Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Žádost o poskytnutí příspěvku na osobu blízkou - vzor zdarma ke stažení

Žádost o poskytnutí příspěvku na osobu blízkou - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

Varianta 1 - bez příjmů

 

Obvodní úřad v ................
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
a d r e s a


V ..........dne ............Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu vzor


Vážení,

obrátila se na nás paní Eva Nováková, bytem Vymyšlená 432, Praha 9 se žádostí o pomoc při řešení své situace. Paní Nováková pečuje o dvě blízké osoby, které mají přiznanou převážnou bezmocnost, a to o svou matku paní Zdeňku Purkyňovou, nar. 13.11. 1922 a dceru Miladu Novákovou, nar. 10.10. 1987. Paní Nováková nemá vlastní příjmy.

Podle zákona č. 100/1988 Sb. v platném znění, náleží v těchto případech příspěvek ve výši 2, 75 násobku částky životního minima určeného na zajištění výživy a ostatních osobních potřeb občana. Vzhledem k tomu, že paní Nováková , nemá žádné vlastní příjmy, náleží ji příspěvek v plné výši, tj. ( v současné době 2, 75 x 2 190 ) 6 022 - Kč měsíčně.

Děkuji za laskavé vyřízení žádosti paní Novákové.

S úctou Věra M a l á
vedoucí Centra služeb SZdP v ČR

 


Varianta 2 - s částečným invalidním důchodem (ČID)


Obvodní úřad v ................
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
a d r e s aV ..........dne ............


Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu

Vážení,

obrátila se na nás paní Eva Nováková, bytem Vymyšlená 432, Praha 9 se žádostí o pomoc při řešení své situace.

Paní Nováková pečuje o svou matku paní Zdeňku Purkyňovou, nar. 13.11. 1922, která má přiznanou převážnou bezmocnost. Paní Nováková pobírá částečný invalidní důchod ve výši 2000 Kč měsíčně . Podle zákona č. 100/1988 Sb. v plném znění , náleží v tomto případě příspěvek ve výši 1, 6 násobku částky životního minima určené k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb občana. V současné době činí výše této částky 2190 x 1,6 = 3504,- Kč měsíčně.

Paní Novákové tedy náleží příspěvek ve výši rozdílu mezi částkou 3504- Kč a jejím vlastním příjmem, tedy částkou 2 000,- Kč. Výše příspěvku tedy činí 1504,- Kč měsíčně.

Děkuji za laskavé vyřízení žádosti paní Novákové.


....................................................................................
S úctou Věra M a l á
vedoucí Centra služeb SZdP v ČR