Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Žádost o přidělení advokáta advokátní komorou - vzor zdarma

Žádost o přidělení advokáta advokátní komorou - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 


Právní řád České republiky, zná několik možností, jak získat právního zástupce: bezpochyby nejčastějším je způsob zvolení si advokáta (1), pokud si osoba například vzhledem ke svým majetkovým poměrům právního zástupce nemůže dovolit, může podat žádost o ustanovení právního zástupce soudem, tato situace bude v praxi často spojená s žádostí o osvobození od soudních poplatků (2), poslední možností, jak získat právního zástupce je určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona o advokacii tím, že žadatel odešle příslušnou žádost České advokátní komoře (3).

 


 

Žádosti o určení advokáta ze strany České advokátní komory

(http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680)

 

Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o advokacii, má ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle občanského soudního řádu a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle zákona o advokacii (dále jen "žadatel"), právo, aby mu Česká advokátní komora na základě návrhu žadatele advokáta určila.  Žadatel se nemůže domoci poskytnutí v právních služeb zejména pokud alespoň dva advokáti odmítnou žadateli poskytnou právní služby. Návrh na určení advokáta Českou advokátní komorou musí být podán včas. Určení advokáta se bude vztahovat na jednu konkrétní právní záležitost.


Žádost o určení advokáta musí být sepsána na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na stránkách České advokátní komory (http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680) a zaslána na předepsanou adresu, více informací naleznete na výše uvedených strákách.