Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Žádost o podmínečné propuštění z vězení - náležitosti, informace

Žádost o podmínečné propuštění u vězně který si odbyl část trestu - náležitosti

vzor formulář tiskopis

Žádost o podmínečné propuštění z vězení - náležitosti vzor

  • stručnou informaci o rozsudku, dle něhož je trest vykonáván (čj. rozsudku či přímo jeho kopii),

  • konstatování, kdy nastoupil výkon trestu

  • je vhodné popsat, jakým způsobem vězeň trest vykonává (tj. zejména kázeňské pochvaly, zda byl po dobu výkonu trestu zaměstnán či z jakých důvodů nebyl zaměstnán - např. v příslušné věznici není dostatek práce pro všechny zájemce o ni)

  • v textu se může uvést co hodlá přítel dělat po propuštění z věznice, tj. rodinné zázemí, možnosti dalšího bydlení a práce

  • je možné uvést konkrétní důvody, které vedly k uvěznění a následně se zmínit o tom, co hodlá do budoucna dělat pro to, aby se to neopakovalo (např. u narkomana terapie v léčebném zařízení apod.)

  • v závěru je třeba uvést, čeho se vězeň domáhá, tj. že navrhuje, aby ho soud podmíněně propustil z výkonu trestu odnětí svobody za současného stanovení přiměřené zkušební doby