Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Ascendent v panně, panna - muž, žena, charakter osobnosti, vlastnosti

 

ascendent_panna_charakter.jpgAscendent v Panně symbolizuje lidskou schopnost uspořádat svou osobnost. Pokud máte tento ascendent, chápete rozdíl mezi dobrým, lepším a tím, co dělá duši čistou. Toto je nejcitlivější filtr osobnosti ze všech ascendentů. Kanál, který vás spojuje se světem, je mimořádně úzký, a tudíž ochraňuje váš vrozený smysl pro slušnost a důstojnost před vším, co by mohlo narušit čistotu vašich ideálů. Jste uvážliví, kultivovaní a humanističtí v mezích rozumu, a to je podstatou vaší osobnosti.

 

 


 

Ascendent panna - muž

"Nejdřív dokončíme práci."
Muž s ascendentem v Panně hledá v životě ženy velmi podobným způsobem, jako chovatel koní vybírá budoucího šampióna. Chce statný kus, hezké zuby - žádné kazy, dobrý intelekt, silné ruce, které udrží pluh. Je to houževnatý, úzkostlivě pečlivý muž, který má skutečně rád práci a starosti. Pokud máte problémy, bez váháni vám pomůže, usoudí-li, že stojíte za záchranu. Nenosí růžové brýle a nedělá si iluze. Zabývá se fakty a s oblibou třídí údaje. Je pro něj vzrušující být přesný, praktický a užitečný. Zatímco zbytek světa považuje pracovitost za nudu a snaží se úkoly odkládat jak to jen jde, pro muže s ascendentem v Panně je to materiál, ze kterého se hnětou sny. Ne že by byl nudný. Je inteligentní a má mnohem více co říci, než je mu ve většině přepadů umožněno. Nejenom že je vybíravý, pokud jde o život a o ženy, ale nevadí mu ani být velmi dlouhou dobu sám. Proto bývá často přehlížen na seznamovací scéně. Přimět ho pocítit sympatie je jiná věc. Reaguje pomalu, a i když je zasažen krásou a inteligencí, dokáže nalézt jeden nebo dva kazy, na něž soustředí svou pozornost - problémové oblasti jako pobuřující nedostatek vědomostí z řeckých dějin anebo nohy s celulitidou. I kdybyste prošla většinou zkoušek, okamžitá plná odevzdanost je mu cizí. Nabídne vám lásku, jež je nesobecká, uvážlivá a zavazující. Agresivní, svobodomyslné ženy obvykle nezískají jeho obdiv. Způsobilé, jemné dámy, o které je třeba se postarat, v něm však naleznou tichého, vytrvalého obdivovatele. Nebude psát hýřivé básně ani posílat květiny, ale vyrovná vaši šekovou knížku a pomůže vám sázet léčivé bylinky. Není to zrovna materiál, z něhož vznikají milostné romány, ale je to materiál, který umožňuje dlouhodobý vztah. Naučte ho, že láska neznamená oběť, že bude stačit oboustranná ohleduplnost, a může se stát vynikajícím partnerem.

 

Ascendent panna - žena

"Chci normálnost"
Zde je žena, která vás spojí opět se Zemí. Její hodnoty spočívají v práci a přírodě. Píše haiku, čte Předcházení nemocem jezdí na kole a připomíná vám, že mnoho věcí neděláte tak docela správně. Zvědavá, pátrající, má jednu nádhernou vadu: svého partnera si idealizuje. Máte štěstí, i když uděláte nepořádek v kuchyni, zfušujete opravu střechy a ztratíte klíč, bude si myslet, že jste nádherná lidská bytost. Nebude vás zbožňovat (zbožňovat lze pouze děti), nebude obdivovat vaše výhry, ale ocení, že jste vyřešil problémy. Nemá sklon vám lichotit, ale s velkou pečlivostí bude sledovat stav vašeho cholesterolu, přepisovat vaše písemné práce a plést legrační věci pro vaši matku. Říká se sice, že ,,Panna je panna", ale je to míněno pouze symbolicky, takže na to můžete zapomenout a raději se smiřte s tím, že vás opustí kvůli někomu jinému, když ji nebudete na oplátku milovat a vážit si jí. Touží po lásce stejně jako její zvěrokruhové sestry, ale projevuje ji jinak. Její vášeň je směsí oddanosti a souladu. Je taková, jaká se jeví: odhodlaná dosáhnout pevného, trvalého štěstí a prostých věcí v životě. Protože si neuvědomuje, jak obtížné a složité mohou být lidské vztahy, její očekávání není snadné splnit. Báječně se hodí k muži, který je natolik solidní, že ocení krásu pevného, tvrdého kamene a vzdá se třpytu bláznivého štěstí.

 

Charakterové vlasnosti detailněji

Ascendent v Panně symbolizuje lidskou schopnost uspořádat svou osobnost. Pokud máte tento ascendent, chápete rozdíl mezi dobrým, lepším a tím, co dělá duši čistou. Toto je nejcitlivější filtr osobnosti ze všech ascendentů. Kanál, který vás spojuje se světem, je mimořádně úzký, a tudíž ochraňuje váš vrozený smysl pro slušnost a důstojnost před vším, co by mohlo narušit čistotu vašich ideálů. Jste uvážliví, kultivovaní a humanističtí v mezích rozumu, a to je podstatou vaší osobnosti.

Pokud se ztotožňujete s vnější karmou (a žijete mimo ascendent), může být váš život naprosto frustrující. Během jediného dne přeletí éterem doslova miliardy myšlenek a představ. Vaše vysoká citlivost se smyslem pro pořádek vás nutí kriticky zkoumat všechno, co do sebe vstřebáte. Výsledkem může být neustálá nervozita, protože bez ohledu na to, jak moc analyzujete, nic nevyřešíte. Vaše chování může být neurotické, což je způsobeno neustálým nutkáním kritizovat a zaobírat se karmou, která ve skutečnosti není vaše.

Můžete se zabývat svým zdravím natolik, že se z toho stane hypochondrie nebo posedlost, podle měnící se módy nebo nejnovějších doporučení. Můžete to přehánět s prací, hnání nervózní energií, která se ve vás bezmyšlenkovitě hromadí. Pokud se snažíte přijít na to, co vám vlastně vadí, zaplétáte se do takového množství detailů, které pocházejí z vnějšího prostředí, že se z vás stane oběť „mikrománie".

Čím víc se osobně snažíte uspořádat své okolí (které však podléhá svému vlastnímu neosobnímu řádu), tím víc se dostáváte do rozporu se skutečností vašeho vztahu ke světu. Pokoušíte se rozluštit hádanky, jejichž rozluštění není ve vaší moci, nebo reagujete na měnící se výkyvy v přírodě tak, jako by měly osobní zájem na narušování vámi zamýšleného řádu. Samozřejmě, že když žijete mimo sebe sama a máte přitom silný smysl pro pořádek, pak se nepořádek ve vašem okolí snadno stane vaším osobním problémem. Osobnost s ascendentem v Panně (pokud se ztotožňujete s vnějšími vlivy) má největší potíže při snaze jednat s drahými jako s lidskými bytostmi. Kvůli nervozitě a snaze ochránit se především, co je příliš drsné nebo neuspořádané v rámci vaší představy o tom, jaký by měl být svět, máte sklon zablokovat strukturu své osobnosti. Sami sebe dělíte na množství menších částí, které jsou pěkně uspořádané. Vy život nevnímáte jako plynutí, které umožňuje snadno se spojit s jinými lidmi. Když jednáte s druhými, jste příliš mechaničtí, zaujímáte rigidně obranný postoj nebo jste kriticky omezení ve snaze posoudit, zda je váš osobní svět akceptován nebo strháván k zemi.

Sami sebe soudíte podle svých ideálů. Druhé však posuzujete podle jejich skutků. Systematicky se snažíte vytvořit si okruh přátel a známých, kteří zapadají do vámi vytvořeného řádu. Nikdo však není dokonalý a toto poznání vám přináší zklamání. Protože se ztotožňujete s druhými, jste si vědomi toho, že jejich nedokonalost se na vás může odrazit. Svým způsobem vidíte svět jako nebezpečné místo, kde se musíte bránit (abyste přežili), a lidé jsou pro vás pouze tím, co dělají a vlastní (a ne lidskými bytostmi, kterými se snaží být).

Pokud žijete za ochrannou branou ascendentu, vidíte sami sebe i vaše vztahy s druhými lidmi a vnějším světem zcela odlišně. Tento nový pohled znamená, že už vnější svět nesoudíte, spíše se snažíte očistit své vlastní pohnutky. Citlivě vnímáte svůj vnitřní potenciál a víte, jak jej vyjádřit za pomoci řádu a rozumu. Namísto toho, abyste kritizovali sebe nebo druhé, využíváte svou skvělou schopnost diskriminace k tomu, abyste co nejlépe vyjádřili sami sebe, kdykoliv k tomu máte příležitost.

Panna je výjimečný ascendent. Pokud žijete uvnitř sebe sama, pozdvihuje kvalitu a čistotu celého vašeho horoskopu. I v případě, že váš horoskop obsahuje aspekty, které poukazují na nižší sklony lidské přirozenosti, tyto aspekty jsou zjemňovány, pokud procházejí filtrem ascendentu v Panně. Jestliže žijete vně sebe sama, ideály ascendentu v Panně jsou nedosažitelné. Bez ohledu na to, co děláte, nemůžete být proto se sebou spokojeni. Když ale žijete uvnitř karmické brány ascendentu (ve spojení se svým vnitřním zdrojem), snadno působíte na pozitivních karmických úrovních. Z takového horoskopu nemůže vycházet nic, co není na úrovni vašeho vysoce morálního charakteru. V tomto smyslu se sebou neděláte kompromisy, protože místo kritizování drahých se snažíte udržovat si úroveň vědomí, která projevuje lepší vlastnosti vaší vnitřní bytosti. Jste si vědomi toho, jakou morální cenu má identita a víte, že musíte být podřízeni sami sobě, pokud máte sami sobě sloužit. Místo toho, abyste se zaobírali kritickými názory na společnost a její pravidla, která existují v neosobní karmě, sami dodržujete vyšší etické principy. Pokud se ztotožníte s vnější karmou, pak se také musíte osobně ztotožnit se vším na světě, co si vyžaduje nápravu. Výsledkem je pocit, že všechno, co děláte nebo si myslíte, je nějak nesprávné, a tudíž vyžaduje nápravu. Následkem může být velmi silný komplex méněcennosti. Abyste ho vyvážili, můžete kritizovat druhé, ale stejně nejste přesvědčeni, že vaše osobnost funguje odpovídajíc tomu, co by uspokojilo vaši duši. Můžete se tak stát nesmyslným perfekcionistou. Když je ale vaše identita pevně zakořeněna ve vašem nitru, jste schopni vytvořit si systém, který vám umožňuje fungovat v jakékoliv situaci.

Díky přirozené schopnosti všímat si detailů máte silný sklon mentálně zkoumat své nitro. Neustále studujete a analyzujete, jak byste lépe uspořádali svou mysl. Vynalézáte „počítačové" metody třídění a uchovávání informací. Když je vaše identita zakořeněna mimo ascendent, máte sklon manipulovat svou myslí, a čím jste schopnější nalézt příslušné kategorie pro všechno, co do vás vchází, tím jste si jistější, že vaše osobní vědomí je funkčně efektivní. Potíž je v tom, že můžete strávit celý život řešením problémů osobností, kterým umožňujete vzniknout jenom proto, že si chcete dokázat, jak skvěle funguje vaše mysl. Výsledkem je, že pracujete na své mysli, spíše než jejím prostřednictvím. Snažíte se totiž mechanicky si vytvořit vědomí, které je životaschopné. Příliš se zabýváte obrovským množstvím nadbytečných myšlenek, které vám přinášejí pouze otázky, ale ne odpovědi. Čím víc se snažíte uspořádat své vědomí, tím nelidštějšími se stáváte. Namísto toho, abyste život prožívali takový, jaký je, stáváte se loutkou nebo robotem, který přitom reaguje negativně na knoflíky, které sami mačkáte.

Pokud zůstáváte uvnitř tohoto ascendentu, nemáte potřebu manipulace. Jste svým vlastním zdrojem vědomí a ne zlomky neosobní karmy, z nichž se pokoušíte sestavit skládačku. Jakmile je toto vědomí jednou očištěno a vyjádřeno, ideály Panny působí jako diskriminující filtr, který vám umožňuje fungovat za pomoci vaší mysli spíše, než ji zdokonalovat. V životě vám jde víc o kvalitu než o kvantitu. Jste přitom schopní dosahovat jí bez kritizování toho, co vám nevyhovuje na neosobní karmě. Vnímáte řád věcí, ale namísto toho, abyste byli puritánsky kritičtí, jste schopní existovat skromně a přitom toho hodně dosáhnout. Máte silný smysl pro přítomnost, pro tady a teď. Víte, jak využít to nejlepší ze svého horoskopu bez toho, abyste se roztříštili na zlomky. Čím víc vycházíte ze svého nitra, tím víc vás ascendent v Panně vynáší nahoru. Ihned rozpoznáte božskou podstatu věcí a myšlenek. Namísto toho, abyste si zaplňovali mysl přebytečnými nesmysly, jste schopní vytvořit si uspokojivý životní styl.

Protože severní lunární uzel (skrze svou očistnou povahu) odpovídá principu Panny, snadno se učíte lekcím, ke kterým vás vede vaše duše. Nemusíte dělat kompromisy. Ascendent v Panně, pokud je používán správně, není produktem ega. Jde vám spíše o vyšší pochopení vlastního potenciálu, a to ne pouze v rámci toho, čeho jste schopní, ale i v pátrání po tom, jak je možné smysluplně plnit své povinnosti skrze užitečný kontakt s neosobním prostředím. Nemusíte se analyzovat, abyste se pochopili. Vše, co potřebujete udělat, je umožnit jednotlivým součástím sebe sama, aby fungovaly skrze kategorický filtr ascendentu v Panně.

 


Související odkazy: