. Ale neosobní karma se mění a spolu s ní i příklady, které předvádíte druhým. Bod vašeho vědomí se proto neustále mění ve snaze uchránit ego před pádem.

Ascendent ve Lvu může kroužit kolem záležitostí bohatství, slávy, věhlasu a obdivu těch, které si kolem sebe držíte pro jejich méněcennost. To všechno je však přechodné a nedává tomuto ascendentu příležitost ke skutečnému rozkvětu.

Můžete vytvářet hodně iluzí o sobě i o světě, protože když žijete mimo sebe, stáváte se zvětšovacím sklem pro iluze ega, které existují v rámci neosobní karmy. Nadbytek se stane vaším běžným životním stylem a pýcha vaším pohonným motorem. Jestliže se vám dostane nějaké formy odmítnutí, jenom to povzbudí vaši touhu po moci. Zdarma a velkoryse udílíte rady, protože vám to dává falešný pocit nadvlády. Děláte toho spoustu pro druhé jenom proto, abyste jim dokázali, jak málo toho dělají sami pro sebe. V podstatě se snadno stanete příkladem a vzorem všeho, po čem touží všichni ostatní. A abyste si udrželi svůj image, musíte si vypěstovat také značný trpitelský komplex. Čím víc vás zatěžuje pod­porování druhých, tím snadněji omlouváte své důvody. Vaše osobnost se tak zamotává do nedobré soutěživosti, v rámci které vytváříte nejen akce, ale i reakce druhých. Potom už není téměř vůbec možné vidět do svého vlastního nitra. Příliš ostře totiž záříte, vaše síla všechno převálcuje a máte příliš silnou potřebu mít všechno pod kontrolou. Vaše vnitřní bytost prostě není schopná reagovat na tak ohromující sílu pozitivně. Musíte tudíž pokračovat v podněcování druhých namísto sebe sama. A čím víc se přesvědčujete, že dokážete získávat jejich pozornost vytvářením dramatických iluzí, tím méně pociťujete potřebu žít ve skutečném světě. Výsledkem je vesmír, který jste sami stvořili a ve kterém sami řídíte a ovládáte všechny ostatní. V tomto nevědomém království, v němž jste odděleni a povýšeni nad ty, jejichž lásku ve skutečnosti potřebujete, není místo pro poznání a pochopení.

Nakonec začnete sami sebe vidět jako zdroj světla druhých. Jste jejich naděje, jejich spása a jediná síla, která je vede za hranice nezáživnosti a každodenní námahy. Čím víc posilujete tento image, tím jste nucenější vyhledávat takové lidi a okolnosti, které jej podporují. Namísto toho, abyste ovládali sami sebe, jste ovládáni svým okolím. Příležitosti vás svádí. Vyhlídky na úspěch v různých oblastech vás mohou odvést od vašeho skutečného cíle. A rozmanité potřeby druhých mohou snadno rozmělnit vaši energii, když se snažíte dokázat si to, o čem v sobě ve skutečnosti pochybujete.

Tvořivý princip přináší velké požehnání. Odpovídá mu první hexagram I-ťingu. Tvořit znamená napodobovat Stvořitele. Je to prvotní inspirace života. Všechno, co tvoříme, je odrazem toho, jak chápeme tvořivou sílu Boha. Tvořivost tudíž přináší velkou zodpovědnost. Bez ohledu na naši osobní víru to vypadá tak, že jsme na Zemi proto, abychom tvořili. Jestliže se váš ascendent ve Lvu naučí, jak zůstat uvnitř sebe sama, pak všechno, co vytvoříte, nejenže bude vycházet z vašeho vnitřního potenciálu, ale půjde cestou růstu vaší duše. Namísto posedlosti mocí, kterou beztak neumíte využít, budete tudíž schopni vyjádřit všechno, co je ve vašem nitru. Pokud čelíte výzvám, už to není z touhy soupeřit s jinými, ale z touhy zvládnout cokoliv, před čím stojíte. Vládnout neznamená řídit druhé, ale spíš pochopit, jak ovládnout svou vnitřní bytost. Namísto pýchy a ega, které je jejím pramenem, se snažíte žít tak, aby vaše napodobování Boha nebylo zahanbující. Za branou ascendentu jste v souladu s velikostí a silou tvořivého vyjadřování potenciálu vaší duše. A v rámci této velikosti je spousta prostoru pro pokoru a skromnost, protože už nesoupeříte s jinými. Vidíte to, co je v neosobní karmě lákavé pro ego, ale protože je vám jasný váš tvořivý cíl, udržujete se v bezpečných mezích vaší osobní životní cesty.

Protože mu vládne Slunce, symbolizuje tento ascendent podstatu osvícené osobnosti. Když je identita zakotvena uvnitř ascendentu, ústředním bodem vědomí celého horoskopu se stává upřímnost, věrnost a smysl pro morálku. Můžete proto prožívat život z jeho dobré stránky a vychutnávat tvořivé vyjadřování všeho, co je dobré. Namísto toho, abyste žili z pocitu falešné pýchy, můžete využít silný pocit, který máte sami ze sebe k tomu, abyste se vyhnuli zneužívání druhých. Ascendent ve Lvu může být tudíž zářným příkladem lidské velikosti na výsluní. 

 


Související odkazy: