Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Žaloby, soud (civilní právo procesní) Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor ke stažení zdarma Email
Čtvrtek, 11. říjen 2012 | Vložil: Mgr. Eva Kratochvílová | Zobrazeno: 53012x

Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___
___

 

Okresnímu soudu v Lounech

(www.justice.cz pro zjištění konkrétní adresy soudu)

 

ke sp. zn. Ro 58/2000

 

Žalobce:                Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

 

o 10 600 Kč s příslušenstvím

 

Odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v ........... č.j. ......., ze dne.............

 

Dvojmo

 

I.

Dne 11. 1. 2001 mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v Lounech ze dne 5. 1. 2001 č. j. Ro 58/2000-2, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku 10 600 Kč s příslušenstvím. Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.

 

II.

Částku 10 600 Kč jsem žalobci zaplatil 20.března 2000. nebo Dlužná částka vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.6.1997, je již promlčená. Promlčení nastalo ke dni 3.6.2000.

 

III.

 S ohledem na výše uvedené proto navrhuji aby soud návrh na vydání platební rozkazu zamítl v celém rozsahu, včetně nároku žalobce na zaplacení náhrady nákladů řízení. Zároveň uplatňuji náhradu nákladů řízení ve výši… Kč.

 

V Lounech 22. ledna 2001

 

............................................................
Petr NovýZ podaného odporu se soudní poplatek nevybírá.

Odpor nemusí být odůvodněn. Na jeho základě dochází ke zrušení celého platebního rozkazu a dojde k nařízení jednání.

Je třeba ho podat ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pro počítání běhu lhůty platí § 57 o. s. ř., tedy do běhu lhůty se nezapočítává den kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (nezapočítá se den, kdy je platební rozkaz doručen). Pokud by konec lhty připadl na sobotu, neděli nebo svátek končí lhůta nejbližší pracovní den.

Nesouhlasí‑li žalovaný pouze s výrokem o nákladech řízení, je opravným prostředkem odvolání.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny