Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Vyjádření žalovaného k návrhu na rozvod manželství - vzor ke stažení zdarma

 

Vyjádření žalovaného k návrhu na rozvod manželství, vyjádření souhlasu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO K NÁVRHU NA ROZVOD MANŽELSTVÍ

ZE DNE 25. 1. 2016

 

 

Okresnímu soudu v ..............
(přesná adresa dostupná na stránkách www.justice.cz)


Ke sp. zn. 9 C 458/2015

 


Žalobce:       Emílie Krásná, nar. 12. 11. 1975, bytem Příční 45/852, 100 01 Praha 1,

                   zastoupena: JUDr. Aloisií Novákovou, advokátkou, se sídlem Rovná 37/298, 100 01 Praha 1,

 

Žalovaný:     Svatopluk Krásný, nar. 11. 5. 1974, bytem Krakonošova 8/399, 100 01 Praha 1,

 

 

 

Vyjádření žalovaného k návrhu na rozvod manželství ze dne 25. 1. 2016

 

 


D v o j m o :


I.

 

Dne 1. 2. 2016 jsem obdržel usnesení nadepsaného soudu číslo jednací 9 C 458/2015-35 ze dne 28. 1. 2016, kterým jsem byl vyzván, abych se ve lhůtě 14 dnů vyjádřil k přiloženému návrhu na rozvod manželství podaný dne 25. 1. 2016.

 

K návrhu na rozvod manželství se v uvedené lhůtě vyjadřuji následovně. S tvrzením žalobce uvedené v návrhu na rozvod manželství souhlasím a k návrhu na rozvod se připojuji. S žalovanou déle než 5 let nežiji a ani spolu nevedeme rodinnou domácnost. Od té doby, co se žalovaná natrvalo odstěhovala z našeho posledního společného bydliště, spolu prakticky nekomunikujeme.  

 

Mezi námi došlo k citovému odcizení, kdy každý si vedeme svůj vlastní život a ani jeden z nás nemá zájem se snažit naše manželství obnovit. Příčinu rozvratu našeho manželství jak již uvedla žalovaná, shledávám v rozdílných povahách, názorech a zájmech. Navrhuji, aby soud blíže důsledky těchto rozdílností nerozebíral.

 

Naše manželství považuji za hluboce, trvale a nenapravitelně rozvrácené, jež představuje pouze formální svazek dvou lidí, kteří k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Jakékoli obnovení manželského soužití nepřichází v úvahu.

 

Dále nad rámec uvádím, že otázku bydlení po rozvodu máme každý vyřešenou dle svých dosavadních bydlišť uvedených výše.

 

Důkaz: výslech účastníků

 

II.

 

S ohledem na shora uvedené se připojuji k návrhu žalované a navrhuji, aby soud naše manželství rozvedl.

 


V Praze dne 8. 2. 2016

 

 

                                                                             .....................................
                                                                                    Svatopluk Krásný
                                                                                            žalovaný

 


 

 

Rozvod manželství je sporným řízením, ve kterém se projednává věc sama a provádí dokazování (vyjádření účastníků, listinné důkazy...). Předseda senátu se snaží připravit jednání, tak aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání.
Poté, co soud obdrží žalobu (návrhu) o rozvod manželství, vyzve žalovaného, aby se ve stanovené lhůtě písemně vyjádřil, zda s rozvodem souhlasí, vylíčil rozhodné skutečnosti ve věci a označil důkazy k prokázání tvrzených skutečností. I když vyjádření žalovaného není povinné, vždy je lepší na takovou výzvu reagovat, aby soud věděl jak se na řízení připravit. Soud poté vyjádření žalovaného zasílá žalobci, který může reagovat v podobě repliky.