Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Trestní právo Žádost obviněného o propuštění z vazby- vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žádost obviněného o propuštění z vazby- vzor ke stažení zdarma Email
Úterý, 01. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 16463x

Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___
___

Městský soud v Brně

Rooseveltova č. 16

Brno

sp. zn. Nt 3399/99

obviněný:       Karel Novák, nar. 3. 9. 1968, nezaměstnaný,

                                bytem Brno, Zahradní č. 8, t. č. ve vazbě ve věznici Brno-Bohunice

                                stíhaný pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zákona

 

zastoupený obhájcem:     JUDr. Martin Bílý, advokát, AK Brno, Lidická č. 56

25. května 2000

Věc:            žádost o obviněného Karla Nováka o propuštění z vazby na svobodu vzor

dvakrát

Dne 10. 12. 1999 mně bylo vyšetřovatelem Městského úřadu vyšetřování v Brně podle § 160 odst. 1 tr. řádu sděleno obvinění pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zákona. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 12. 12. 1999 č. j. Nt 3399/99-7 jsem byl podle § 68 tr. řádu vzat do vazby z důvodu uvedeného v § 67 odst. 1 písm. c) tr. řádu. Vzetí do vazby bylo odůvodněno tím, že jsem stíhán pro majetkovou trestnou činnost, které jsem se měl dopustit větším počtem útoků a ve zkušební době podmíněného propuštění z posledního výkonu trestu odnětí svobody.

Mám za to, že v současné době důvody vazby podle § 67 odst. 1 písm. c) tr. řádu u mé osoby již pominuly. V tomto směru poukazuji na stav řízení, kdy ve věci byla provedena většina důkazů, přičemž z těchto je nepochybné, že podstatnou část trestné činnosti, pro kterou mi bylo sděleno dne 10. 12. 1999 obvinění, jsem nespáchal, takže lze očekávat vypuštění těchto sporných útoků. Nepopírám, že před vzetím do vazby jsem nepracoval a trestnou činností jsem si obstarával prostředky k obživě, ovšem nyní mám možnost zaměstnaní u firmy Kovo, s. r. o. se sídlem Brno, Vídeňská č. 5, o čemž předkládám potvrzení této firmy. Tedy v případě vyhovění mé žádosti bych měl možnost pracovat a tímto způsobem získat finanční prostředky k obživě a k úhradě způsobené škody. Získáním legálního zdroje příjmu by odpadl důvod, který vedl k páchání trestné činnosti mou osobou. Nepopírám, že jsem se trestné činnosti, jejíž spáchání doznávám, dopustil ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Chci ovšem zdůraznit, že jsem nyní stíhán pro zcela jinou trestnou činnost, než pro kterou jsem byl odsouzen dříve, když dříve jsem byl odsouzen pro nedbalostí trestnou činnost související s dopravou. Tedy z toho, že jsem se měl trestné činnosti, pro kterou jsem stíhán v nyní projednávané věci, dopustit ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, nelze podle mého názoru důvod vazby podle § 67 odst. 1 písm. c) tr. řádu dovozovat. Zdůrazňuji, že samotná vazba je pro mě dostačující výstrahou, abych se v budoucnu vyvaroval páchání trestné činnosti. Současně poukazuji i na svůj zdravotní stav, kdy výkon vazby vedl ke zhoršení mého psychického stavu.

Navrhuji proto,

aby mé žádosti bylo vyhověno a já byl podle § 72 odst. 2 tr. řádu propuštěn z vazby na svobodu.

 

.........................................................................
obviněný Karel Novák
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny