Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Žádost o vyrozumění o prováděných úkonech ve věci - vzor ke stažení zdarma

Žádost o vyrozumění o prováděných úkonech ve věci - vzor (formulář, tiskopis) ke stažení zdarma a tisku

___

___ 

Policie České republiky

Městský úřad vyšetřování Brno

Kounicova č. 8

Brno

ČVS: MÚV 146/10-2000

obviněný:       Karel Novák, nar. 2. 9. 1967, nezaměstnaný,

                         bytem Brno, Tovární č. 3, t. č. ve vazbě ve věznici Brno-Bohunice,

                                stíhaný pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona

 

zastoupený obhájcem:     JUDr. Martin Bílý, advokát, AK Brno, Koliště č. 23

28. května 2000

Věc: oznámení obhájce obviněného Karla Nováka, že žádá o vyrozumívání o prováděných úkonech v trestní věci vedené u Městského úřadu vyšetřování v Brně pod ČVS: MÚV 146/10-2000

dvakrát

V trestní věci obviněného Karla Nováka jsem byl opatřením Městského soudu v Brně ze dne 20. května 2000 č. j. Nt 3100/2000-2 ustanoven podle § 36 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. řádu obhájcem obviněného Karla Nováka. Věc je vedena na na Městském úřadu vyšetřování v Brně pod ČVS: MÚV 146/10-2000.

Žádám, abych byl včas a řádně vyrozumívan o době a místu konání jednotlivých vyšetřovacích úkonů, které vyšetřovatel v dané věci hodlá provádět.

 

JUDr. Martin Bílý