Příjemnou noc, dnes je úterý 3.10.2023, svátek slaví Bohumil, zítra František.

Návrh na vyloučení soudce pro podjatost - vzor ke stažení

Návrh na vyloučení soudce z řízení z důvodu podjatosti - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___ 

...................... soud v ...................

(přesné adresy soudu jsou dostupné na stránkách http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx )

 

Ke sp. zn.: ..................................


V ................... dne ...........................

obviněný:                  ...................................... (jméno a příjmení),

                                nar. ...........................,

                                bytem .......................... ,  t. č. ve vazbě ve věznici Brno-Bohunice

                                stíhaný pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákona

 

zastoupený obhájcem:     JUDr. Martin Bílý, advokát, AK Brno, Zahradní č. 34

 

Věc: návrh obviněného Karla Nováka na vyloučení samosoudce
JUDr. Marka Ostrého z vykonávání úkonů trestního řízení
ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 100/99
vzor

dvakrát

U Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 100/99 napadla na mou osobu obžaloba pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zákona. Tohoto trestného činu jsem se podle podané obžaloby měl dopustit celkem 12 útoky v průběhu let 1996 až 1998. Jedním z útoků i je útok proti poškozenému Petru Ostrému spočívající v tom, že jsem měl dne 27. 2. 1997 v Brně na ulici Javorová kolem 23.00 hod. vniknout po vypáčení levých zadních dveří do osobního automobilu zn. Škoda Felicie SPZ BME 11-56 a z tohoto osobního automobilu odcizit radiopřehrávač zn. Sony v hodnotě 5500,– Kč ke škodě poškozeného Petra Ostrého.

Poškozený Petr Ostrý je podle mých informaci strýcem samosoudce JUDr. Marka Ostrého, jemuž byla věc v rámci rozvrhu práce přidělena. Z uvedeného je tedy zřejmé, že samosoudce JUDr. Marek Ostrý je pro vztah k jednomu z poškozených vyloučen z vykonávání úkony trestního řízení v dané věci, když vzhledem k jeho vztahu k poškozenému Petru Ostrému vznikají ve věci pochybnosti o jeho nestrannosti při rozhodování dané věci.

Z tohoto důvodu namítám podjatost samosoudce JUDr. Marka Ostrého ve věci vedené u Městského soudu pod sp. zn. 5 T 100/99, a to z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 tr. řádu.

 

 

.....................................................................
obviněný Karel Novák