Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání - vzor ke stažení zdarma

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, Odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z úřadu práce  - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ Z EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 

 

 

 

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Kontaktní pracoviště Kyjov
třída Komenského 50/10
697 01 Kyjov 1

 


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2


prostřednictvím


Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Brně
Kontaktní pracoviště Kyjov

 

k č. j. MPSV-UP/39878/2/EIP-ZAM,

zn. KYJ-EUN-026/2018,

 

 

 

Účastník řízení:     Jan Doležal, nar. 1. 11. 1975, Ježov 55, PSČ 696 48

 

 


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ Z EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 

 

 

 


Přílohy:
-    dle textu

 

 


I.

Proti rozhodnutí Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Kyjov, třída Komenského 50/10, 697 01 Kyjov, o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání ze dne 12. 2. 2018, č. j. MPSV-UP/39878/2/EIP-ZAM, zn. KYJ-EUN-026/2018, na základě kterého došlo dle ustanovení § 5 písm. c), § 30 odst. 1 písm. b), bod 2., odst. 3, § 31 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ode dne 6. 1. 2018 k vyřazení mé osoby z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, kterého jsem se dopustil tím, že jsem se bez vážného důvodu nedostavil ve stanoveném termínu dne 6. 1. 2018 na Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Kyjov, podávám v zákonné lhůtě

 

o d v o l á n í :

 

 

které odůvodňuji následovně.

 

I.

 

S výše uvedeným rozhodnutím Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně, Kontaktní pracoviště Kyjov, nesouhlasím, neboť jsem paní Janu Nováčkovou příslušnou pracovnici Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně, Kontaktní pracoviště Kyjov, v den domluvené schůzky, tj. dne 6. 1. 2018 v 9:35 hod na telefonním čísle 548 245 896 kontaktoval a oznámil jí, že se z vážných důvodů nemohu dostavit na domluvenou schůzku. Paní Nováčkové jsem již do telefonu sdělil, že jsem na cestě na domluvenou schůzku utrpěl lehkou dopravní nehodu, při které na zledovatělé vozovce dostalo moje vozidlo smyk a sjelo do krajnice, čímž došlo k proražení levého předního kola a poškození levého předního nárazníku. Uvedl jsem jí, že z těchto důvodu nemohu dále pokračovat v jízdě a že čekám na svůj autoservis, který mi přislíbil vozidlo do 1 hodiny odtáhnout a převzít k opravě. Dále jsem oznámil, že se dostavím hned následující den. Paní Nováčková mi sdělila, že sice mohu přijít další den, ale vzhledem k tomu, že celou záležitost týkající se předání automobilu do autoservisu vyřeším za dopoledne, nepovažuje to za vážný důvod pro nedostavení se na úřad práce ve stanoveném termínu a doporučuje mi, abych se dostavil ještě dne 6. 1. 2012 do 16:00 hod, neboť mi z Ježova do Kyjova má jet nejméně jeden autobusový spoj.

V autoservise Hajný a spol. s r. o., Ježov 53, PSČ: 696 48, IČ: 45269458, jehož zaměstnanci moje vozidlo odtáhli a převzali k opravě, jsem celou záležitost řešil až do 14:00 hod a s ohledem na utrpěný šok z celé záležitosti nebyl jsem již schopen se téhož dne na Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Brně, Kontaktní pracoviště Kyjov dostavit.


Důkaz:
podrobný výpis hovorů ze dne 6. 1. 2018,
čestné prohlášení zaměstnance autoservisu pana Jaroslava Nohy, nar. 2. 3. 1978, bytem Ježov 59, PSČ 696 48,

 


II.


Dne 7. 2. 2018 mi bylo poté, co jsem se dostavil na Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Kyjov, dostavil, oznámeno, že se mnou zahajují správní řízení ve věci mého vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti s úřadem bez vážného důvodu.

 

Znovu jsem se tedy snažil vysvětlit celou záležitost. Následně jsem dne 10. 1. 2012 dodal daňový doklad, fakturu č. 4526485 ze dne 6. 1. 2018, na částku 3.200,-- Kč na základě, které bylo dne 6. 1. 2012 moje vozidlo odtaženo do autoservisu Hajný a spol. s.r.o.. Dále jsem doložil daňový doklad, fakturu č. 4785214 ze dne 10. 1. 2018, na částku 15.452,-- Kč, ze které je patrné, že došlo k opravě předního levého nárazníku a výměně kola.

 

Důkaz:
faktura č. 4526485 ze dne 6. 1. 2018, na částku 3.200,-- Kč,
faktura č. 4785214 ze dne 10. 1. 2018, na částku 15.452,-- Kč.

 

III.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán, aby napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil, neboť důvody pro které jsem byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání jsou dle mého názoru vážnými důvodu.

 

 

V Ježově dne 20. 2. 2018

 

                                                    .................................................
                                                       Jan Doležal
                                                     

 

 

 Každý uchazeč o zaměstnání má právo proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podat řádný opravný prostředek – odvolání. Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce jako správního orgánu I. stupně se podává nadřízenému orgánu Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictví správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 

Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Doporučuji odvolání zaslat doporučeně poštou nebo nechat si potvrdit na druhém vyhotovení převzetí přímo správním orgánem.