Dobré odpoledne, dnes je pondělí 20.5.2024, svátek slaví Zbyšek, zítra Monika.

Žádost o odklad výkonu trestu ve vězení - vzor ke stažení

Žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody z důvodu narození dítěte - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
___
___
___

Městský soud v Brně

Rooseveltova ul. č. 16

Brno

sp. zn. 4 T 450/2000

odsouzená:     Marie Nováková, nar. 23. 8. 1970, nezaměstnaná,

                                bytem Brno, Lidická č. 38,

                                odsouzená pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zákona

25. května 2000

Věc: žádost odsouzené Marie Novákové o odklad výkonu trestu odnětí svobody v trvání 1 roku uloženého rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. února 2000 č. j. 4 T 450/2000-77 z důvodu narození dítěte

dvakrát

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2000 č. j. 4 T 450/2000-77 jsem byla uznána vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zákona, za což mi byl uložen trest odnětí svobody v trvání 1 roku, pro jehož výkon jsem byla zařazena podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona do věznice s ostrahou. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dne 5. 5. 2000.

Dne 21. 5. 2000 mi byla doručena výzva k nástupu trestu odnětí svobody, a to na den 10. 6. 2000.

Nástup trestu dne 10. 6. 2000 ovšem nemohu realizovat, neboť se mi dne 5. 4. 2000 narodil syn Ivoš Novák, který je odkázán na mou soustavnou péči. O narození dítětě předkládám rodný list. Poukazuji na ustanovení § 322 odst. 2 tr. řádu, které stanoví, že předseda senátu je povinen odložit výkon trestu matce novorozeného dítěte, a to doby 1 roku věku dítěte.

Ze shora uvedených důvodu

žádám,

aby Městský soud v Brně podle § 322 odst. 2 tr. řádu rozhodl o odložení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, který mi byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2000 č. j. 4 T 450/2000-77, a to do doby 1 roku věku nezletilého dítětě, tj. do 5. 4. 2001.

 

...........................................................
odsouzená Marie Nováková

 

Přílohy: rodný list nezletilého Ivoše Nováka

 

 

Trest odnětí svobody je nutno matce novorozeného dítětě odložit vždy, a to do doby 1 roku věku dítěte. V případě, že matka novorozeného dítětě o toto dítě nepečuje, je namístě odklad výkonu trestu odvolat.