Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Návrh na prohlášení za mrtvého - vzor ke stažení

Návrh na prohlášení za mrtvého - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___ 

___ 

Okresnímu soudu v ...............

(přesná adresa soudu dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

Navrhovatel:  ..................... (jmeno a příjmení)

                   nar. ......................

                  bytem ....................

Návrh na prohlášení ............................ (jmeno a příjmení) , nar. ........................,

posledně bytem ................. , za mrtvého

 

Přílohy: dle textu

 

I.

Můj otec ................. odešel dne ................... z domova. Zanechal dopis, v němž uvádí, že se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu rozhodl spáchat sebevraždu. Snažili jsme se otce najít, avšak bezvýsledně. Oznámili jsme případ Policii ČR Okresnímu ředitelství --------------- . I pátrání policie zůstalo bezvýsledné. Do dnešního dne nebyl ............. nalezen.

Dne ............. nastoupil do letadla do ................... , které v důsledku poruchy spadlo do Atlantického oceánu. Nikdo z posádky nebyl nalezen živý, jeho tělo nebylo přes pátrání záchranných týmu nikdy nalezeno.

 

Důkaz:       citovaný dopis na rozloučenou

                 zpráva Okresního řediteství Policie ČR ............

 

II.

Vzhledem k tomu, že již od .................. je ................ nezvěstný, a s ohledem na obsah dopisu, který při svém odchodu z domova zanechal, je zřejmé, že již nežije / vzhledem k tomu že leteckou havárii, nikdo nepřežil, je zřejmé, že již nežije.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

................... (jmeno a příjmení), narozený dne .............. v .................., posledně bytem ................. se prohlašuje za mrtvého. Za den jeho smrti platí den ............. .

 

V ............. dne .................


................................................................
navrhovatel


V tomto návrhu jde o prohlášení osoby za mrtvou ohledně fyzické osoby, která je nezvěstná, s tím, že se zřetelem ke všem okolnostem lze usoudit, že nežije. Obdobně se postupuje, nelze‑li smrt fyzické osoby prokázat předepsaným způsobem, zjistí‑li se její smrt jinak. Návrh může podat, kdo má na věci právní zájem.

Řízení je zpoplatněno viz zákon o soudních poplatních, z.č. 549/1991 Sb.